WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Тернопільська область - Реферат

Тернопільська область - Реферат

Помітний соціально-економічний розвиток було зафіксовано й 2000 року. Активізувалася діяльність легкої, спиртової, м'ясної, молочної та консервної галузей. У той період було зібрано на 145 тис. т більше зернових культур.

Нині обсяг промислового виробництва Тернопільщини становить у порівняних цінах 1,3 млрд. грн., що складає 0,6% по Україні. Кількість підприємств дорівнює 276.

Провідна галузь промисловості області - харчова. Харчову і переробну промисловість області представляють 128 підприємств.

Машинобудування і металообробка є важливою галуззю важкої промисловості, яка донедавна розвивалась у регіоні прискореними темпами. Усі підприємства працюють на привізному металі, випускаючи трудомістку продукцію: електротехнічні прилади, світлотехнічне обладнання, бурякозбиральні комбайни. Найбільшими підприємствами галузі є ВАТ "Ватра" - виробник світлотехнічного обладнання виробничого та культурно-побутового призначення, ВАТ "Тернопільський комбайновий завод", який випускає комбайни та іншу сільгосптехніку, ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон", що спеціалізується на засобах радіозв'язку.

Легка промисловість Тернопільщини базується на місцевій (шкіра) і привізній сировині (бавовна, шерсть, текстиль, шкіра та ін.). У ній виділяються текстильна, швейна, галантерейна промисловість. Текстильні підприємства, найбільшим серед яких є ВАТ "Текстерно" в м. Тернополі, виготовляють бавовняні тканини, пряжу, вату, шовк.

Аграрний сектор посідає провідне місце в народногосподарському комплексі області. Сільське господарство, яке дає 32% валового внутрішнього продукту регіону, забезпечує потреби населення області в основних продуктах харчування та потреби переробної промисловості в сировині, створюючи таким чином основу експортного потенціалу області. Серед галузей сільського господарства переважає рослинництво, де було вироблено 58% валової продукції. На тваринництво припадає 42%.

На території Тернопільської області, де розміщено 2,6% сільськогосподарських угідь та 2,7% орних земель України, виробляється 3,2% продукції сільського господарства держави.

В області реформовано 584 сільськогосподарських підприємства. На основі майнових та земельних паїв членів господарств створені нові господарства ринкового типу, зокрема 297 приватних підприємств, 247 товариств з обмеженою відповідальністю, 14 сільськогосподарських кооперативів і 12 селянсько-фермерських господарств.

У власності й користуванні громадян перебуває 281,1 тис. га земель. Для ведення селянського (фермерського) господарства було надано 29,5 тис. га, товарного сільськогосподарського виробництва - 43,5 тис., особистого селянського господарства, будівництва й обслуговування житлових та господарських будівель - 208,1 тис. га.

У 2002 році в користуванні населення перебувало 28,2% ріллі. Індивідуальний сектор став основним у виробництві окремих видів сільськогосподарської продукції. Тут було вирощено 98% картоплі, 98% овочів та більше половини цукрових буряків. У сільськогосподарських підприємствах домінуючим залишилося виробництво зернових (75%). Виробництво молока в індивідуальному секторі становило 89%, м'яса - 81%, яєць - 83%.

Зовнішня торгівля, інвестиційний та інноваційний розвиток

Сьогодні іноземні інвестиції в економіку області здійснюються переважно у вигляді створення спільних підприємств або внесення контрактних інвестицій, рівнозначних торговим угодам. Прямих же інвестицій, що передбачають купівлю активів діючих підприємств, майже не здійснюється. На Тернопільщині зареєстровано понад 300 підприємств, створених спільно з іноземними фізичними та юридичними особами, зокрема в 79 підприємств фактично внесено іноземний капітал. За даними обласного управління статистики, станом на 1 жовтня 2002 року сукупний капітал нерезидентів в економіці області становив 26,21 млн. дол. США, з яких 3,3 млн. дол. було внесено протягом дев'яти місяців 2002 року (що в 2,5 разу більше за вартість інвестицій, внесених за аналогічний період 2001 року).

За цього географія зв'язків з іноземними партнерами в галузі інвестиційного співробітництва продовжує розширюватися. Та найбільші інвестиції в економіку області було внесено з Німеччини, Чеської Республіки й Австралії, звідки надійшло 64% усіх іноземних інвестицій.

За даними Тернопільського облстатуправління, вартість зовнішньоторговельного обороту області за дев'ять місяців 2002 року склала 80,1 млн. дол. США (що дорівнює 126% зовнішньоторговельного обороту аналогічного періоду 2001 року), в тому числі експорт - 47,6 млн. дол. (129%) та імпорт - 32,5 млн. дол. (122%). Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне, воно становить 15,1 млн. дол. США.

Малий і середній бізнес

Протягом останніх років дедалі більшого соціального і економічного значення набуває в регіоні мале підприємництво. Станом на 1 січня 2003 року в області зареєстровано 5,4 тис. суб'єктів малого підприємництва. На Тернопільщині успішно діє бізнес-інкубатор, метою якого є сприяння розвитку малого бізнесу.

Протягом 2002 року в ході приватизації в області змінили форму власності 229 об'єктів, у тому числі 205 - малої приватизації (група А), із них 15 загальнодержавної та 190 комунальної власності, 4 об'єкти великої приватизації (групи В і Г) загальнодержавної власності та 3 об'єкти соціальної сфери (група Ж) загальнодержавної власності.

В області діє 3,8 тис. суб'єктів малого і середнього бізнесу. В структурах малого бізнесу зайнято 38 тис. осіб. Крім цього, нараховується 24 тис. громадян-підприємців, що працюють без створення юридичної особи, та 2,4 тис. чол., зайнятих у фермерських господарствах. Загальна кількість працівників сфери малого підприємництва становить понад 60 тис. чоловік.

Переважна більшість суб'єктів малого бізнесу працює у сфері торгівлі і послуг. Питома вага підприємницьких структур у галузі торгівлі і громадського харчування складає понад 43%, промисловості - 14,2%, будівництва - 6,9%, сільського господарства - 4,1%.

Загалом слід зазначити, що ситуація із забезпеченістю потреб економічного розвитку області власними коштами, які перебувають у розпорядженні підприємств, є досить проблематичною, оскільки їх обсяги обмежені. В економіці Тернопільщини спостерігається негативна тенденція до зменшення питомої ваги прибуткових підприємств. Тому в найближчій перспективі регіон залишатиметься дотаційним.

Оцінка соціальної сфери регіону

Тернопільська область є однією з економічно найбільш відсталих областей України. Щонайменше впродовж двох сотень років більша частина регіону була депресивною територією, з якої ще за австрійських часів масово мігрувало населення.

Це переважно аграрний регіон, де майже немає великих промислових підприємств, які могли б "піднімати" економіку. Саме тому область роками утримує одне з перших в Україні місць за рівнем безробіття й одне з останніх - за показником середньої заробітної плати на одного працюючого.

У жовтні 2002 року середня заробітна плата склала 264,51 грн., що на 24,3% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Водночас кількість безробітних в області ще на початок 2001 року становила 40,9 тис. осіб, а заборгованість по зарплаті складала майже 130 млн. грн. До цього варто додати також, що й сьогодні Тернопільщина є дотаційним регіоном, тобто споживає більше, ніж заробляє. Понад 40% працездатного населення Тернополя та області змушено працювати за кордоном.

З погляду екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку, Тернопільщина відноситься до числа регіонів з недостатнім рівнем економічного самозабезпечення, але з благополучним станом довкілля. На область припадає лише 0,25% від загальної кількості шкідливих викидів в атмосферне повітря і 0,16% скиду забруднених стічних вод. Тут практично відсутні значні сховища токсичних відходів. Водночас слід зазначити, що екологічне благополуччя є результатом не так ефективної природоохоронної діяльності, як низького рівня економічного розвитку, недостатнього розвою продуктивних сил області. Останнім часом значної гостроти набуває проблема реконструкції міського смітника в селі Малашивці Зборівського району, який створює загрозу забруднення прилеглої території та грунтових вод.

За індексом людського розвитку Тернопільська область у 2000-2001 роках стабільно займала 10 місце в державі. За результатами 2001 року регіон мав ряд переваг, про що свідчать зокрема високі показники індексів демографічного розвитку (3 місце в країні), соціального середовища (2 місце), екологічної ситуації (2 місце). Водночас в області існують певні сектори життєдіяльності, недостатній розвиток яких негативно впливає на її загальний рейтинг. Ідеться зокрема про стан та охорону здоров'я (10 місце), ринок праці (13 місце), матеріальний добробут (22 місце), фінансування людського розвитку (27 місце). Таким чином, за багатьма важливими показниками щодо фінансування людського розвитку область посідає одні з останніх позицій у країні.

Оцінка діяльності ЗМІ регіону

Загалом в області зареєстровано 176 періодичних друкованих видань (газет і журналів), з яких постійно виходять 62 видання. Засновниками 22 видань є фізичні особи, 154 - юридичні, зокремакомерційними структурами засновано 26 видань, органами державної влади - 24, партійними й громадськими організаціями та релігійними об'єднаннями - по 17, навчальними закладами - 12, трудовими колективами - 11.


 
 

Цікаве

Загрузка...