WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Сумська область - Реферат

Сумська область - Реферат

Логіка місцевої опозиції багато в чому диктується загальнополітичною ситуацією в країні та підписаними в Києві домовленостями про співпрацю між опозиційними партіями.

До числа структур, що впливають на обласну політику, можна віднести й сумські земляцтва, які існують і розвиваються в Харкові, Одесі, Москві, Петербурзі. А найбільш впливовим є, мабуть, київське земляцтво, яке було утворено 23 червня 1999 року і нараховує 360 членів. Мета організації - лобіювання інтересів Сумщини при прийнятті рішень стосовно області в Києві. Почесним президентом земляцтва є народний депутат Віктор Ющенко, уродженець Недригайлівського району Сумської області. 7 лютого 2003 року відбулися вибори нового лідера цієї структури - ним став глава Печерської райдержадміністрації в м. Києві Анатолій Коваленко.

Оцінка стану економічного розвитку регіону

За структурою валової продукції, що виробляється в області, Сумщина відноситься до групи індустріально-аграрних регіонів України.

Провідними у виробництві продукції є чотири основні галузі: машинобудування і металообробка, паливна, харчова та хімічна і нафтохімічна промисловість. На ці галузі припадає понад 90% промислової продукції, що виробляється в області.

Машинобудування і металообробка залишаються провідною галуззю промисловості області. В ній зайнято понад 60 тис. чол., що складає майже половину всіх працівників промисловості. Машинобудівний комплекс області спеціалізується на виробництві складної високотехнологічної продукції: хімічного і нафтовидобувного обладнання, газоперекачувальних агрегатів, насосів, промислової трубопровідної арматури, технологічного устаткування для переробних галузей агропромислового комплексу, засобів автоматизації та іншої продукції. За останні 4 роки витрати на виробництво продукції знижені в середньому по галузі на 35%. У розрахунку на одиницю виробленої продукції матеріальні витрати складають 31%, а витрати на оплату праці - лише 11%. Середня рентабельність продукції машинобудування перевищує 40%. До провідних і найбільш успішно працюючих підприємств галузі належать ВАТ "Сумське НВО ім. М. Фрунзе" і ЗАТ "Насосенергомаш" (м. Суми), конотопське ВАТ "Мотордеталь-Правекс", охтирське ВАТ "Нафтопроммаш" та ряд інших.

Паливно-енергетичний комплекс області включає підприємства з видобутку нафти, газу, торфу, виробництва електричної і теплової енергії. В області видобувається понад 40% усієї нафти та близько 10% газу країни. У цій галузі найнижчий рівень витрат на виробництво - 46% від обсягу виробленої продукції, а рентабельність сягає 100%. Більше половини отриманого прибутку реінвестується в розвиток виробництва. Лідером галузі є нафтогазовидобувне підприємство "Охтирканафтогаз".

У галузевій структурі хімічної та нафтохімічної промисловості переважають основна хімія та хіміко-фотографічна промисловість. Підприємства галузі виробляють також мінеральні добрива, сірчану кислоту, мінеральні пігменти, кормові добавки, хімічні реактиви, лакофарбову продукцію, магнітну стрічку, рентгенографічну та кінофотоплівку, гумотехнічні вироби та ін. Однак галузь перебуває в складному становищі, оскільки підприємства втратили внутрішні ринки збуту своєї продукції. Найбільші підприємства галузі - ВАТ "Сумихімпром" та шосткінське об'єднання "Свема".

Вартість основних фондів по області складає близько 20,8 млрд. грн., з них 70% виробничих та 30% невиробничих. Понад 70% невиробничих основних фондів області припадає на житлове господарство, близько 17% - на комунальне господарство і побутове обслуговування. Найбільша частка основних фондів (близько двох третин від їх загальної вартості) належить підприємствам колективної власності, серед яких переважають акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю. Понад 20% основних фондів поки що залишається в державній власності, а майже 13% - у комунальній.

Агропромисловий комплекс Сумської області налічує 549 сільськогосподарських підприємств, а саме 26 відкритих акціонерних товариств, 350 товариств з обмеженою відповідальністю, 31 закрите акціонерне товариство, 108 приватних сільськогосподарських підприємств, 24 виробничих сільськогосподарських кооперативи, 10 державних господарств. В агропромисловому комплексі зосереджено понад 60% основних фондів і 30% зайнятих в економіці області. В основному сільське господарство Сумської області спеціалізується на вирощуванні зернових культур, цукрових буряків, м'ясо-молочному тваринництві. 56% сільськогосподарських площ займають глибокі чорноземи.

Область має розвинену харчову промисловість, особливо цукрову, м'ясо-молочну, кондитерську, які працюють переважно на місцевій сировині. Тут налічується понад 100 підприємств харчової та переробної промисловості.

Зовнішньоекономічні зв'язки

Зовнішньоторговельний оборот Сумської області за останні роки має тенденцію до зростання з перевищенням експорту над імпортом. Крім того, на відміну від середньоукраїнських показників у структурі експорту регіону переважає продукція з високим ступенем переробки, готові вироби і високотехнологічна продукція. Майже половина експортних поставок області припадає на машинобудівну продукцію. Збільшення експорту групи товарів металургійної галузі області було досягнуто завдяки зростанню обсягу поставок продукції трубопрокатного виробництва на ринки Росії, Німеччини, Фінляндії за загальноукраїнської тенденції до зниження експорту труб та втрати вітчизняними виробниками зарубіжних ринків. Розширюються також обсяги експорту хімічної продукції - барвників, пігментів, мінеральних добрив.

Однак починаючи з ІІ половини 2001 року спостерігалося згортання експортних поставок через введення квот, проведення антидемпінгових розслідувань та запровадження Росією ПДВ на українські товари. Усе це стало суттєвою перепоною для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств та експортного виробництва загалом.

Зовнішньоторговельний товарообіг склав за 2002 рік понад 600 млн. дол. США. Основними торговими партнерами області були Росія (57% експорту та 50,7% імпорту), Білорусь (7,9% і 7,2%), Туркменистан (7,7% та 10,6%). Однак експорт у країни СНД, а особливо в Росію, Вірменію, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, скоротився за цей період на 12%. Для поліпшення стану зовнішньоторговельного обігу область нарощувала експортні поставки до інших країн світу, і вони зросли в 2002 році на 38% у порівнянні з 2001 роком. Слід зазначити, що поступово відбувається переорієнтація на інші ринки збуту. Так, в останні роки розширилася присутність виробів сумських підприємств на ринках Європи, Азії, Африки, хоча пріоритетним залишається розвиток двосторонньої торгівлі з країнами Європи. Отож кількість країн-партнерів Сумщини постійно зростає - нині їх налічується вже 77. Найбільші обсяги експорту були направлені до Китаю (4,8%), Індії (4,2%), Ірану (4,1%), Німеччини (2,7%), США (2,6%), Латвії (1,9%). Ця тенденція зберігається й у 2003 році.

Експорт на душу населення складає $148,7, імпорт - $89,07. У структурі імпорту області зростає частка палива та нафтопродуктів. Помітне місце займає ввезення какао-бобів, які імпортує ВАТ "Крафт фудз Україна". Найбільший обсяг імпортних поставок надійшов із Швейцарії (3,6%), Німеччини (2,9%), Ірландії (1,9%) та Нідерландів (1,8%).

В області реалізується державна програма прикордонного співробітництва з Росією, розрахована на 2001-2007 роки. Метою програми є виконання угоди про режим вільної торгівлі між Україною і Російською Федерацією. Нині готові до підписання угоди про співробітництво з Гомельською областю Республіки Білорусь та Кашкадар'їнською областю Республіки Узбекистан, які найближчим часом будуть укладені.

Метою зовнішньоекономічної діяльності області в 2003 році є нарощування обсягів та розширення асортименту експорту. За цього пріоритетними є ті галузі економіки, які мають умови для отримання конкурентних переваг на зовнішньому ринку. Це передовсім підприємства, які виробляють продукцію нафтохімічного машинобудування (ВАТ "Сумське НВО ім. М. Фрунзе"), компресорне, насосне та енергетичне обладнання (концерн "Укрросметал", ЗАТ "Насосенергомаш"), авіаційну техніку (Конотопський механічний завод, Конотопська філія ЗАТ "Мотордеталь-Правекс", ВАТ "Селмі"), а також галузь автомобілебудування (Конотопська філія ЗАТ "Мотордеталь-Правекс", "Лебединський завод поршневих кілець", ВАТ "Тракторозапчастина"). Експорт зростатиме і за рахунок випуску продукції з високим ступенем обробки та наукомісткої продукції (ВАТ "Сумське НВО ім. М. Фрунзе", ВАТ "Селмі", казенні підприємства "Зірка" та "Імпульс").

Стан приватизаційних процесів

У Сумській області зареєстровано майже 18 тис. підприємств і організацій, у т. ч. 13 тис. суб'єктів підприємницької діяльності. Серед підприємств переважають торговельні (42%), сільськогосподарські (включаючи фермерські господарства) (17%), промислові (12%), будівельні (9%).

Станом на 1 січня 2002 року форму власності змінили 1990 об'єктів, що складає 2,6% від загальної кількості роздержавлених об'єктів по Україні. Серед регіонів України за цим показником область посідає 16 місце.

Після роздержавлення з початку процесу приватизації 1571 об'єкт (78,9%) перейшов у колективну власність, а 419 (21,1%) - у приватну (по Україні відповідно 74,6% і 25,4%). Продовжує зростати кількість об'єктів, які в ході приватизації набувають приватної форми власності.

На початок 2002 року в структурі виробництва промислової продукції області частка роздержавлених підприємств становила 77,6%, а за кількістю підприємств цей показник дорівнював 47,8%. Серед підприємства, що пройшли процес роздержавлення, переважають підприємства державної та комунальної форми власності: в 5 разів за обсягами виробництва, у 2,5 разу - за кількістю підприємств, у 3,4 разу - за чисельністю працюючих.

Серед підприємств обробної промисловості слід відзначити підприємства харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, де нині роздержавлено 58,4% підприємств, частка яких в обсязі виробництва галузі складає 87,7%. Це ж відноситься і до підприємств машинобудування, ремонту та монтажу машин і устаткування (відповідно 55,3% і 83,9%), а також виробництва неметалевих мінеральних виробів (відповідно 55,3% і 83,9%). Понад 50% обсягу промислової продукції виробляють три роздержавлених підприємства - НГВУ "Охтирканафтогаз" (32,2%), ВАТ "Сумське НВО ім. М. Фрунзе" (14,4%) та ЗАТ "Крафт Якобс фудз Україна" (8%). Вони стабільно працюють, і їхні темпи зростання за результатами 2001 року порівняно з попереднім роком становили відповідно 96,1%, 101,6% і 137,8%.


 
 

Цікаве

Загрузка...