WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Рівненська область - Реферат

Рівненська область - Реферат

Та найбільшу аудиторію попри відносно низький рейтинг має РДТРК (1200 тис. глядачів), оскільки з 2003 року вона почала виходити на І національному телеканалі.

З 2002 року на Рівненщині розпочав роботу телеканал "НБМ-Рівне", який, щоправда, обмежується майже виключно рекламною діяльністю.

Місцеве кабельне телебачення не розвинене. Існують лише декілька фірм у Рівному ("Промінь", "Кабельне телебачення").

Найпопулярнішою радіостанцією є "Радіо "Трек" із слухацькою аудиторією понад 1 млн. чоловік. Немалий рейтинг має і "Наше радіо".

Особливістю рівненських ЗМІ є створення медіа-холдингів та видавничих домів, рекламних агенцій "під одним дахом", що дозволяє комплексно впливати на аудиторію та надавати широкий спектр рекламних послуг. Найкрупнішою групою в цьому плані є "Видавничий дім "ОГО", до складу якого входять газети "ОГО", "Провінційна газета", "Скринька", "Безкоштовні оголошення", ТРК "Рівне-1", ІА "Рівнеінформ", веб-сайт, мережа розповсюдження "ОГО-прес", рекламна агенція, місцеве представництво "Наше радіо".

У Рівному працюють чотири інтернет-провайдери - "Рівненські комунікаційні технології" (www.rivne.net), "Рівненські глобальні мережі" (www.ukrwest.net), JB-сервіс (www.jb.rovno.ua) та "Уарнет" (www.uar.net). Загальна кількість абонентів складає, за оцінками, понад 2 тис.

Оцінка розвитку третього сектора та становлення принципів громадянського суспільства в регіоні

Попри велику кількість організацій громадянського суспільства в області, не можна ска-зати, що регіон відзначається значною громадською активністю. За даними обласного управління статистики, станом на 1 січня 2003 року в Рівненській області зареєстровано 574 громадські, понад 100 благодійних та 38 обласних профспілкових організацій. Проте кількість реально діючих організацій є на порядок нижчою.

Значна частина громадських організацій займається відстоюванням інтересів своїх членів, як Товариство сліпих, Відділення багатодітних сімей, Товариство мисливців та рибалок, Автомобільний клуб тощо. Чимало організацій є громадськими об'єднаннями за професійним принципом. Близько 20% їх становлять молодіжні або дитячі організації; 28 із них є членами Рівненського обласного комітету громадських організацій, щонайменше 20 організацій є молодіжними відгалуженнями політичних партій. Серед благодійних організацій більше половини є благодійними фондами і лише 6 із них - членськими благодійними фондами.

Та все ж можна стверджувати, що деякі організації відчутно впливають на перебіг демократичних процесів в області. Це різнопланові організації, кожна з яких досягла у своїй царині неабияких успіхів, справляє вплив на певну категорію громадян, співпрацює з органами влади та бізнесовими структурами. Ось кілька прикладів діяльності таких орга-нізацій.

Рівненська обласна асоціація підприємців здійснює захист та лобіювання інтересів підприємців. Керівник асоціації є членом дорадчо-консультативної ради з питань розвитку підприємництва при главі ОДА. Спільно з адміністрацією Рівного асоціація займається створенням Єдиної реєстраційної палати міста, про що вже підписано меморандум.

Волинський ресурсний центр, що був одним з організаторів Форуму регіонального розвитку (м. Луцьк, 2001 р.), допомагає у формуванні планів стратегічного розвитку міст Острога та Дубна, займається питаннями налагодження міжсекторного партнерства.

Рівненська обласна громадська організація "Комітет виборців України" крім незалежно-го спостереження за виборами переймається питаннями прозорості діяльності влади, звітності депутатів усіх рівнів, поданням правової допомоги громадянам.

Загалом протягом останніх років організації громадянського суспільства на Рівненщині значно професіоналізувались. У взаєминах із владою вони намагаються налагодити стосунки на партнерських засадах, проте цей процес розвивається доволі повільно.

Профспілковий рух на Рівненщині не вирізняється своєю активністю незважаючи на велику кількість профспілкових організацій, переважна більшість яких є об'єднаннями громадян за галузевим принципом. Найчисельнішою з них є обласна ФПУ, яка об'єднує практично всі галузеві профспілкові організації. Очолює РО ФПУ В. Д. Вінічук, який до цього працював главою Млинівської райдержадміністрації. Крім цього, на Рівненщині діють обласні осередки всеукраїнських профспілок "Україна", "Праця", "Столиця-регіони", а також профспілкові організації "Наше право", "Перспектива", "Рівненщина" та ін.

Стан забезпечення прав національних меншин і народів

Особливістю населення Рівненської області є його багатонаціональність. За даними останнього всеукраїнського перепису населення, на території регіону проживають представники понад 70 національностей. Переважна більшість їх - українці, які складають 95,9% від за-гальної кількості населення. Друге місце за чисельністю посіли росіяни - близько 2,6%. Близько 1% жителів області складають білоруси, 0,3% - поляки, трохи більше 0,1% - євреї.

Серед національно-культурних товариств, зареєстрованих у Рівненській області, - това-риство російської культури "Баюн", товариство польської культури, яке функціонує в Рівному, товариство німців "Відергебурт", що охоплює міста Рівне, Дубно, Острог та Кузне-цовськ, Рівненська єврейська община, російська община, громадське об'єднання "Націо-нальна згода" (м. Кузнецовськ), товариство "Білорусь", регіональне представництво Конгресу азербайджанців України в м. Рівному, обласна культурно-освітня організація "Матіца словенська".

В області функціонують класи з російською мовою навчання, де вчаться близько 700 учнів. Майже 30 тис. учнів вивчають російську мову як предмет, а 3,2 тис. – факультативно. Відкрито 4 недільних школи, в яких близько 200 учнів вивчають польську мову, майже 30 – єврейську, стільки ж - чеську і словацьку.

За сприяння відділу з питань національностей та міграції при главі облдержадміністрації створена Рада представників національних меншин області.

На окремих факультетах Рівненського державного гуманітарного університету, Національного університету "Острозька академія" та Рівненського інституту слов'янознавства готують фахівців із викладання російської, польської, білоруської, чеської мов та дослідження мистецтва, історії національних меншин, які проживають в Україні.

Загальні висновки та перспективи розвитку регіону

Рівненщина має всі необхідні передумови для потужного соціально-економічного розвитку: вигідне географічне положення, розвинуту інфраструктуру транспорту і зв'язку, значний промисловий потенціал, високий науково-технічний потенціал, кваліфікованих робітників, значні запаси природних сировинних ресурсів.

Окрім вагомого промислового потенціалу значним поштовхом до економічного розвитку регіону та залучення зовнішніх інвестицій стане запровадження вільної економічної зони в поліських районах Рівненщини. Великі дивіденди отримає область від прийняття закону про атомну енергетику, адже це має спричинитися до значного здешевлення електроенергії на Рівненщині, оскільки на її території розміщена атомна електростанція.

Хоча Рівненщина є аграрним регіоном, який у силу кліматичних умов та наявних грунтів ніколи не стане "житницею" України, розвиток у ній сільськогосподарського виробниц-тва має непогані перспективи. Насамперед ідеться про відродження льонарства та хме-лярства, розвиток цукрової промисловості. Для цього необхідні значні капіталовкладення, але, за прогнозами фахівців, вони швидко мають себе окупити.

Негативними чинниками, що впливатимуть на розвиток регіону, є радіоактивне забруд-нення значної частини території області внаслідок аварії на ЧАЕС, високий рівень безробіття та особливості вікової структури населення: адже кількість осіб пенсійного віку майже дорівнює кількості працездатного населення області.

Стабільний розвиток інституцій громадянського суспільства зумовлює постійне поглиблення процесів демократизації на теренах Рівненщини. Вже відбулася політична структуризація населення області, яке висловлюється на користь національно-демократичних сил. Постійно нагромаджуються приклади позитивної співпраці громадських організацій з органами влади, що з часом перетворить несміливі кроки управлінських структур до співпраці з НДО на повноправне міжсекторне партнерство.

Частішими стають випадки відстоювання населенням Рівненщини своїх прав шляхом проведення стихійних мітингів, пікетувань та використання інших форм протесту (як колективних, так і одноосібних).

Збільшення кількості недержавних засобів масової інформації унеможливлює монополізацію ринку інформаційних послуг. Наявність незалежних ЗМІ та партійної преси різного політичного спрямування забезпечує різнополюсні погляди на проблеми.

Отже, розвиток інституцій громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, підвищення активності громадян у сфері самоврядування та у відстоюванні своїх інтересів поряд із розвитком економіки, залученням інвестицій та підвищенням рівня регіонального менеджменту стануть визначальними чинниками розвитку Рівненщини на шляху демократизації.


 
 

Цікаве

Загрузка...