WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження. потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії - Реферат

Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження. потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії - Реферат

7.1.2.1. Оцінка потенціалів галузевого енергозбереження за рахунок технічного (технологічного) фактора на період до 2030 року

Одним з найбільш ефективних і масштабних напрямів енергозбереженняза рахунок технічного (технологічного фактора), що суттєво впливає на рівень енергоспоживання, є впровадження галузевого енергозбереження за такими основними напрямами:

  • впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання;

  • удосконалення існуючих технологій та обладнання;

  • скорочення втрат енергоресурсів;

  • підвищення якості продукції, вдосконалення та скорочення втрат сировини та матеріалів;

  • заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв.

У зв'язку із цим важливого значення набувають питання, пов'язані з впровадженням енергоефективних технологій та обладнання у всіх галузях національної економіки, зокрема:

Металургійна галузь

Заміна технології мартенівської виплавки сталі на технологію конверторної виплавки. Витрати палива на виплавку 1 тонни мартенівської сталі складають 106,6 кг у.п., а конверторної – 5,7 кг у.п. Заміна мартенівського способу виплавки сталі в обсязі 16,4 млн. тонн на рік конверторним способом дозволить скоротити 1,65 млн. т у.п. на рік (понад 1,4 млрд. м3 природного газу).

Впровадження технологій доменної плавки чавуну із вдуванням гарячих відновлюваних газів на холодному технологічному кисні та пиловугільній суміші. Завдяки цим технологіям, при річному обсязі виплавки чавуну 26,4 млн.тонн скорочення споживання природного газу складе понад 2,6 млрд. м3 (100 м3/т чавуну), продуктивність доменної печі підвищиться на

20-25%.

Газова промисловість

Впровадження у газотранспортній системі газоперекачувальних агрегатів з відцентровими нагнітачами з модернізованою конструкцією робочих коліс. Модернізація конструкції робочих коліс нагнітачів дозволить підвищити коефіцієнт корисної дії нагнітачів ГПА на 8-10 %. Газотурбінними та газокомпресорними газоперекачувальними агрегатами газотранспортної системи України на власні потреби споживається близько 8 млрд. м3 природного газу на рік. Впровадження зазначеної технології на діючих ГПА дозволить зменшити щорічні витрати природного газу на власні потреби газотранспортної системи.

Промисловість будівельних матеріалів

Перехід з мокрого способу виробництва цементу на напівсухий та сухий способи виробництва. Це дозволить зменшити енерговитрати близько 0,5 млн. т у.п. на рік, що складе 25% від річного обсягу споживання ПЕР на виробництво цементу.

Переведення заводів підгалузі на випуск пустотілої цегли. Випуск цегли з 30-40% пустотілості забезпечує скорочення витрат природного газу близько 100 млн. м3 на рік, що складає 25% від річного обсягу його споживання.

Сільськогосподарське виробництво

Впровадження енергоефективних технологій обробки землі і підготовки її до посівів, оптимізації структури посівних площ шляхом збільшення неенергоємних культур та зменшення посівів енергоємних культур. Це дає змогу заощадити 15-25% пально-мастильних матеріалів від річного обсягу їх споживання в цій галузі.

Житлово-комунальне господарство

Заміна та модернізація котлів малої потужності (НИИСТУ-5), які на даний час експлуатуються у комунальній теплоенергетиці і мають низький ККД (близько 70%), на сучасні котли з ККД 95%. Це дозволить скоротити річне споживання природного газу у обсязі понад 200 млн. м3. Майже в двічі знизити рівень споживання енергії дозволять заходи з утеплення будинків.

Потенціали галузевого економічно доцільного енергозбереження за рахунок технічного (технологічного) фактора

Галузь

2010

2015

2020

2030

Паливо, млн. т у.п.

Промисловість – усього

20,98

34,08

49,49

71,16

у тому числі:

електроенергетика

5,46

8,64

12,22

18,5

паливна

3,22

5,61

8,7

11,74

чорна металургія

8,18

12,95

18,31

25,14

кольорова металургія

0,23

0,48

0,85

1,21

хімічна та нафтохімічна

2,11

3,34

4,7

6,76

машинобудування і металообробка

0,4

0,7

1,09

1,92

будівельних матеріалів

0,42

0,73

1,14

2,13

легка

0,04

0,08

0,14

0,28

харчова

0,65

1,04

1,49

2,49

інші галузі промисловості

0,27

0,51

0,85

0,99

Сільське господарство

6,13

11,33

14,3

17,97

Будівництво

0,35

0,64

0,81

1,02

Транспорт

5,89

10,88

13,72

17,24

Житлово-комунальне господарство

5,16

9,53

12,04

15,12

Разом

38,51

66,46

90,36

122,51

Електроенергія, млрд.кВтг

Промисловість - усього

13,44

29,73

29,27

54,19

у тому числі:

електроенергетика

2,02

4,46

3,78

6,8

паливна

1,78

3,6

4,12

6,35

чорна металургія

4,58

10,14

9,4

17,32

кольорова металургія

0,75

1,65

1,61

3,36

хімічна та нафтохімічна

1,02

2,31

2,25

4,17

машинобудування і металообробка

0,93

2,05

2,02

4,92

будівельних матеріалів

0,33

0,86

1,17

2,37

легка

0,12

0,4

0,55

1,07

харчова

0,54

1,25

1,38

2,45

інші галузі промисловості

1,37

3,01

2,99

5,38

Сільське господарство

0,32

0,72

0,7

1,29

Будівництво

0,04

0,1

0,1

0,18

Транспорт

0,3

0,67

0,67

1,24

Житлово-комунальне господарство

3,58

7,88

7,93

14,68

Разом, млрд.кВтг

17,68

39,1

38,67

71,58

Разом, млн. т у.п.

6,28

13,68

13,15

23,62

Теплоенергія, млн. Гкал

Промисловість - усього

19,18

45,97

60,42

139,92

у тому числі:

електроенергетика

0,19

0,50

0,67

1,40

паливна

2,53

5,75

6,58

14,55

чорна металургія

4,99

11,31

14,62

30,93

кольорова металургія

1,05

2,80

3,99

9,79

хімічна та нафтохімічна

3,87

9,01

11,48

26,87

машинобудування і металообробка

1,55

3,82

5,20

12,03

будівельних матеріалів

0,40

1,06

1,51

3,91

легка

0,31

0,87

1,33

3,36

харчова

3,44

8,74

12,14

30,23

інші налузі промисловості

0,84

2,11

2,90

6,86

Сільське господарство

0,00

0,00

0,00

0,00

Будівництво

0,08

0,14

0,17

0,40

Транспорт

0,19

0,21

0,34

0,73

Житлово-комунальне господарство

16,15

18,88

27,14

63,62

Разом, млн. Гкал

35,64

65,20

88,06

204,67

Разом, млн. т у.п.

5,73

10,35

13,65

29,80

Економічно доцільне галузеве технологічне енергозбереження, млн. т у.п.

Разом

50,52

90,49

117,16

175,93

Капітальні вкладення, млрд. грн.

Разом

28,1

50,7

65,8

98,8


 
 

Цікаве

Загрузка...