WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження. потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії - Реферат

Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження. потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії - Реферат

Реферат на тему:

Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження. потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії

Потенціал енергозбереження в Україні

Сучасний стан енергоефективності національної економіки

Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, незадовільної галузевої структури національної економіки, негативного впливу „тіньового" сектора, зокрема, імпортно-експортних операцій, що об'єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і лягає важким тягарем на економіку – особливо за умов її зовнішньої енергетичної залежності. На відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження є елементом економічної та екологічної доцільності, для України - це питання виживання в ринкових умовах та входження в європейські та світові ринки. Для цього підлягає розв'язанню проблема збалансованого платоспроможного попиту як на внутрішньому так і зовнішньому ринках, а також диверсифікації імпорту паливно-енергетичних ресурсів.

Низька енергоефективність стала одним з основних чинників кризових явищ в українській економіці. В першій половині 90-х років у структурі витрат на виробництво промислової продукції майже втричі зросла вартісна складова енергоресурсів, сягнувши 42% загальних матеріальних витрат на виробництво продукції. Лише з 1997-1999 року в результаті прийнятих на державному рівні заходів та зупинення падіння промислового виробництва, певної стабілізації економіки і послідуючого, починаючи з 2000 року зростання ВВП розпочалось реальне поліпшення енергоефективності економіки. Якщо енергоємність ВВП протягом 1990-1996 рр. зросла на 38,6%, то з 2000 року спостерігалося її істотне зменшення, причому вперше в історії України зростання ВВП було досягнуто за одночасного скорочення споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів.

Проте, слід зазначити, що, починаючи з 2002 року, темпи зниження енергоємності ВВП уповільнилися в зв'язку з тим, що в найбільш енергоємних галузях економіки, - металургійній, машинобудівній, хімічній та нафтохімічній, а також у житлово-комунальній сфері динаміка зниження енергоємності валової доданої вартості зазнала негативних змін, обумовлених недопустимо високим ступенем фізичного зносу основних фондів (65-70%), та відповідним підвищенням питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на ряд важливих видів продукції.

Фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної стратегії України. Від його рівня залежить ефективне функціонування національної економіки.

Технічний фактор

відображає вплив технічного (технологічного) стану та рівня устаткування і обладнання на обсяги споживання енергоресурсів при виробництві продукції (послуг).

Структурний фактор

відображає вплив структурних змін у галузевій або міжгалузевій діяльності на обсяги споживання палива та енергії.

На даний час основним фактором зниження енергоємності продукції (послуг) в усіх галузях економіки є формування ефективно діючої системи державного управління сферою енергозбереження. Це дозволить, в першу чергу, удосконалити структуру кінцевого споживання енергоресурсів, зокрема, за рахунок подальшого розширення та поглиблення електрифікації в усіх сферах економіки шляхом заміщення дефіцитних видів палива з одночасним підвищенням ефективності виробництва.

Структура потенціалу енергозбереження

Технічна (технологічна) складова потенціалу енергозбереження:

  • підвищення ефективності виробництва (видобутку), перетворення, транспортування та споживання енергоресурсів і відповідно зниження енергоємності продукції та надання послуг за рахунок впровадження новітніх енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів.

Структурна складова потенціалу енергозбереження:

  • зміна макроекономічних пропорцій в економіці з метою зниження рівнів енергоспоживання;

  • зменшення питомої ваги енергоємних галузей і виробництв промисловості та транспорту за рахунок розвитку наукомістких галузей і виробництв з низькою енергоємністю та матеріаломісткістю

У свою чергу структурний та технічний (технологічний) фактори залежать від міжгалузевих та внутрішньогалузевих зрушень в економіці країни.

Загальний потенціал енергозбереження за рахунок технічного (технологічного) та структурного факторів в економіці України у 2030 році за базовим сценарієм розвитку економіки та її сфер складатиме 318,36 млн. т у.п., у тому числі з урахуванням:

  • галузевого технічного (технологічного) фактора – 175,93 млн. т у.п.;

  • міжгалузевого технічного (технологічного) фактора – 22,13 млн. т у.п.;

  • галузевого структурного фактора – 61,65 млн. т у.п.;

  • міжгалузевого структурного фактора – 58,65 млн. т у.п.

Загальний потенціал енергозбереження в 2030 році, млн. т у.п.

За рахунок реалізації потенціалу енергозбереження енергоємність ВВП у 2030 році складе 0,24 кг у.п./грн., що у 2 рази менше сучасного рівня – 0,48 кг у.п./грн. При цьому в

2010 р. енергоємність ВВП прогнозується на рівні 0,37 кг у.п./грн., в 2015 р. – 0,31 і в 2020 р. –

0,28 кг у.п./грн.

Загальний потенціал енергозбереження

Складові енергозбереження

2010

2015

2020

2030

Енергозбереження, млн. т у.п.

За рахунок технічного фактора

66,36

109,81

137,47

198,06

За рахунок структурного фактора

7,94

25,30

54,37

120,30

Разом

74,30

135,11

191,84

318,36

у тому числі:

Паливо, млн. т у.п.

За рахунок технічного фактора

42,85

71,28

95,38

128,42

За рахунок структурного фактора

6,08

20,00

45,31

102,88

Разом

48,93

91,28

140,69

231,30

Електроенергія, млрд. кВтг / млн. т у.п.

За рахунок технічного фактора

44,37/15,75

70,99/24,84

72,45/24,63

108,72/35,88

За рахунок структурного фактора

2,65/0,94

7,88/2,76

13,79/4,69

27,90/9,21

Разом

47,02/16,69

78,87/27,6

86,24/29,32

136,62/45,08

Теплоенергія, млн. Гкал /млн. т у.п.

За рахунок технічного фактора

48,28/7,76

86,24/13,69

112,62/17,46

231,87/33,76

За рахунок структурного фактора

5,71/0,92

16,00/2,54

28,18/4,37

56,41/8,21

Разом

53,99/8,68

102,24/16,23

140,80/21,82

288,28/41,97

Капітальні вкладення, млрд. грн.

За рахунок технічного фактора

30,6

53,7

69,0

102,3

За рахунок структурного фактора

-

-

-

-

Разом

30,6

53,7

69,0

102,3

7.1.2. Оцінка потенціалу енергозбереження за рахунок технічного (технологічного) фактора

Потенціал енергозбереження за рахунок технічного (технологічного) фактора

У 2030 р. порівняно з 2005 р. загальна економія паливних ресурсів за рахунок технічного фактора оцінюється в обсязі 128,42 млн. т у.п., електричної енергії – 108,72 млрд.кВтг, теплової енергії – 231,87 млн. Гкал, що в цілому складає 198,06 млн.т у.п.

Обсяги капітальних вкладень на реалізацію галузевих і міжгалузевих енергозберігаючих заходів у період 2006-2030 рр. проти рівня 2005 року оцінюються в таких розмірах: 2010 рік –30,6 млрд. грн.; 2015-й –53,7; 2020-й – 69,0; 2030 рік – 102,3 млрд. грн.

Потенціали галузевого та міжгалузевого енергозбереження за рахунок технічного (технологічного) фактора

Обсяги капітальних вкладень на реалізацію потенціалу галузевого

та міжгалузевого енергозбереження за рахунок

технічного (технологічного) фактора

Обсяг економії енергоресурсів за рахунок технічного (технологічного) фактора

Складові енергозбереження

2010

2015

2020

2030

Енергозбереження, млн. т у.п.

Галузеве енергозбереження

50,52

90,49

117,16

175,93

Міжгалузеве енергозбереження

15,84

19,32

20,31

22,13

Разом

66,36

109,81

137,47

198,06

у тому числі:

Паливо, млн. т у.п.

Галузеве енергозбереження

38,51

66,46

90,36

122,51

Міжгалузеве енергозбереження

4,34

4,82

5,02

5,91

Разом

42,85

71,28

95,38

128,42

Електроенергія, млрд. кВтг/млн. т у.п.

Галузеве енергозбереження

17,68/6,28

39,1/13,68

38,67/13,15

71,58/23,62

Міжгалузеве енергозбереження

26,69/9,47

31,89/11,16

33,78/11,48

37,14/12,26

Разом

44,37/15,75

70,99/24,85

72,45/24,63

108,72/35,88

Теплоенергія, млн. Гкал/ млн. т у.п.

Галузеве енергозбереження

35,64/5,73

65,2/10,35

88,06/13,65

204,67/29,8

Міжгалузеве енергозбереження

12,64/2,03

21,04/3,34

24,56/3,81

27,2/3,96

Разом

48,28/7,76

86,24/13,69

112,62/17,46

231,87/33,76

Капітальні вкладення, млрд. грн. (ціни 2005 р.)

Галузеве енергозбереження

28,1

50,7

65,8

98,8

Міжгалузеве енергозбереження

2,5

3,0

3,2

3,5

Разом

30,6

53,7

69,0

102,3


 
 

Цікаве

Загрузка...