WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Економіка і продуктивні сили Запорізької області - Курсова робота

Економіка і продуктивні сили Запорізької області - Курсова робота

В обсяги інвестицій в основний капітал включені витрати на нове виробництво, реконструкцію, розширення та технічне переоснащення діючих промислових, с/г. Транспортних та інших підприємств. Ми можемо помітити, що інвестиції в основний капітал з року в рік зменшуються. Порівнюючи 200... – 200... р. інвестиції в основний капітал зменшились майже на ... млн. грн.

Інвестиці в основний капітал на душу населення

Інвестиції в основний капітал на одну особу(у порівняльних цінах, млн. грн.)

Таблиця 5

Роки

2002

2003

2004

2005

Україна

37178

51011

75714

93069

Запорізька обл.

312

502

189

181

З кожного року інвестиції в основний капітал на однк особу збільшуються або зменшуються. Це прохоить через постійне зменшення населення України. Інвестиції в основний капітал на одну особу протягом 2002 – 2005 р. У запорізькій області зменшився на 30%.

Прямі іноземні інвестиції.

Іноземна пряма інвестиція – це інвестиція, що передбачає довгострокові взаємовідносини , які відображають тривалу зацікавленість іноземного інвестора в резидентському підприємстві в економіці країни.

3. Банківська система і кредитування

3.1. Банківська система України

Банківська система України як незалежної держави, що прагне до створення розвиненої ринкової економіки, є дворівневою. До першого рівня належить Національний банк, що являє собою "банк банків", центральний банк країни, а до другого — система комерційних банків.

Процес створення сучасної банківської системи, яка відповідала б умовам ринкової економіки, в Україні ще триває і триватиме довго. Це пов'язано з тим, що в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала по-справжньому ринковою.

Незважаючи на це, вже зараз можна стверджувати, що підвалини банківської системи ринкового типу в Україні побудовані.

Національний банк викопує майже всі функції, притаманні нейтральному банку ринкової держави. Він застосовує такі ринкові інструменти грошово-кредитного регулювання, як обов'язкове резервування коштів комерційних банків, кредитну політику і політику рефінансування комерційних банків, операції з державними цінними паперами на відкритому ринку тощо.

Комерційні банки поступово оволодівають методами роботи ділових банків країн, де ринкові засади є домінуючими в системі економічних відносин.

Становлення і розвиток банківської системи в Україні було розпочато в 1991 р. після прийняття Закону України "Про банки та банківську діяльність". Цей закон відображає основні принципи побудови і функціонування банківської системи, що відповідаю вимогам ринкової економіки. В Україні було створено дворівневу банківську систему: на першому рівні знаходиться національний банк України (НБУ) з його регіональним відділенням, на другому - решта банків, які в Україні називають комерційними.

Національний банк України займає центральне місце в економіці. Він є державною власністю та виражає інтереси і завдання держави в сфері

регулювання економіки. НБУ виконує такі функції: емісія кредитних грошей та вилучення грошей з обігу; збереження тимчасово вільних коштів і обов'язкових резервів комерційних банків; регулювання діяльності комерційних банків; надання кредитів комерційним банкам, збереження офіційних загально-валютних резервів; надання кредитів і виконання розрахункових операцій уряду; обслуговування державного боргу країни.

Комерційні банки - це ділові фінансово-кредитні установи, головне призначення яких акумулювати тимчасово вільні грошові кошти підприємств, населення та бюджетних установ і надавати їх у кредит своїм клієнтам та обслуговувати грошовий обіг. Функції комерційних банків відрізняються від функцій НБУ. Основні з них такі: залучення тимчасово вільних грошових коштів і перетворення їх у позиковий капітал; кредитування підприємств і приватних осіб; операції з цінними паперами; здійснення грошових розрахунків та платежів у господарстві; консультації і надання економічної та фінансової інформації; розширення кредитних ресурсів народного господарства.

В Україні комерційні банки можуть бути класифіковані:

- за формою власності (державні банки, акціонерні товариства, товариства

- з обмеженою відповідальністю, кооперативні банки);

- за територіальним характером діяльності (регіональні, республіканські,

міжнародні банки);

- за розміром (великі, середні та малі банки);

- за наявністю мережі філій (банки, що відкрили філії та територіально

відокремлені підрозділи, банки без філій);

- за сферою діяльності (універсальні, ощадні, клірингові, іпотечні).

Станом на 1 січня 2000 р. в Україні було зареєстровано 203 комерційнихбанків, з них: державних банків - 2, акціонерних товариств - 173 (з них 124 - відкриті, 49 - закриті), товариств з обмеженою відповідальністю - 28. В Україні зареєстровано ЗО банків за участю іноземного капіталу (8 банків з 100% іноземним капіталом). Відсоток участі іноземного капіталу у національній банківській системі становить 12,5%. Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають і64 комерційних банки, у тому числі 153, банки мають ліцензію на здіснення операцій з валютним цінностями. Обсяг сумарних активів системі комерційних банків становив 25806,2 млн. грн., а обсяг пасивів - 19928,6 млн. грн.

На сьогоднішній день реформуванні банківської системи ще не завершене. Головне завдання в цій сфері - запровадження ефективного механізму регулювання банківської системи з боку НБУ, що дозволить забезпечити ефективне розміщення фінансових ресурсів в економіці і стабільне функціонування банківської системи. Серед проблем регулювання банківської системи необхідно виділити: нестабільність цього процесу, його низьку ефективність і нав'язування банкам фіскальних функцій.

Перші крики }' вирішенні цих проблем були "роблені ь груди. ';Г,;;Гі р., копи було прийнято оновлений Закон України „Про банки та банківську діяльність". Цей закон впроваджує багато змін у регулювання банківської діяльності, зокрема: збільшено захист прав клієнтів і прав банків; збільшено повноваження НБУ з ліквідації та нагляду за банківською діяльністю; впроваджено новий механізм ліквідації банків; полегшено входження в банківський бізнес; відбулися зміни в ліцензування банків.

3.2. Грошова маса в Україні такурс гривні.

Проведення зваженої та обгрунтованої курсової політики є головною метою валютного регулювання Національного банку України. Валютний курс — це ключова ланка, яка зв'язує економіку України зі світовою економікою. Поява обмінних валютних курсів національних валют пов'язана з розвитком міжнародної торгівлі, яка давно вже стала невід'ємною частиною економічної діяльності країн світового співтовариства. Обмінні курси впливають не тільки

на стан міжнародної торгівлі, а значною мірою і на національну економіку країни. Водночас зміни в різних секторах економіки, особливо в кризових ситуаціях, відображаються в коливаннях обмінних курсів національних валют.

Валютний курс — ціна одиниці іноземної валюти, виражена у національній грошовій одиниці.

Валютний курс виконує низку важливих економічних функцій. За його допомогою долається національна обмеженість грошової одиниці певної країни. Локальна її цінність перетворюється в міжнародну. Відповідно до цього валютний курс виступає засобом інтернаціоналізації грошових відносин, утворення цілісної світової системи грошей.

На основі валютного курсу зіставляються цінові структури окремих країн, розвиток їхніх продуктивних сил, темпів економічного зростання, а також торговельного і платіжного балансів. Зниження курсу національної грошової идиниці (девальвація) сприяє подоггоістапню імпорту та зростанню ексиоріу, і навпаки — зростання курсу (ревальвація) призводить до здешевлення імпорту та падіння експорту. Валютний курс є структурною ланкою механізму реалізації міжнародної вартості товарів та послуг, адже через механізм валютних курсів відбувається перерозподіл національного продукту між країнами, які здійснюють зовнішньоекономічні зк'ячки


 
 

Цікаве

Загрузка...