WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Економіка і продуктивні сили Запорізької області - Курсова робота

Економіка і продуктивні сили Запорізької області - Курсова робота

Аналіз динаміки галузевої структури економіки області за 1990 – 2000 рр. Свідчить про тенденцію підвищення питомої ваги електроенергетики, паливної промисловості, чорної і кольорової металургії та скорочення машинобудування та металообробки обробки, хімічної і нафтохімічної промисловості, деревообробної та целюлозно – паперової промисловості, промисловості будівельних матеріалів, легкої і харчової промисловості. У 2000р. в промисловому виробництві було зосереджено 1016 підприємств і 2550 виробництв, обсяг виробленої продукції становив 12872,5 млн. гривень.

Промисловість області характеризується багатогалузевою структурою. В міжгалузевому промисловому комплексі (включаючи малі підприємства) провідне місце займають: металургія – 57,2%, зокрема, чорна – 45,1%, кольорова – 12,1%, електроенергетика – 17,2% і машинобудування та металообробка – 15,1%. Далі слідує харчова промисловість (включаючи борошномельно – круп'яну) – 6,6%, промисловість будівельних матеріалів – 0,8; хімічна і нафтохімічна – 1,0%, легка – 0,3%. У галузевій структурі промисловості ще низька питома вага галузей, що забезпечують населення товарами народного споживання – лише 6,9%.

Галузева структура промисловості Запорізької області (без малих підприємств),за обсягом продукції у цінахвідповідних років, відсотків. Таблиця 1

Галузь

2004 р.

2005 р.

Електроенергетика

8,5

15,0

Паливна

2,2

2,3

Чорна металургія

19,9

35,2

Кольорова металургія

5,0

13,4

Хімічна і нафтохімічна промисловість

158

,09

Машинобудування та металообробка

42,0

15,9

Деревообробна та целюлозо-паперова

1,1

0,04

Промисловість будівельних матеріалів

2,4

0,6

Скляна і фарфорово-фаянсова

0,1

0,01

Легка

3,7

0,4

Харчова

12,5

6,6

Борошномельно-круп'яна та комбікормова

2,3

0,4

Медична

0,0

0,2

Інші галузі

0,7

0,22

Значні зміни відбуваються і в територіальній структурі виробництва. Підвищилась питома вага області в Україні: чорної і особливо кольорової металургії, машинобудування та металообробки, при скороченні електроенергетики, паливної, хімічної і нафтохімічної, промисловості будівельних матеріалів, легкої і харчової.

Аналіз динаміки виробництва промислової продукції в натуральному виразі по основній номенклатурі свідчить про скорочення переважної більшості її видів за 2000 – 2001 рр. і зростання за 2003 – 2005 рр.(табл.. )

Динаміка виробництва основних видів промисловості продукції Запорізької області. Таблиця 2

Види продукції

2003

2004

2005

Виробництво залізної руди, млн. тонн

2,7

3,8

2,5

Виплавка чавуну, млн. Тонн

4,0

1,7

3,1

Виробництво сталі, тис.тонн

5252,7

2536,3

4455,4

Виробництво готового прокату, млн. тонн

3,5

2,0

3,5

Виробництво коксу тис. Тонн

2737,2

1412,7

2302,4

Виробництво автомобілів, штук

139123

57917

11683

Виробництво пральних машин, тис. штук

213,0

30,9

23,2

Сільське господарство

Сільське господарство традиційно спеціалізується на виробництві продукції землеробства, зокрема: зернових, олійних, овочевих і плодовоягідних культур. У 2000 р. індекс виробництва валової продукції галузі в розрахунку на душу населення становив по відношенню до середньо республіканського 0,89. Дефіцит вологи, поживних речовин, високий рівень зношеності основних фондів, нераціональна структура землеробства і тваринництва, недостатній рівень кооперування виробництва не дали змоги реалізувати потенційні можливості сільського господарства. В галузевій структурі за 1990-2000 рр. Підвищилась частка провідних галузей спеціалізації, зокрема на виробництві товарного зерна і соняшнику.

В структурі валової продукції сільського господарства за цей період відбулися зміни пропорцій між рослинництвом і тваринництвом в напрямі збільшення питомої ваги першого. Так у 2004 р. Це співвідношення становило 45,1 і 54,9%, у 1995 р. - 55,8 і 44,2%, у 2000 р. - 57,2 і 42,8%.

Питома вага області у виробництві продукції сільського господарства переважно за рахунок випереджуючих темпів скорочення виробництва всіх видів продукції тваринництва.

Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства вЗапорізькій області. Таблиця 3

Показник

2003

2004

2005

Валова продукція сільського господарства ( усі категорії господарств) у порівняних цінах 19 р., млн. грн.

1994

1180

927,0

В тому числі:

900,5

658,9

573,0

Рослинництва

18883

17699

12293

Тваринництва

6469

7241

6490

Місце області у виробництві валової продукції сільського господарства на душу населення України

12

14

13

В тому числі:

-

-

-

рослинництва

16

14

12

Тваринництва

8

14

15

Виробництво валової продукції сільського господарства на душу населення грн..

952

566

460

Місце області у виробництві валової продукції сільського господарства на душу населення в Україні.

14

25

17

Питома вага у виробництві валової продукції сільського господарства в Україні.

4,1

3,7

4,2

В тому числі:

-

-

-

Рослинництва

3,7

3,7

4,1

Тваринництва

4,5

3,8

3,7

Розвиток сільського господарства стримується порушенням пропорцій між сферами АПК, розбалансованістю виробництва. В області недостатня кількість необхідного комплексу машин і обладнання, низькі темпи розвитку селекції та насінництва, недостатня кількість і незбалансованість співвідношення різних видів добрив. У тваринництві спостерігається незбалансованість кормо виробництва з вимогами основної галузі, а також недостатній рівень розвитку племінної справи.

2.3 Капіталовкладення, основні фонди

Інвестиції в основний капітал (у порівняльних цінах, млн. грн.)

Таблиця 4

Роки

2002

2003

2004

2005

Україна

37178

51011

75714

93069

Запорізька обл.

1529

2150

2745

3299


 
 

Цікаве

Загрузка...