WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Економіка і продуктивні сили Запорізької області - Курсова робота

Економіка і продуктивні сили Запорізької області - Курсова робота

Промисловість Придніпров'я поєднує важку індустрію і харчову промисловість. Провідні галузі, що визначають спеціалізацію району у міжнародному поділі праці, - гірничодобувна, чорна металургія, машинобудування, хімічна промисловість. Міжрайонне значення має також харчова і легка промисловість, електроенергетика, будівельна індустрія.

Паливно – енергетичний комплекс справляє величезний вплив на рівень, структуру і розміщення промисловості, транспорту та інших галузей. Завдяки покладам вугілля та гідроенергетичним ресурсам саме в цьому районі вперше в Україні почали зосереджуватись енергомісткі видм виробництва – кольорова металургія, хімія органічного синтезу та ін.

Енергетика району використовує місцеві гідроенергетичні ресурси, привізне донецьке вугілля, шебелинський газ та місцеве буре вугілля.

Теплоенергетика представлена одним з найбільших у Європі ДРЕС – Криворізькою та Придніпровською, а також Дніпродзержинською т Запорізькою ТЕС (3600 Мвт), які разом забезпечують потреби велктроенергії Придніпровського району й інших регіонів, а також розміщена одна з найбільших у Європі гідроелектростанцій – Дніпрогес. Функціоную тут і атомна електростанція (м. Енергодар) потужністю 6000 Мвт, яка виробляє 40% електроенергії, що виробляється вітчизняними атомними станціями, і надає робочі місця для 15 тис. робітників. За 14 років експлуатації Запорізька АЕС виробила 331,3 млрд кВт електроенергії.

В енергетичному балансі важливу роль відіграє природній та коксівний газ. Природний газ отримують з родовищ Східноукраїнської нафтогазоносної області, яка знаходиться за межами району.

Металургійний комплекс Придніпровського району працює за повним циклом – видобуток сировини, палива і виробництво металу. Високий рівень розвитку чорної металургії в районі забезпечують багаті поклади залізних і марганцевих руд, безпосередня близькість родовищ коксівного вугілля, наявність нерудної металургійної сировини, величезні виробничий і науково – технічний потенціал, кваліфіковані кадри. Металургія в свою чергу, впливає на розвиток ряду галузей промисловості та специфіку територіальної організації продуктивних сил району.

Металургія повного циклу представлена тут одним з найбільших заводів у Європі – "Криворіжсталь" у комплексі з коксохімзаводом (сталь, чавун, сортовий прокат) у Кривому Розі; заводами у м. Дніпропетровську – ім. Г. І. Петровського (сталь, чавун, сортовий прокат) та ім. Комінтеру(труби,с сортовий прокат, оцинкований лист) ; Дніпровським меткобінатом у Дніпродзержинську (сталь, чавун, готовий прокат); Запорізьким меткомбінатом "Запоріжсталь". Останній - одне з найстаріших металургійних підприємств України (з 1993 р.), випускає листовий прокат, чавун, сталь, холодногнуті прфілі та багато іншої продукції, значну частину якої експортує в країни Південно – Східної Азії, Близького Сходу, Латинської Америки, Центральної Європи, Китай. Практично усі названі заводи були модернізовані, завдяки чому зросли їх потужності.

У Придніпровському економічному районі (м. Запоріжжя) розміщено також ВАТ "Завод Дніпроспецсталь" ( нержавіючі інструментальні, леговані й конструкційні сталі), та Запорізький сталепрокатний завод

Кольорова металургія району працює переважно на привізних рудах. У Запоріжжі діє алюмінієвий комбінат, куди поставляється напівфабрикат (глинозем) з Миколаївського заводу. Нині комбінат використовує дешеву електроенергію Дніпрогесу. У майбутньому він працюватиме на місцевих боксидах Вмсокопільського родовища Дніпропеировської області. Розташованого за 250 км від Запоріжжя. З 1990 р. На комбінаті триває корінна реконструкція, яка спрямована на зростання обсягів виробництва, поліпшення технологічних параметрів продукції, зниження екологічного забоуднення. У Запоріжжі діє єдине підприємство в Україні з виробництва вуглеграфітових матеріалів – ВАТ "Графіт".

Не тільки внаслідок загальної економічної кризи, а й через антидемпінгову політику проти України основних світових монополістів кольорової металургії знизився продаж феросиліцію феросилікомарганцю.

Машинобудівний комплекс за вартістю валової продукції, часткою промислово - виробничих фондів і чисельністю виробників посідає важливе місце в структурі економіки Придніпровського району. Тут виробляється найбільше машин і устаткування серед економічних районів України.

Вдале поєднання економічних умов сприяло формуванню складної і багатогалузевої структури машинобудівного комплексу. Основними чинниками, що визначають його характер, є такі: наявність масового виробництва металу; забезпеченість трудовими ресурсами; місткий ринок машин; розвинена науково – технічна і проектно – конструкторська база машинобудуваня; велика внутрішньо районна потреба у продукції машинобудування; вигідне економіко – географічне положення щодо основних районів споживання.

2. Економічний потенціал Запорізької області.

2.1 Зайнятість, продуктивність і ефективність праці.

Район високо урбанізований – Міського населення 76,5% населення. Проте надмірна концентрація промисловості зумовлювала в минулому постійний дефіцит робочої сили, активізацію маятникової міграції, посилення відпливу сільського населення у міста.

Коефіцієнт народжуваності у районі один з найнижчих у державі – 7,5%, коефіцієнт смертності – 14,7%, природний приріст населення, починаючи з 1991р., відємний.

У вікові структурі переважає населення працездатного віку. За останні роки спостерігається тенденція до зростання кількості осіб, старше працездатного віку та зменшення частки осіб молодше працездатного віку.

Національна структура населення району формувалася історично. Район має значні трудові ресурси, серед них майже третина спеціалістів України з вищою і середньою спеціальною освітою. Зокрема, трудові ресурси становлять 59,2% від усієі кількості його населення і 11,6% від працездатного населення України. В районі 7,7% зайнятих підлітків, тобто осіб молодше і 10,9% осміб старше працездатного віку.

В усіх сферах економічної діяльності Придніпров'я зайнято 44,3% працездатного населення району, зростає частка зайнятих у невиробничій сфері. Найбільша кількість зайнятих у промисловості. Вищу освіту мають 15,4% населення – це найвищий показник серед усіх економічних районів України.

Найбільше працевлаштовано віком до 18 років. Усього станом на 01.01.99 кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, становила 104,1 тис. при потребі підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць 5,4 тис. відтак навантаження на одне вільне робоче місце було 26 осіб. Рівень зареєстрованого у 1998 р. сягав 2,7%.

Якщо порівняти ці показники з середньо українськими (3,7%). То ситуація не видається дуже загрозливою. Однак особливе занепокоєння викликає приховане безробіття, про яке свідчать показники рівня безробіття, розраховано за методологією Міжнародної організації праці. Згідно з ними, рівень безробіття у запорізькій області становить 14,3% (в Україні 11,3%). Така ситуація вимагає посиленої уваги до проблем зайнятості населення в районі з боку відповідних державних органів і насамперед служб зайнятості.

2.2 Структура економіки Запорізької області:

Промисловість

За рівнем промислового розвитку Запорізька область є однією з найбільш розвинутих і має високий індекс зосередження промислового виробництва на душу населення – 2,21 відносно середньо республіканського рівня (1,00). Тут зосереджено 7,8% виробничого потенціалу (основі фонди) і 5,7 трудового потенціалу промисловості держави, а випуск продукції складає 8,9%.

У республіканському поділі праці промисловість регіону виділяється такою спеціалізацією: електроенергетика ( атомна електростанція та гідроелектростанції); чорна металургія (підземний видобуток руд чорних металів, виробництво чорних металів, електроферосплавів, коксохімічна промисловість, виробництво вогнетривів, метизів); кольорова металургія (алюмінієва і титано – магнієва промисловість); машинобудування (підйомно- транспортне, електрохімічна промисловість, виробництво насосів, верстатобудівельна й інструментальна промисловість, промисловість по виробництву штучних алмазів, автомобільна промисловість, сільськогосподарське машинобудування ); харчова промисловість (пивоварна промисловість). Провідними галузями, що визначають спеціалізацію промисловості області в республіканському поділі праці, є кольорова металургія – коефіцієнт локалізації випуску продукції 5,36, електроенергетика – 1,60, чорна металургія – 1,59, машинобудування і металообробка – 1,11.

За 1999 – 2005 рр. Зросла питома вага області в промисловості України – з 5,7% у 1999 р. до 89% у 2005 р., але скоротились темпи промислового виробництва та відбулись істотні зрушення в галузевій структурі промисловості. Зокрема: поглибилась спеціалізація області на виробництві експортоорієнтованої продукції, але зменшилась кількість галузей спеціалізації, переважно внаслідок поглиблення спеціалізації на металургії (особливо кольорові), електроенергетиці і машинобудуванні та металообробці.


 
 

Цікаве

Загрузка...