WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Економіка і продуктивні сили Запорізької області - Курсова робота

Економіка і продуктивні сили Запорізької області - Курсова робота

Курсова робота

на тему:

Економіка і продуктивні сили Запорізької області

План

1. Теоретичні основи регіональної економіки.

  1. Сутність регіональної економіки.

  2. Запорізька область в системі економічного району.

  3. Територіальна структура виробництва і валова додана вартість в Запорізькій області.

2. Економічний потенціал Запорізької області.

2.1 Зайнятість, продуктивність і ефективність праці.

2.2 Структура економіки Запорізької області:

Промисловість;

Сільське господарство;

2.3 Капіталовкладення, основні фонди.

3. Банківська система і кредитування

3.1 Банківська система України.

3.2 Грошова маса в Україні та курс гривні.

3.3 Кредитування в Запорізькій області.

Висновок.

Список використаної літератури.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Сутність регіональної економіки

Теоретичні основи регіональної економіки закладені в загальній теорії економіки, якщо класична теорія економіки обґрунтовує закони та закономірності організації розвитку економіки загалом, то теорія регіональної економіки обґрунтовує її просторові аспекти. В основі розвитку і поширення просторової економіку є поділ праці, який має два види:

 • суспільний;

 • територіальний.

Суспільний поділ праці. Поділ праці взагалі виражає розчленування певного виробничого процесу на відповідні ланки, які стають згодом окремими видами виробництва. Таким чином суспільний поділ праці має декілька рівнів:

 • одиничний;

 • частковий;

 • загальний.

Одиничний поділ праці стосується характеристики трудових взаємин окремих соціальних індивідів із процесом суспільного виробництва, зайнятості людей у різних галузях національної економіки.

Частковий поділ праці характеризує обмеженість зайнятості окремих індиьідш у процесі суспільного виробництва, моделює ситуацію, коли працездатні члени суспільства через низку об'єктивних та суб'єктивних причин працюють неповний робочий тиждень.

Загальний поділ праці розкриває стан зайнятості основних контингентів працездатного населення у всіх сферах і галузях суспільного виробництва, включно із сферами промисловості, сільського господарства і нематеріального обслуговування. Він немов об'єднує, узагальнює попередні дві характеристики, дає підстави для вивчення і аналізу окремих виробничо-обслуговуючих процесів.

Територіальний поділ праці. Цей вид поділу праці тісно пов'язаний із суспільним поділом праці і передбачає поглиблення і поширення видів праці по території. Поширення супроводжується концентрацією праці і капіталів, видів діяльності по території та розвитку підприємств в населених пунктах.

Територіальний поділ праці має два рівні:

 • територіально-національний;

 • територіально-міжнаціональний.Територіально-иацюиальпип поділ праці відмежовує вивчення окремих

видів праці масштабами окремих національно-адміністративних утворень, країн, створених за моно або полінаціональною ознакою.

Територіальио-міжнаціопальітч поділ праці винч-г погмнб^чнл концентрації праці і капіталів поміж різних держав, перетворення окремих національних утворень в інтернаціональні економічні системи та союзи.

Якщо суспільний поділ праці характеризується поглибленням розчленування виробничого процесу, то територіальний пов'язаний з розширенням диверсифікації по території країни.

Регіональна економічна система. В загальному розумінні економічна система - це сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства.

Основними елементами регіонально-економічної системи є:

 • продуктивні сили;

 • техніко-економічні відносини;

 • організаційно-економічні відносини;

 • виробничі відносини, або відносини економічної власності;

- господарський механізм.

Кожна з цих підсистем складається з окремих елементів, компонентів з властивою їм сукупністю зв'язків між собою і розвивається за спільними для всієї економічної системи законами, а також за властивими лише для даної підсистеми законами і суперечностями.

Продуктивні сили є матеріально-речовою основою економічної системи, її визначальною підсистемою. Сучасні продуктивні сили складаються із засобів та предметів праці, людини-працівника, науки, використовуваних людьми сил природи, інформації, форм і методів організації виробництва.

Техніко-економічні відносини - це-відносини спеціалізації, кооперування виробництва, його концентрації, обміну діяльністю між людьми та ін.

Організаційно-економічиі відносини - менеджмент і маркетинг на підприємстві, обмін досвідом з іншими підприємствами тощо.

Найскладнішою підсистемою регіонально-економічної системи є виробничі відносини в економічному значенні цього поняття. Окремі елементи виробничих відносин - відносини між людьми у сфері безпосереднього виробництва, розподілу та споживання.

Адекватний й раціональне співвідношення між окремими підсистемами, між їх елементами найбільше залежить від господарського механізму, який є, по-перше, механізмом використання економічних законів; по-друге, механізмом розв'язання суперечностей економічної системи; по-третє, функцією реалізації відносин власності; по-четверте, механізмом узгодження економічних інтересів; по-п'яте, механізмом всебічного розвитку людини.

  1. Запорізька область в системі економічного району.

Запорізька область розташована в придніпровському економічному районі який розташований на південному сході України. Його зручне економіко – географічне положення визначається передусім з найбільш індустріально розвиненим Донецьким економічним районом ( на сході ), Північно – Східним ( на півночі ), Центральноукраїнським ( на заході ) та Причорноморським ( на південному заході ). Крім того, вигідним є транспортне положення району.: через його територію проходять важливі залізничні, автомобільні, водні шляхи по Дніпру та Азовському морю яке омиває район на півдні. Це сприяє налагодження тісних економічних зв'язків з багатьма регіонами країни, насамперед з Донецьким економічним районом, зв'язки з якими практично мають технологічну спрямованість: начебто роз'єднують територіально об'єднані технологічні ланки чорної металургії (вільну промисловість і залізну базу) і пов'язані з ним виробництва Донбасу та Придніпров'я.

Придніпров'я має значний природно–ресурсний потенціал. На його території зосереджені різноманітні корисні копалини, головними з яких є залізна і марганцева руди, вогнетриви, флюсова й будівельна сировина, а також кам'яне та буре вугілля.

За адміністративно-територіальним поділом до складу Придніпровського економічного району входить 42 адміністративних райони. На його території є 18 міст республіканського та обласного підпорядкування, 16 малих міст і 74 містечко, 2362 сільських населених пункти.

Частка продукції вироблена промисловим комплексом району сягає за вартістю 23,5% від усієї продукції України. У Запорізькій області зосереджено 12,8% виробництва металу, продукції хімічної і нафтохімічної промисловості. Запорізька область посідає перше місце з виробництва електроенергії (17%), продукції кольорової (алюмінію, титану, магнію) металургії (понад 44%), скляної та порцеляно-фаянсової промисловості.

Частка окремих галузей регіону в загальнодержавному виробництві продукції становить: в електроенергетиці - 23,5%, паливній – 6,3%, чорній металургії – 53,5%, машинобудуванні – 19%, хімічній – 5,8%, харчовій понад – 10%.

Частка АПК Придніпров'я в загальнодержавному виробництві досить скромна – 8,3%. Провідними культурами рослинництва є зернові і зернобобові (43% посівних площ району, 11% загальнодержавних). Основною технічною культурою є соняшник - понад 14% його посівів країни зосереджено саме в цьому регіоні, а валовий збір його становить 24,7% від валового збору цієї культури в країні.

Найбільші міста й металургійні центри району, зокрема Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, домінують в Україні за рівнем забруднення атмосферного повітря.

  1. Територіальна структура виробництва і валова додана вартість в Запорізькій області.

Економічне обличчя району сформувала важка індустрія. Разом з тим значним є внесок в Країнську економіку галузей агропромислового комплексу. Складне, точне машинобудування спрямовані передусім на обслуговування військово - промислового комплексу.


 
 

Цікаве

Загрузка...