WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення рудних та нерудних ресурсів України - Курсова робота

Розміщення рудних та нерудних ресурсів України - Курсова робота

В Україні налагоджено виробництво кобальту, ніобію та гафнію, а також рідкісних металів. Продукцію підприємств рідкісних металів широко застосовують в атомній енергетиці, радіоелектроніці, авіаційні і ракетній техніці, приладобудуванні тощо.

Майже 25% товарної продукції кольорової металургії припадає на виробництво вторинних кольорових металів, їх випуск налагоджено у Харкові, києві, Донецьку, Одесі; у Володарсько-Волинському (Житомирської області) функціонує виробниче об'єднання "Західкварцсамосвіт".

Завдяки освоєнню нових родовищ кольорових металів і створенню нових підприємств для їх переробки значно поліпшується забезпечення господарства кольоровими металами.

2.2. Економічні аспекти рудної промисловості, через призму металургійного комплексу України

Чорна металургія відіграє провідну роль у промисловості і всьому господарстві України. Частка її основних виробничих фондів в усій промисловості у 1990 році становила майже 15%. У ній було зайнято близько 7% промислово-виробничого персоналу (в т.ч. 2,7% у видобувній галузі) всієї промисловості.

Україна довгий час була основною металургійною базою дореволюційної Росії і СРСР. У 1989 році вона посідала (без урахування країн СНД) друге місце в світі за виробництвом сталі (Японія – 108 млн.т., Україна – 55, США – 53 млн.т.), четверте – за виробництвом чавуну (Японія – 80 млн.т., Китай – 56 млн.т., США – 53, Україна – 46,5 млн.т.). У тому ж році частка України в колишньому СРСР становила: за виробництвом чавуну – 41%, сталі – 34%, прокату і труб – 40%. За виробництвом сталі на душу населення (1059 кг) Україна посідала перше місце у світі.

Основні виробничі потужності по видобутку та збагаченню руди були створені в 50-60 роки, а максимальні об'єми видобутку досягнуті: по товарні залізній руді в 1978 році – 126 млн.т. і по марганцевій руді в 1988 році – 7,8 млн.т.

Умови розвитку чорної металургії України у 90-ч роках дуже ускладнилися, особливо після проголошення її незалежності. З 1990р. почався неухильний спад виробництва чавуну, сталі готового прокату. Катастрофічним він став після 1993р. Дуже різко скоротився видобуток залізної руди. Так, вже в 1992р. він зменшився порівняно з 1985р. майже наполовину.

Видобуток залізної та марганцевої руд, млн. тонн

Рік

Залізна руда

Марганцева руда

В натуральному вираженні

У перерахунку на 100%-вий вміст металу

В натуральному вираженні

У перерахунку на 100%-вий вміст металу

1985

120,0

66,2

7,1

2,2

1990

105,0

59,0

7,1

2,2

1991

85,5

48,3

6,6

2,1

1995

50,7

28,7

3,2

1,0

1996

47,5

27,0

3,1

0,9

Таблиця складена на підставі даних НДІ статистики України 1997р.

У 1994р. почали зупинятися доменні печі, коксівні батареї, різко впав обсяг продукції чорної металургії. Ці катастрофічні процеси дуже посилилися через відсутність державного управління металургією та в зв'язку з проблемами входження України у світовий ринок збуту металопродукції.

Сучасний рівень розвитку металургії забезпечує власні потреби України, а також може задовольняти потреби ряду економічних районів європейської частини Росії, Молдови, Білорусі та інших зарубіжних країн. Діапазон виробництва готової продукції (прокату чорних металів за видами) досить широкий і задовольняє переважно потреби машинобудування й металообробної промисловості України.

Майже половина вартості продукції, промислово-виробничого персоналу, вартості промислово-виробничих фондів металургії припадає на виробництво чорних металів. Другою за чисельністю зайнятого персоналу і вартістю основних фондів є ланка видобутку і збагачення рудної сировини для металургії. Третє місце займає виробництво труб.

Чорна металургія України є прибутковою. Продукція її гірничодобувної промисловості – основна стаття валютних надходжень. Проте потенціал її зменшується через технічну відсталість. Киснево-конверторним способом виплавляють сталі біля 44% методом безперервного розливу – лише 10%, тоді як середньосвітовий рівень становить 95%. Через це втрати металу сягають 11% на 1т прокату. Значним є зношення обладнання галузі (65%), ще високою залишається собівартість виробництва чавуну, значною – частка браку. Тому внутрішні ціни на продукцію чорної металургії у середньому на 25% вищі за світові.

Експорт української продукції чорної металургії до країн колишнього Союзу пов'язаний з певними труднощами, хоч для вирішення цієї проблеми створено міжнародне об'єднання вугілля і металу України, Росії та СНД. Крім того, ряд країн-монополістів металургійної промисловості перешкоджають виходу Україні на міжнародний ринок, ведуть проти неї антидемпінгову політику, обмежують величину квот на продаж металу.

Незважаючи на зазначене, в силу індустріально-аграрного характеру економіки України чорна металургія має особливо значення в народному господарстві держави, забезпечуючи понад 25% ВВП та біля 43% валютних надходжень. Протягом останніх років, Україна набула статусу впливово фактора глобального ринку сталі, на яку припадає 4% світового виробництва та майже 9% світової торгівлі металопрокатом. За результатами 2001 року гірничо-металургійний комплекс держави з об'ємами виробництва сталі 33,1 млн.т зберіг третє місце в рейтингу провідних світових виробників чорних металів.

У 2000р. було досягнуто рекордного за часів незалежності виробництва сирої сталі – 31,4 млн.т (3,7% світового виробництва). За результатами 2001 р. цей показник був ще вищий – виробництво сирої сталі склало 33,5 млн.т. або 4% від свотового виробництва, що дозволило Україні зайняти провідне місце серед найбільших виробників сталі у світі.

Рейтинг виробників сирої сталі у світі у 2001р.

Рис

Актуальні проблеми економіки №3, 2002р.

На початок 2001р. потужності по виробництву сирої сталі в України складали 43,8 млн.т. на рік. Порівнюючи обсяги виробництва та наявані потужності за 2000-2001 р.р., необхідно відмітити, що у 2001 році завантаженість потужностей ГМК України зросла. Таким чином, за цим показником (72,2% у 2001 р. проти 69,5% у 2000р.) Україна також наблизилась до провідних країн світу, хоча відставання і залишається все ще досить значним.

До позитивних рис розвитку чорної металургії України також слід віднести зайняття значної ніші українськими виробниками на світових ринках сталі (близько 8,9% від загального обсягу світової торгівлі металопродукцією у 2001 році.), що і забезпечило, як уже зазначалось вище, достатньо високу частку металургії у валютному наповненні бюджету країни.

Слід вказати, що рівень розвитку чорної металургії України відстає від світового рівня з багатьох причин, найважливішою з яких було рішення центральних органів колишнього СРСР, за яким інвестиції були переадресовані на розвиток лише східних і центральних підприємств Росії, що призвело до технічного і соціального відставання металургії Донбасу та Придніпров'я.

Незважаючи на вказане, а також кризові ситуацій які були характерні для України перших років незалежності та, які притаманні зовнішнім ринкам металургійної галузі, гірничо-металургійний комплекс України загалом, та рудна промисловість зокрема, в останні роки нарощує темпи виробництва.

Так, видобувні підприємства України в 2001 році збільшили видобуток залізної руди на 1315 тис.т, або 6%, у порівнянні з 2000 роком. Виробництво концентрату за вказаний період збільшене на 1226 тис.т (на 7%), окатишів – на 456 тис.т (9%), об'єми вскришних робіт – на 6081 тис.кубометрів (33,2%).

На сьогоднішній день металургія України (чорна та кольорова) – одна з провідних галузей промисловості, нараховує понад 400 підприємств, у складі яких є підприємства по видобутку руди, виробництву чорних металів, труб та метизів, вогнетривких матеріалів, електроферосплавів, вторинної переробки чорних металів тощо. За 2000 рік ними вироблено промислової продукції на 22 млрд. грн.. У порівнянні з 1990 роком доля цієї галузі у в об'ємі промислового виробництва України виросла в два рази.

Доля металургії в виробництвітоварної продукції (2000 р.)

Доля металургії в виробництвівартості основних фондів (2000 р.)

Доля металургії в чисельностіробітників (2000 р.)

Доля металургії вспоживанні електроенергії (2000 р.)


 
 

Цікаве

Загрузка...