WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення рудних та нерудних ресурсів України - Курсова робота

Розміщення рудних та нерудних ресурсів України - Курсова робота

Курсова робота

Розміщення рудних та нерудних ресурсів України

З М І С Т

Вступ

 1. Поняття, структура та характеристика рудного

та нерудного потенціалу України

  1. Рудні ресурси України

  2. Нерудні ресурси України

 1. Значення рудної та нерудної ресурсної бази для

економіки України

  1. Рудні та нерудні ресурси, як чинники територіального

утворення промислових територій. Основні види продукції

  1. Економічні аспекти рудної промисловості, через

призму металургійного комплексу України

 1. Проблеми мінерально-сировинного сегменту природних

ресурсів України

  1. Об'єктивні (глобальні) проблеми сегменту

  2. Суб'єктивні проблеми сегменту (штучні монополії

промислових груп)

 1. Шляхи вирішення проблем та підвищення ефективності

видобутку мінерально-сировинного сегменту природних

ресурсів України

Література

Вступ

Природні ресурси – це засоби існування, без яких людина не може існувати і які вона знаходить в природі. Це вода, земля, рослини, тварини, мінерали, які ми використовуємо безпосередньо, або в переробленому вигляді. Вони дають нам їжу, одяг, кров, паливо, енергію та сировину для роботи промисловості, з яких людина утворює предмети комфорту, машини та медикаменти. Деякі види ресурсів, наприклад мінеральні, можливо використовувати лише один раз (хоч деякі метали і можуть служити вторинною сировиною). Такі види ресурсів називають вичерпними. Вони мають кінцеві запаси, поповнення яких на Землі практично не можливо. По-перше, тому що не існує таких умов, в яких вони утворювались мільйони років потому, а по-друге, швидкість утворення корисних копалин значно повільніше ніж їх сучасне використання.

Досягнув високого рівня знання та розвитку, людство утворило реальну загрозу для свого існування. Розробка та впровадження екологічно чистих ресурсо та енергозберігаючих технологій виявились лише достатніми для того, щоб загальмувати негативні процеси, але не зупинити їх. В глобальному масштабі та на місцевому рівні спустошуються природні ресурси, погіршується стан навколишнього середовища.

Сьогодні особливу увагу та повну підтримку заслуговує модель стійкого розвитку суспільства, головні принципи якого сформовані на конференції в Ріо-де-Женейро в 1992 році, підтримані на сесії Генеральної Асамблеї ООН в 19997 році та Йоганнесбурзі у 2002 році.

Основні принципи стратегії стійкого розвитку полягають у збалансуванні масштабів господарської діяльності з можливостями природної середи до самовідновлення, мінімізації вилучення з надр ресурсів та витрат у процесі виробництва. Задовольняючи свої потреби, необхідно міркувати про життя наступних поколінь, спрямовувати діяльність до зниження використання природних ресурсів, раціонального їх споживання.

Парадокс сучасної ситуації у тому, що при багатовікових масштабах дискусії про стійкий розвиток, людство продовжує свій розвиток по траєкторії нестійкого розвитку. Сучасна цивілізація – це результат тисячолітнього стихійного розвитку людини, а екологічна криза є сигналом про необхідність узгодження стихійного розвитку з законами біосфери. Людство прийшло до зіткнення з природою, воно порушило її закони. Економічне зростання привело до порушення дійсного механізму стабілізації навколишнього середовища та розвитку екологічної кризи.

Екологічний процес навколишнього середовища потребує нових пропозицій та проектів перебудови наявного виробництва, передумовою якого є видобуток ресурсів, переходу до технологій, які зберігають природу, широкому впровадженню енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій. Все це в повній мірі відноситься до видобувної галузі України, яка в сукупності з металургійним комплексом, в теперішній час, формує економіку держави.

З цієї причини, тематика використання рудних та не рудних ресурсів України зокрема, та світових загалом, як найважливіша складова рівня розвитку людини, є досить важливим питанням.

На відміну від не вичерпних ресурсів, які при їх правильному використанні залишаються незмінними, мінеральні ресурси, складовою частиною яких є рудні та не рудні ресурси, можливо використовувати лише один раз, після чого вони зникають. Тому на протязі майбутньої історії людства виникне необхідність у пошуку засобів та методів більш ефективного використання вичерпних ресурсів, у тому числі і методів переробки вторинної сировини.

1. Поняття, структура та характеристика рудного та нерудного потенціалу України

Поняття природних ресурсів, до яких належать рудні та нерудні корисні копалини, дає можливість визначити їх класифікацію як по місцю в природних системах, так і по особливостям їх господарського використання. Один з найбільш загальних підходів полягає в розподілі усіх природних ресурсів на вичерпні та невичерпні.

До невичерпних відносяться ті, які пов'язані з енергією Сонця та внутрішніх глибин Землі, силами гравітації (енергією сонячного проміння, вітру, ін.), а також води Світового океану.

Вичерпні ресурси поділяються на непоновлюємі (корисні копалини, зникаючи види живих організмів) та поновлюємі (водні, земельні, біологічні).

Природна класифікація базується на належності природних ресурсів то тих чи інших сфер географічної оболонки: мінеральні, кліматичні, земельні, водні, біологічні.

За господарським використанням усі ресурси можливо поділити на:

 1. ресурси для виробничої (промисловості, сільського господарства) та непромислової сфери;

 2. локальні (місцеві), національні (державні) та глобальні (світові);

 3. детально вивчені, виявлені, які прогнозуються. Корисні копалини класифікуються за ступенем їх геологічного вивчення.

Запаси корисних копалин — це кількість мінеральної сировини, яка виявлена за допомогою геологічної розвідки. Її поділяють на дві категорії — балансові та за балансові. До балансових належать ті, які відповідають промисловим кондиціям і їх економічно доцільно використовувати. До за балансових відносяться запаси, які внаслідок низького змісту цінних компонентів або складної технології видобутку та переробки, поки що недоцільно використовувати (але с часом таке використання можливе).

Всі запаси корисних копалин в залежності від ступеню розвідки родовища, якості сировини та технічних умов розробки поділяють ще на категорії А, В, C1 и С2.

До категорії А відносяться найбільш досліджені копалини, умови знаходження яких, форма та структура рудних тіл повністю вивчені, виявлені природні типи та промислові сорти, виявлені та оконтурені без рудні та некондиційні ділянки всередині рудного тіла, повністю досліджена якість, технологічні властивості та інженерно-геологічні умови видобутку сировини.

Для категорії В ці характеристики майже співпадають, за виключенням того, що тут не визначено просторове положення кожного типу та контури безрудних і некондиційних ділянок всередині рудного тіла.

До категорії C1 відносяться запаси, про які відомо: умови знаходження, форма та структура тіл корисних копалин, їх природні типи, промислові сорти, якість, технологічні властивості і умови проведення гірничоексплуатаційних робіт.

Категорія С2 складається з попередньо оцінених запасів корисних копалин.

Промислові запаси копалин визначаються як сума запасів по категоріям А+В+C1 без втрат, які обов'язкові під час видобутку мінеральної сировини.

Промислові запаси корисних копалин в Україні

Корисні копалини

Кількість родовищ

Одиниця виміру

Балансові запаси А+В+ C1

Річний видобуток

Нафта

117

Млн.т.

153,3

4,1

Конденсат

123

Млн.т.

179,2

1,12

Природний газ

210

Млрд.мкб

1094,7

27,0

Природний газ розчинений

91

Млрд.мкб.

38,5

1,117

Вугілля кам'яне

717

Млн.т.

44067,7

Біля 100

Вугілля буре

115

Млн.т.

3169,8

8,4

Залізна руда

84

Млн.т.

28335,5

236,7

Марганцеві руди

8

Млн.т.

2358,9

15,8

Нікелева руда

10

Млн.т.

29,54

0,78

Бентонітові глини

5

Млн.т.

62,25

0,46

Солі калійні

13

Млн.т.

3059,59

2,61

Фосфоритова руда

4

Млн.т.

207,2

0,9

Глина вогнетривка

16

Млн.т.

541,0

0,33

Вапняк флюсовий

16

Млн.т.

2138,7

39,0

Цементна сировина

16

Млн.т.

2371,7

25,6

Облицювальні матеріали

94

Млн.мкб

247,3

0,53

Каміння будівельне

692

Млн.мкб.

9207,1

91,6

Пиляні вапняки

120

Млн.мкб

986,0

4,15


 
 

Цікаве

Загрузка...