WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Лісовиробничий комплекс України - Курсова робота

Лісовиробничий комплекс України - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Коломийський інститут
Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
КУРСОВА РОБОТА
з РПС
на тему:
"Лісовиробничий комплекс України"
Виконала:
судентка
1 курсу групи О
Гавриш У.І.
Керівник:
викл. МАЦИШИН І.Р.
КОЛОМИЯ-2001
2
ЗМІСТ
І. Вступ 3
ІІ. Лісовиробничий комплекс України 5
1.Загальна характеристика лісового господарства 6
2.Деревообробний підкомплекс 13
3.Целюлозно-паперовий підкомплекс 14
4.Лісохімічний підкомплекс 15
ІІІ.Охорона, функції та роль лісів України 16
ІV. Висновок 19
V. Використана література 20
3
І.В С Т У П
Ліс - один з основних типів рослинності, що складається з сукупності деревних, чагарникових, трав'янистих рослин. У лісі живуть також тварини і мікроорганізми, які впливають один на одного, взаємодіють між собою і навколишнім середовищем. Ліси дають цінну сировину, мають велике водоохоронне, протиерозійне, санітарно-оздоровче, природоохоронне значення, саме вони є "легенями" великих міст. Лісові ресурси України дуже обмежені.
Україна належить до європейських держав недостатньо забезпечених лісовими ресурсами. Її лісистість становить - 15,6%, а відповідний показник у Румунії - 26%, Польщі - 28%, Німеччині - 30%, Білорусі - 35%.
В Україні розширюється площа лісів, які під час війни і в повоєнні роки безсистемно вирубувалися. Ліси у Лісостепу і Степу здебільшого мають природоохоронне значення і насаджуються у вигляді лісосмуг. Значної шкоди лісам України завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС.
Основні масиви лісів зосереджені в Карпатах, на Поліссі, в горах Криму. Поширені такі цінні породи дерев, як бук, дуб, сосна, ясен, ялина, смерека.
Лісистість у різних частинах і регіонах країни не однакова. Вона значно вища від середньоукраїнської на заході і півночі, далі на південь і південний схід поступово зменшується. У Кримських горах кількість лісів збільшується. У західній і північній частинах України, вкрита лісом площа становить 20-40%, у Карпатах - близько 40%, на Поліссі - 25,7%. На півдні лісові площі невеликі (у Криму лісистість становить 10%, у Степу - 4%). У цілому переважають молоді ліси. На стиглі насадження припадає лише 15% загального запасу деревини, в тому числі в найбільш заліснених Карпатських областях - 20%.
Протягом тисячоліть діяльність людини негативно впливала на рівновагу в природі. Тепер, в умовах небувалого технічного прогресу, став великим і вплив людини на навколишнє середовище, яке все-таки залишається біологічною основою нашого життя.
Сьогодні Україна є найменш лісистою європейською державою, яка не може забезпечити власних потреб у деревині, а ліс, як основний компонент біосфери, не здатний повною мірою утримувати екологічну рівновагу.
На жаль, на теперішній день спостерігається зменшення обсягів лісозаготівлі, це явище повязують з такими головними чинниками:
- руйнування чи зменшення площ, природних місць існування лісів;
- надмірна експлуатація видів, що мають промислове значення;
- забруднення навколишнього середовища внаслідок людської діяльності.
З огляду на ці обставини для збереження лісів України необхідно збільшити площу їх насадження в два рази, щоб підвищити лісистість до 25%. Одна з найважливіших проблем сьогодення - це боротьба з ерозією та зниження ландшафтів. За ступенем розораності (56,9%) проти 20,30% як того вимагає екологічна теорія, територія України у кілька разів перевищує цей показник серед європейських країн.
4
У зв'язку зі складною економічною ситуацією на охорону природи виділяються незначна сума з бюджету країни. Цих коштів не вистачає ні на лісорозведення, ні на створення природоохороних служб.
Необхідно створювати ефективний механізм використання коштів, які акумулюються внаслідок природоохоронних відрахувань та створення системи ліцензування економічно - небезпечних видів виробничої діяльності. Велика роль у вирішенні цієї проблеми відводиться органам місцевої влади.
5 березня Верховною Радою нашої країни були затверджені "Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки".
Проголошена екологічна політика базується на органічному поєднанні вирішення економічних та екологічних проблем у процесі формування суспільства, створення мотивацій, бажань та умов для розв'язання екологічних проблем на національному, регіональному, місцевому та об'єктному рівнях.
5
І. Лісовиробничий комплекс України.
Серед міжгалузевих комплексів питома вага лісовиробничого комплексу (ЛВК) за обсягом виробництва становить 2,8%, за чисельністю працюючих - 4,6%, за вартісттю основних виробничих фондів близько 2%. Поставками готової продукції і лісоматеріалів комплекс пов'язаний з 100 галузями.
Україна не має значних запасів лісових ресурсів, які служать базою для розвитку лісопромислового комплексу. До лісових ресурсів відносять деревні, технічні, харчові, кормові та інші ресурси, а також корисні природні властивості лісу - водоохоронні, захисні, кліматорегулюючі, санітарно - гігієнічні, оздоровчі тощо.
Лісовиробничий комплекс України має добре розвинені функціонально - компонентну (галузеву, виробничо - циклову) та функціонально - територіально структури (див. таблицю №1)
Таблиця № 1
Компонентний склад лісовиробничого комплексу
Підкомплекси у складі ЛПК Галузі і виробництва
Лісогосподарський Лісове господарство
Лісозаготівельна промисловість
Деревообробний Лісопильна промисловість
Фанерна промисловість
Меблева промисловість
Виробництво деревно-стружкових і деревно-волокнистих плит
Виробництво будівельних матеріалів з деревної сировини
Целюльозно - паперовий Целюльозна промисловість
Паперова промисловість
Виробництво картону
Лісохімічний Гідролізна промисловість
Дубильно - екстратна промисловість
Пірогенетичне виробництво (суха перегонка деревини)
Каніфольно - терпентинне виробництво
Хвойно - ефірне виробництво
Дьогте - курильне виробництво
Лісовиробничий комплекс охоплює лісове господарство, деревообробну, целюльозно-паперову, лісохімічну і гідролізну промисловість (схема № 1). Продукція одного виробництва є сировиною для іншого. Лісозаготівельні підприємства дають деревину для лісописльних заводів. Пиломатеріали - вихідна
6
сировина для меблевих фабрик. Відходи лісозаготівель і деревообробки йдуть у лісохімію. Тому вигідно створювати лісохімічні комбінати, де разом зпослідовним обробленням деревини можлива повна переробка відходів.
Схема № 1
Лісовиробничий комплекс
1.Загальна характеристика лісогосподарського підкомплдексу
Лісогосподарський підкомплекс, який об'єднує власне

 
 

Цікаве

Загрузка...