WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області - Дипломна робота

Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області - Дипломна робота

полегшує дезинфікацію контейнерів, покращуються механічні умови забруднення атмосфери в якості палива використовуються природній газ, фільтри в місцях інтенсивного виділення пилюки в атмосферу.
Отже, технологічна діяльність молочного підприємства має значний вплив на навколишнє середовище і введення в дію заходів по охороні природи, передбачених проектом, дозволить значно знизити негативний вплив підприємства на навколишнє середовище і тим самим підвищити екологічну безпеку даного підприємства.
РОЗДІЛ VIII
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
За багатавіковий період розвитку людина й інші живі організми давно адаптувалися в умовах України, але в Україні, що мала в цілому сприятливі умови життя , розвинулись негативні процеси та явища, що проявляються в якісному стані компонентів природи. Посилюються хімічне, радіаційне, теплове, електромагнітне та інші види забруднень, що значною мірою впливають на життєдіяльність організмів, в тому числі і людини в першу чергу на здоров'я та тривалість життя.
Екологічний аспект ситуації визначається в накопиченні й інтенсивній міграції речовин техногенного походження, зростання їхньої ролі, нерідко визначальної у формуванні нової якості умов життя.
Серед екологічних проблем характерними для Чернівецької області є:
- зміна структури земельних ресурсів внаслідок вилучення земель під господарські потреби та забудови, а також через негативний розвиток у ландшафтах;
- зниження родючості ґрунтів внаслідок вимивання гумусу, засолення, забруднену важкими металами, пестицидами й іншими речовинами;
- забруднення повітря та зміна його складу внаслідок промислових викидів та відходи сільськогосподарського виробництва;
- зменшення запасів та забруднення поверхневих та підземних вод внаслідок посиленого водозабору, внесення забруднюючих речовин у водні об'єкти в процесі виробництва і ведення сільського та комунального господарства;
- погіршення зоогігієнічних та санітарно-енідеміологічних умов життєдіяльності людини та існування живих організмів.
Забруднення біосфери (грунту, води, повітря) стало загальнодержавною проблемою. На захист здорова людей, які перебувають в умовах екологічного забруднення повинні стати органи державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання.
З цією метою в Україні створена система цивільної оборони, основне завдання якої полягає в захисті населення від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного характеру.
Екологічну оцінку біосфери та її охорону від забруднення на підприємствах агропромислового комплексу здійснюють згідно вимог законодавства України в галузі охорони природи, статуту ветеринарної медицини та рекомендаціями санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.
Одним із елементів забруднення біосфери є відходи промислових підприємств, автотранспорту, а також тваринницьких ферм та комплексів.
Промисловість забруднює атмосферу викидами шкідливих газів і індустріального пилу. Основними джерелами забруднення повітря, грунту, води найчастіше бувають теплові електростанції, металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні заводи, збагачувальні фабрики та інші промислові підприємства в процесі діяльності яких в атмосферу потрапляють великі кількості диокси вуглецю, сірки, азоту, а також золи.
Ці гази вступають у взаємодію з вологою та киснем, утворюючи сірчану і азотну кислоти. Дощова вода з низьким рН має здатність розчиняти з грунту токсичні мінерали, зокрема такі, які містять аміачні і важкі метали (наприклад кадмій, ртуть).
В звичайних умовах ці речовини малорозчинні в нейтральній воді і, відповідно, не являють собою великої небезпеки.
В другій половині XX століття виникла нова екологічна проблема - сільськогосподарське забруднення біосфери мінеральними добривами, пестицидами, відходами тваринницьких ферм. Для розвитку сільського господарства велике значення має застосування мінеральних добрив та хімічних засобів боротьби з шкідниками і хворобами рослин. Економічні переваги застосування пестицидів і гербіцидів не викликають ніяких сумнівів. Вони дозволяють знищувати переносників заразних захворювань і значно підвищують врожаї.
Більшість пестицидів діють не тільки на ті організми, проти яких застосовуються, але й на інші - людину, свійських та диких тварин, птахів, риб.
Найбільш токсичними пестицидами є галогено-похідні вуглеводнів, наприклад ДДТ, альдрин, паракват, варфарин, хлордан та інші. Ці та інші хлорорганічні сполуки хімічно стійкі і не розкладаються мікроорганізмами. Наприклад ДДТ, який має період напіврозпаду біля 10 років.
Рослини поглинають пестициди накопичують їх у своїх тканинах. Засвоєння їх відбувається через кореневу систему з грунту і через надземні частини - листки і стебла - при обробці розчинами або дустом.
У тварин, які випасаються на оброблених пестицидами луках, отрутохімікат може відкладатися в печінці, в жировій тканині, і в інших органах. Більша його кількість надходить в молоко.
Спостереження показують, що у людини отруєння носять переважно хронічний характер. Наприклад в Англії, в 40% проб жіноче молоко містить пестициди.
Для розвитку сільського господарства велике значення має застосування мінеральних добрив. Дози добрив повинні бути оптимальними, бо надмірне внесення їх в грунтпризводить до забруднення ґрунтових та поверхневих вод.
Так, недбале застосування азотних добрив створює підвищену концентрацію нітратів в грунті.
Єдиним способом уникнути побічної дії застосування мінеральних добрив їх ретельний підбір, нормування та визначення, строків внесення, а також здійснення агротехнічних заходів, які запобігають ґрунтовій ерозії.
Можливі випадки забруднення навколишнього середовища внаслідок порушень правил транспортування і зберігання мінеральних добрив. Наприклад, зберігання в полі, і під відкритим небом азотних добрив іноді призводить до отруєння і навіть загибелі свійських та диких тварин, особливо тоді, коли в їхньому раціоні дефіцит мінеральних речовин (сольове голодування).
В Україні значна кількість м'яса, молока, яєць виробляється на великих тваринницьких фермах та комплексах. Разом з цим такі агропромислові підприємства, концентруючи велику кількість тварин на обмеженій території, викликають забруднення біосфери, відгодівельному майданчику з 10 тисяч голів ВРХ щоденно накопичується до 200 тонн гною. Біосфера поблизу комплексів перенасичена аміаком, .сірководнем, патогенною міклофлорою, пилом.
Джерелом забруднення території та води є неправильне зберігання та використання гною. Ґрунти при надходженні в них надмірно великої кількості гною.
Стічні води гноєсховищ, силосних ям від миття обладнання та дезінфекції небезпечно забруднюють річки та інші джерела води. Ступень забруднення, спричинений силосною рідиною в 150 разів вищий, ніж побутовими відходами. Для розбавлення 1 л рідини з метою знешкодження необхідно 3500 л

 
 

Цікаве

Загрузка...