WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області - Дипломна робота

Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області - Дипломна робота

і, зокрема, переробної галузі. Пріоритет прискореного розвитку молочної промисловості зумовлений метою переробки молока - виготовлення високоякісної продукції широкого асортименту з максимально можливим подовженням терміну зберігання. Реалізація цієї мети дає змогу вирішувати соціально-економічні питання на регіональному та державному рівнях. Зокрема, задовільняти різнобічний попит молочної продукції, створювати запаси продовольства; поглиблювати територіальний поділ праці; поповнювати оборотні кошти як молокопереробних, так і сільськогосподарських підприємств; сприяти оптимальному режиму роботи всіх ланок технологічного процесу інтегрованого виробництва молока і молочної продукції.
Однак з урахуванням сучасних умов і пріоритетів розвитку економіки України вагомість об'єктивного підходу щодо оцінки ролі переробних підприємств у становленні цивілізованого ринку молока і молочної продукції в умовах його агресивного завойовання потребує постійного аналізу, прогнозу та вирішення проблеми у галузі переробки молока.
Економічна оцінка заготівельного молока в Чернівецькій області проведена на основі таких показників, як затрати праці на одиницю продукції, величина надоїв, собівартість, ціна реалізації, чистий дохід і рентабельність виробництва.
РОЗДІЛ VII
ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
Охорона праці - це система законодавчих актів і відповідно соціально-економічних, технічних, гігієнічних та організаційних міроприємств, які забезпечують здоров'я, безпеку і збереження працездатності людини в процесі праці.
7.1. Правові акти.
Основні положення з охорони праці в Україні встановлені і регламентуються кодексом законів про працю, законом "Про охорону праці", а також розробленими на їх основі і відповідно до них нормативно-правовими актами.
Всі норми, які стосуються охорони праці умовно поділяються на 4 групи.
Перша група спрямована на створення безпечних умов праці на стадії проектування виробничих об'єктів. Стаття 24 закону "Про охорону праці" і стаття 54 "Кодексу законів про працю" забороняють прийняття і введення в експлуатацію підприємств, цехів, дільниць, якщо в них незабезпечені здорові і безпечні умови праці. Машини, механізми, обладнання, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво повинні мати сертифікати, які засвідчують безпеку їх використання.
Друга група норм (стаття 154 "Кодексу законів про працю", статті 17 і 20 закону "Про охорону праці") повинна гарантувати безпеку в період процесу виробництва. Вона встановлює порядок розробки, затвердження і застосування правил та інструкцій з охорони праці, обов'язки адміністрації щодо проведення навчання, а робітників і щодо встановлених норм.
Третя група регламентує порядок видачі і використання засобів індивідуального захисту і лікувально-профілактичного харчування" ((статті 165, 166, 167 "Кодексу законів про працю", статті 169-170 "Кодексу законів праці") передбачають обов'язковий медичний огляд певних категорій працюючих і переведення їх за станом здоров'я на легшу роботу відповідно до медичного Заключення тимчасово або без обмеження терміну.
Четверта група норм визначає контроль за дотриманням законодавства про працю, а також відповідальність за його порушення (статті 259-265 "Кодексу законів про працю", статей 39-48 закону "Про охорону праці"). Обов'язки з питань охорони праці реалізовуються відповідно до вимог закону "Про охорону праці" та "Кодексу законів про працю" в Україні.
Так, другий розділ закону "Про охорону праці" гарантує право громадянина на охорону праці, який повинен бути проінформований під розписку власником чи керівником підприємства про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих факторів та можливості їх впливу на здоров'я, пільги і компенсації за роботу в цих умовах згідно із законодавством.
Стаття 7 закону "Про охорону праці" дозволяє працівникам (працівникові) відмовитись від дорученої роботи, якщо виникла небезпека для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують та для навколишнього середовища.
7.2. Організаційні міроприємства з охорони праці на підприємстві
Неможливо запобігти аварій і нещасних випадків, якщо робітники не володіють безпечними методами роботи. Саме тому адміністрація даного заводу повинна проводити спеціальне навчання і систематичний інструктаж робітників, адміністративно-технічних працівників і спеціалістів з питань безпеки, виробничої санітарії і протилежної безпеки. Відповідальність за роботу по охороні праці несе інженер з техніки безпеки.
На проектованому підприємстві планується проводити всі види інструктажу з техніки безпеки і виробничої санітарії, а саме:
- ввідний;
- первинний на робочому місці;
- періодичний.
Мета інструктажу з техніки безпеки - дати працюючим необхідні знання безпечного виконання операцій, а також поведінки при перебуванні на території заводу.
Ввідний інструктаж з техніки безпеки знайомить працівників, що приймаються на роботу з особливостями даного виробництва і основними правилами з техніки безпеки. Він проводиться спеціалістами того відділу чи цеху заводу, куди приймаються робітниками.
Інструктаж на робочому місці є продовженням ввідного інструктажу. Він проводиться керівником виробничої ділянки перед допуском працівника до роботи з метою ознайомлення його з організацією робочого місця, обладнанням, технологічним процесам і умовами безпечного виконання операцій з кожним показом прийомів роботи.
Періодичний інструктаж має на меті закріпити знання техніки безпеки, отримані при ввідномуінструктажі, а також на робочому місці. Він є обов'язковим для всіх працюючих, незалежно від їх кваліфікації і стану роботи.
Важливим завданням раціональної організації праці є забезпечення сприятливих умов праці, які визначаються особливостями виробничого процесу, навколишнім санітарно-гігієнічним і естетичним середовищем.
Умови праці забезпечуються безпосередньо впровадженням прогресивних технологічних процесів і обладнання за рахунок застосування локальних та індивідуальних засобів захисту від несприятливих виробничих факторів на основі обліку вимог "Будівельник норм і правил", санітарних норм і правил з техніки безпеки. Основні заходи, що забезпечують сприятливі умови праці на проектованому підприємстві приведені таблиці.

п/п Елементи
умов праці Одиниці виміру Нормативні значення Засоби захисту
колективні індивідуальні
1 Температура в холодний період року °С 17...19 вентиляція і опалення спецодяг
2 Температура і теплий період року °С 20...22, не вище 28 вентиляція -//-
3 Вологість повітря % 60....40, не більше 75 вентиляція, сухе прибирання -//-
4 Швидкість руху повітря в теплий період року м/с 0,4; не більше 0,7 запобігання -//-
5 Швидкість руху повітря в холодний період року м/с 0,3; не більше 0,5 -//- -//-
6 Освітлення при лампах розжарення 150 система загального освітлення -//-
7.3 Техніка безпеки при роботі з

 
 

Цікаве

Загрузка...