WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області - Дипломна робота

Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області - Дипломна робота

регламентуючими їх вміст.
Відомо, що серед забруднювачів харчових продуктів важливу роль відіграють токсичні елементи - тяжкі метали і миш'як.
Отже, одним із завдань даної роботи було дослідити молоко Чернівецької області на вміст важких металів.
Внаслідок проведених досліджень молока на вміст важких металів встановлено, що в молоці української червоно-рябої породи в ПСП "Мамаївське" Кіцманського району вміст міді становив 0,99614 мг/кг, що не перевищує норму. Адже відомо (таблиця 2.2.1), що допустимий вміст міді в молоці є 1,0 мг/кг. поряд з цим в ПСП "Золотий колос" Новоселицького району лісостепової зони вміст міді значно перевищив норму і становив 1,52870 мг/кг. Це зумовлено можливу вмістом міді в кормах, які згодовують коровам.
З таблиці 5.2.1 видно, що вміст свинцю в молоці корів української червоно-рябої та чорно-рябої порід в лісостеповій зоні був в межах норми і відповідно становив 0,03186 та 0,23183 мг/кг.
Аналізуючи результати досліджень слід відмітити, що вміст кадмію у ПСП "Мамаївське" Кіцманського району становив 0,01193 мг/кг, тобто в межах норми (табл. 2.2.1), а в ПСП "Золотий колос" Новоселицького району незначно завищений - 0,03895 мг/кг.
Що стосується цинку, то в обох господарствах він в межах норми і становить 3,48562 мг/кг в ПСП "Мамаївське" Кіцманського району та 4,88181 мг/кг в ПСП "Золотий колос" Новоселицького району.
В передгірній зоні дослідження проводились на відібраних пробах молока породи симентал в ТОВ "Джерело" Герцаївського району. Встановлено, що вміст міді та свинцю в молоці є в межах допустимої норми і відповідно становив: міді - 0,23017, свинцю - 0,022715 мг/кг. А вміст кадмію завищений - 0,08501 мг/кг. Цинк - 2,15989 мг/кг - в нормі.
В гірській зоні молоко відбиралось у корів породи пінцгау. Всі важкі метали були в нормі. Так, мідь становила 0,3846, свинець - 0,02969, кадмій - 0,01087, цинк - 2,69032 мг/кг.
Отже аналізуючи таблицю 5.2.1 можна зробити наступний висновок, що в ПСП "Золотий колос" Новоселицького району лісостепової зони слід звернути увагу на збалансування міді в раціонах копрів чорно-рябої породи. А в загальному по досліджуваних господарств ах вміст важких металів більш менш в нормі.
Таблиця 5.2.1.
Вміст важких металів у молоці корів Чернівецької області
Агроформування області Порода корів Одиниця виміру Мідь свинець Кадмій Цинк
лісостепова зона
ПСП "Мамаївське" Кіцманського району українська червоно-ряба мг/кг 0,99614 0,03186 0,01193 3,48562
ПСП "Золотий колос" Новоселицького району чорно-ряба мг/кг 1,52870 0,23183 0,3895 4,88181
передгірна зона
ТОВ "Джерело" Герцаївського району симентал мг/кг 0,23017 0,022715 0,08501 2,15989
гірська зона
СВК ім. Ю.Федьковича Путильського району пінцгау мг/кг 0,39846 0,02969 0,01087 2,69032
Оцінка якості молока, що заготовляється в агроформуваннях різних форм власності Чернівецької області
Якість молочних продуктів, ефективність використаних окремих компонентів молока для харчових цілей та способи технологічної обробки більшою мірою визначають якість молока, що заготовляється на молочних фермах Буковини. Тому робота по дослідженню властивостей заготівельного молока є актуальною, бо дає можливість реально оцінити якість молока, а отже способи його переробки і правильного розподілу сировини згідно запланованого асортименту на переробних підприємствах.
У категорію якості входить багато показників, за якими проводиться оцінка молока. Внаслідок проведених досліджень визначено середні показники складу молока в регіоні, які становлять в %: вміст жиру 3,58; білка 3,09, масової частки сухих речовин 11,65, густини 1,027 г/см3, кислотності 18,1 °Т.
Дослідження складу молока проведені в різних зонах області показали стійку тенденцію до зниження у молоці вмісту жиру та білку.
Слід також зауважити, що наведені середні показники складу молока коливаються залежно від природно-географічних зон господарств регіону. Так вміст жиру коливається від 3,45 до 3,7%; білку - від 2,94 до 26%; сухих речовин - від 11,18 до 11,64%. Густина змінюється у межах від 1,026 до 1,028 кг/м3, кислотність - від 17,95 до 18,0°Т. Недостатній вміст у молоці білка знижує вихід твердих та кисломолочного сирів, що призводить до перевитрат сировини.
Недостатня кількість молочної сировини призводить до того, що на молокопереробні підприємства надходить багато молока 2-го ґатунку та несортового. До 30% його надходить у неохолодженому стані та з граничними показниками кислотності. Близько 50% молока, що заготовляється, має вади смаку та запаху.
Із введенням в дію ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі", який впроваджено з 1.01.2002 року, передбачено в більш високі вимоги до якості молока в області, що заготовляється, ніж попередній стандарт. Більш жорстко регламентуються бактеріальна забрудненість, кількість соматичних клітин, густина молока. Встановлено базисні показники вмісту жиру в молоці та білку, які приймаються за основу при розрахунку ціни за молоко. Розроблено систему розрахунку цін з доплатами та знижками, залежно від якісних показників молока.
Впровадження нового стандарту та перехід на плату за молоко з урахуванням вмісту жиру, білка а також його ґатунку зумовлює необхідність розробки та виготовлення приладів і методів комплексної оцінки якості молока.
РОЗДІЛ VI.
ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Ефективність виробництва молочної продукції, рівень збереженості нею населення значною мірою залежить від розвитку інтеграційних процесів у молокопродуктовому під комплексі, основою яких є раціональна організація закупівель сировини, задоволення економічних інтересів галузей,пов'язаних тісними технологічними та функціональними взаємозв'язками. Особливої уваги потребують взаємовідносини сільськогосподарських підприємств із сферою переробки, і зокрема у напрямку організації закупівель, оскільки протиріччя між об'єктами господарювання останніми роками поглибились і стали серйозною проблемою на шляху подолання кризових явищ.
Чернівецька область належить до групи областей, у яких рівень розвитку молочного скотарства задовольняє внутрішні потреби у молоці та продуктах його переробки і створює можливості для продажу частини їх за межами області.
В умовах переходу сільського господарства на ринкові відносини зростає значимість і актуальність завдань, зв'язаних з пошуками шляхів підвищення економічної ефективності виробництва. Особливо це стосується молокопереробної галузі.
Одним із важливих секторів економіки України є формування продовольчої безпеки держави й експортного потенціалу країни є молокопродуктовий під комплекс. Його сутність полягає у взаємопов'язаному та збалансованому функціонуванні сукупності різних галузей складної інтеграційної системи "виробництво молока - переробка - реалізація молочної продукції". Розвиток соціально орієнтованого ринку України і її наміри вступити до СОТ зумовили невідкладну потребу розв'язання актуальних проблем функціонування під комплексу

 
 

Цікаве

Загрузка...