WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області - Дипломна робота

Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області - Дипломна робота

породі пінцгау, як і масова частка жиру, найвищою була у СВК "Ім. Ю.Федьковича" і становила 3,4%. Не відрізнялось істотно м.ч.б. молока і в ПСП "Нове життя" та ПСП "Толока" де вона складала 3,3%.
Про те слід відмітити, що в ПСП "Злагода" та ПСП "Дружба" м.ч.б. виявилась найменшою - 3,2%. Але знов ж таки проаналізувавши даний показник в загальному по породі пінцгау видно, що м.ч.б. сягає 3,3% що задовольняє загальноприйняті норми. Включаючи результат м.с.б. по породі симентал - 3,2%, в середньому по зоні показник м.ч.б. становить 3,25.
Що стосується густини, то вона в гірській зоні то вона як і в молоці корів породи симентал, так і в симентальських корів є майже однаковою і коливається в межах 1,025-1,027 г/см3, в середньому становлячи 1,0266 г/см3 .
Кислотність молока в господарстві ПСП "Дружба" в результаті досліджень становить -19 °Т, що відповідає І ґатунку молока. Про те особливу увагу хочеться звернути на те, що кислотність молока корів породи пінцгау майже у всіх господарствах була однаковою і становила 18°Т. Хочеться відмітити, що в ПСП "Толока" кислотність виявилась найменшою - 17°Т, вона і зрівняла загальний показник кислотності по породі до 18°Т.
Отже, як слідує з результатів середня кислотність по гірській зоні становить 18,0°Т.
Масова частка сухої речовини коливається по породі пінцгау від 11,61% до 12,4%. По породі симентал вона становить 11,28%. Тож в загальному м.ч.с.р. в гірській зоні складає 11,64 %.
Слід відмітити, що в гірській зоні показники молочної продуктивності в корів породи пінцгау виявилися кращими ніж у породи симентал. Порода пінцгау краще адаптувалася до даної зони, в годівлі якої круглорічно займають 80% трав полонини і сіна.
Отже підсумовуючи результати таблиці 5.1.3. слід звернути увагу, що м.ч.б. в молоці породи пінцгау (3,3%) дає можливість використовувати отримане молока для виробництва сиру та бринзи.
Виходячи з того, що корови породи пінцгау випасаються на полонині, а це екологічно чиста зона, отримане молоко є екологічно чистим і користується попитом у населення.
Виходячи з проаналізованої вище ситуації по трьох природно-географічних зонах окремо можна зробити загальний підсумок, з якого провести паралелі по всіх показниках.
Отже аналізуючи таблицю 5.1.4. встановлено, що масова частка жиру в молоці в усіх зонах коливається від 3,46% до 3,61%. В середньому по Чернівецькій області вона становить 3,53%. Слід відмітити, що найбільш жирніше молоко виявилось у корів у гірській зоні - 3,61%. В даному випадку це зумовлено годівлею збагаченою на клітковину. Як відомо, саме цей компонент впливає на жирність молока.
У той же час вміст масової частки білку в гірській зоні (3,25%) теж переважає м.ч.б. у лісостеповій та передгірній зоні, де вона становить відповідно 2,99% та 3,09 Таким чином можна звернути увагу, що в даних зонах була недостатня кількість таких кормів, як соя, макух і взагалі білкових компонентів у кормах тварин.
Отже слід зробити наступний висновок, що в лісостеповій та передгірній зонах слід збалансувати раціони молочних корів по білку.
Таблиця 5.1.3.
Хімічні показники проб молока по господарствах гірської зони
Чернівецької області
Господарства Хімічні показники
м.ч.ж., % м.ч.б., % ?
(г/см3) К°Т м.ч.с.р., %
порода пінцгау
Путильський район
ПСП "Злагода" с. Ростоки
ПСП "Дружба" с. Кисилиця
ПСП "Толока" с. Усть -Путила
ПСП "Нове життя" с. Плоске
СВК ім.. Ю.Федьковича с.Сергії 3,9 3,2 1,027 18 12,4
3,3 3,2 1,026 19 12,0
3,7 3,3 1,026 17 12,25
3,4 3,3 1,025 18 11,78
3,8 3,4 1,027 18 11,61
Середнє: 3,62 3,3 1,0262 18,0 12,0
порода симентал
Вижницький район
"Україна" с. Черешенька 3,6 3,2 1,027 18,0 11,28
Середнє по гірській зоні: 3,61 3,25 1,0266 18,0 11,64
Якщо аналізувати дані таблиці 5.1.4. окремо по породах, то виявлено, що корови породи пінцгау перевищують по жирності корів української червоно-рябої породи на 0,2% та 0,12% в лісостеповій та передгірній зонах. А корів чорно-рябої породи відповідно на0,12% та 0,02%. Що стосується породи симентал, то жирність молока в двох зонах де її розводять також дещо менша від пінцгау.
Отже на підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що в гірській зоні доцільно розводити корів породи пінцгау. А також підсумовуючи одержані результати, доцільно запровадити виробництво екологічно чистих сирів, які на міжнародному ринку користуються великим попитом та регіонального продукту, делікатесу - бринзи.
Крім цього одержані дані (табл. 5.1.4) свідчать про стабільність величини густини. Вона коливається по трьох природно-географічних зонах області в межах 1,026-1,028 г/см3.
Дослідженнями доведено, що кислотність молока в трьох зонах Чернівецької області коливалась від 17,52 до 18,6°Т, що є допустимим до загальноприйнятих норм. Слід зауважити, що молоко заготовлене в агроформуваннях Чернівецької області здавалось на молокопереробний завод вищим та першим гатунком. Відомо, що сухий залишок молока не є постійною величиною. Він міняється в основному за рахунок зміни проценту жиру.
Аналіз таблиці 5.1.4. показав, що найбільша масова частка сухої речовини виявилась у молоці відібраного у гірській зоні - 11,64, дещо менша у передгірній зоні - 11,30, а найменша у лісостеповій - 11,18.
Таблиця 5.1.4.
Середні хімічні показники молока господарств лісостепової,
передгірної та гірської зон Чернівецької області
Показники Одиниці виміру Лісостепова зона Передгірна зона Гірська зона Всього по зонах
українська червоно-ряба чорно-ряба серед-нє українська червоно-ряба чорно-ряба симентал серед-нє пінцгау симентал серед-нє
м.ч.ж., % % 3,42 3,5 3,46 3,5 3,6 3,53 3,55 3,62 3,6 3,61 3,53
м.ч.б.,% % 2,98 3,0 2,99 3,05 3,2 3,03 3,09 3,3 3,2 3,25 3,11
? г/см3 1,028 1,028 1,028 1,026 1,027 1,026 1,026 1,026 1,027 1,026 1,027
К Т° 17,55 17,5 17,52 18,5 18 18,6 17,8 18,2 18,0 18,0 18,23
м.ч.с.р., % % 11,47 11,22 11,18 11,49 11,06 11,37 11,30 12,0 11,28 11,64 11,37
5.2. Екологія та вміст важких металів в молоці Чернівецької області
В даний час велику увага приділяється забрудненню кормів і харчових продуктів чужерідними речовинами, багато яких являються токсичними для тварин і людини (викликаючи харчові отруєння та харчові інфекції), а деякі шкідливі з точки зору віддалених наслідків, так як володіють гепатропною, канцерогенною і мутагенною дією. До чужорідних речовин молока, які мають відношення з точки зору охорони здоров'я людини, відноситься широке коло речовин: антибіотики, нітрати, нітрити, полі циклічні ароматичні вуглеводи, хлорировані біореніли, мікотоксини, бактеріальні отрути та інші. Окрім токсичності багато цих речовин володіють властивістю порушувати хід технологічних процесів при вироблені молочних продуктів, що приводять до зниження їх якості та харчової цінності.
В нашій країні проводиться систематичний контроль рівня забруднення молока чужорідними речовинами у відповідності з прийнятими стандартами,

 
 

Цікаве

Загрузка...