WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області - Дипломна робота

Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області - Дипломна робота


Дипломна робота з РПС
Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області
?
ЗМІСТ
Стор.
І. Вступ
ІІ. Огляд літератури
2.1 Хімічний склад та властивості молока. Біологічна та поживна
цінність.....................................................................................................
2.2 Екологія молока.......................................................................................
ІІІ. Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області
3.1 Загальні відомості про Чернівецьку область.......................................
3.2 Реорганізація АПК.................................................................................
3.3 Концепція розвитку молочного скотарства на 2001-2010 рр. ...........
3.4 Технологія виробництва молока в агроформуваннях Чернівецької області....................................................................................................
IV. Матеріали і методика досліджень
4.1 Методична схема і умови проведення науково-виробничих та
лабораторних досліджень.......................................................................
4.2. Методики визначення хімічних показників молока та важких
металів...................................................................................................
V. Результати власних досліджень.
5.1. Молочна продуктивність, показники якості та хімічного складу
молока, отриманого від корів різних порід у лісостеповій,
передгірній та гірській зонах...............................................................
5.2. Екологія та вміст важких металів в молоці Чернівецької області...
5.3. Оцінка якості молока, що заготовляється в агроформуваннях різних форм власності Чернівецької області..........................................
VI. Економічна ефективність проведених досліджень ...................................
VII. Охорона праці та навколишнього середовища..........................................
VIII. Цивільна оборона........................................................................................
ІХ. Висновки........................................................................................................
Х. Пропозиції, рекомендації для виробництва...................................................
ХІ. Використана література.................................................................................
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Розробив Зміст Літ. Лист Листів
Перевірив.
Н.контр.
Затверд.
ВСТУП
У сучасному високотехнологічному суспільстві подальший поступ держави можливий лише на основі розвитку науки та якнайширшого освоєння її передових досягнень усіма галузями господарства. Українська академія агарних наук вбачає перспективу розвитку агропромислового комплексу тільки в контексті інноваційного розвитку. Тільки спираючись на власні розробки та освоєння світових досягнень у галузі сільського господарства, харчової і переробної промисловості, у тісній співпраці науковців і виробничників можна буде досягти високого рівня виробництва в АПК та зайняти чільне місце серед інших країн.
В Україні за останні роки значно збільшився об'єм наукових досліджень в молочно переробній промисловості. Адже актуальним на сьогоднішній день залишається питання забезпечення населення якісними молочними продуктами.
У науково-технічній програмі УААН на 2001-2005 рр. "Переробка молока та м'яса" (головний виконавець - Технологічний інститут молока та м'яса УААН"), орієнтованій на розв'язання першочергових завдань галузі, виділено підпрограму: "Розробити ресурсозберігаючі технології та ефективне обладнання для виробництва повноцінних продуктів харчування на основі поглибленої переробки молочної сировини".
Підпрограмою передбачено проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з розробки технологій нових видів молочних продуктів та виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення нових видів ефективного обладнання для переробки молочної сировини.
З розвитком ринкових відносин в системі виробництва, переробки і реалізації продукції тваринництва, виникли корінні зміни. Бажання адаптуватися і вижити в складних умовах конкурентної боротьби мобілізує керівників до прийняття нестандартних рішень, що дозволяють не тільки існувати, але і розвиватися далі, збільшуючи асортимент продукції, підвищуючи її якість та збільшуючи ринок збуту. Як відомо, якість продукції є в прямій залежності від якості сировини, тому на сьогоднішній день важливою проблемою для молокопереробної галузі залишається підвищення якості молока як сировини, вивчення особливостей складу молока у різних
Арк
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
регіонах України, а також у регіонах окремих областей, що дозволить одержувати продукцію вищої якості і більш раціонально використовувати сировину.
З огляду на вище вказане виникає необхідність проведення таких досліджень і в Чернівецькій області.
Тому метою даної роботи було визначити особливості технологічних властивостей молока в різних сировинних зонах Чернівецької області; вивчити хімічні властивості молока, яке заготовляється в різних природнокліматичних зонах області; вивчити вміст таких металів як кадмій, цинк, мідь, свинець, для визначення якості молока.
Арк
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
РОЗДІЛ ІІ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
2.1. Хімічний склад та властивості молока. Біологічна та поживна цінність.
Молоко є біологічною рідиною складного хімічного складу, що виділяється молочною залозою самок ссавців. Воно служить повноцінною та незамінною їжею для новонароджених тварин, а також необхідним продуктом харчування для людини будь-якого віку. Молоко містить всі необхідні для життєдіяльності організму харчові речовини. Воно є сировиною для молокопереробної промисловості, однієї з найбільш важливих галузей харчової промисловості. Молоко використовують в кондитерській і хлібопекарській промисловостях, а також як джерело одержання окремих його компонентів, що використовуються в фармацевтичній, авіаційній та інших галузях промисловості.
Велике значення молока як повноцінного продукту харчування та промислової сировини призвело до збільшення попиту на нього. Тому виробництво молока - одна з найбільш важливих галузей сільського господарства. В багатьох країнах молоко складає значну частку в сільськогосподарському валовому продукті.
Із суспільним розвитком людства значення молока розширилося від харчування новонароджених до продукту харчування людей. Цінність молока пояснюється його універсальним складом, високою енергетичною цінністю, добре збалансованим співвідношенням компонентів і легкозасвоюваною їх формою.
В склад молока входить велика кількість різних речовин, тому його потрібно розглядати не як механічну суміш окремих частин, а якскладну полідисперсну систему. Нормальне коров'яче молоко має однорідну консистенцію,

 
 

Цікаве