WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Проблеми енергозабезпечення розвитку України - Реферат

Проблеми енергозабезпечення розвитку України - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми енергозабезпечення розвитку України
Енергозабезпечення усталеного функціонування національного господарства України - не проста, хронічна і комплексна проблема, яка загострюється внаслідок політичної нестабільності, що впливає на умови постачання енергоносіїв з Росії. Враховуючи той факт, що енергоємність економіки України у розрахунку витрат енергоресурсів на створення одиниці вартості ВВП перевищує енергоємність ВВП Росії у 2,3, а країн Євросоюзу - від 5 до 8 разів, слід визнати серйозну залежність національного господарства від наявності власних і вартості імпортних енергоносіїв. З вичерпуванням світових енергетичних ресурсів ця проблема поглиблюється й набуває все більшого політичного забарвлення саме тому, що енергетична залежність містить потенціал політичного впливу з боку країн-експортерів, що поєднує її з небезпеками національного рівня.
Водночас слід визнати, що "справедливий" у минулому розподіл енергоносіїв між країнами пострадянського простору чи паритет у цінах за їх транспортування й внутрішнє споживання вже неможливий, оскільки економіки цих країн функціонують здебільшого в умовах тіньової самоорганізації з багатьма неузгодженими мотиваціями господарської діяльності. При цьому зневажаються не тільки соціальні чи зовнішньоекономічні аспекти забезпечення усталеності розвитку, а й самі основи ефективного господарювання країн-республік колишнього СРСР. Тіньова економіка або неформальний сектор, на розмір якого суттєво впливають "правила" господарських трансакцій (таблиця 1), у постсоціалістичних країнах становить від 19% ВНД (Словаччина) до 67% ВНД (Грузія), водночас ліберальні капіталістичні економіки функціонують з тіньовим сектором на рівні 9% ВНД (США) чи 10-13% (країни ЄС). Неформальний сектор економіки України станом на 2005 р. оцінювався Світовим банком у 52,2% ВНД [7].
Таблиця 1. Експортно-імпортні операції України на ринку енергоресурсів (млн дол. США)
Імпорт 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р.
Вугілля 287,972 207,215 449,517 900,108 713,904
Буре вугілля і торф 3,216 85 183 4,542 1,014
Кокс з вугілля, бурого вугілля і торфу 27,027 78,201 116,205 232,297 184,018
Вугілля, разом 318,215 370,416 748,722 1136,947 898,936
Нафта сирець 2105,316 2430,822 3678,415 4374,399 4600,513
Нафта перероблена із вмістом понад 70% 501,3 379,517 359,408 512,78 1131,734
Залишки нафтопродуктів 36,341 32,109 59,621 79,442 77,684
Рідкий пропан і бутан 1,134 127 330 758 49
Нафта, разом 2644,091 2969,448 4427,444 5724,621 4727,197
Природний газ 3287,822 3521,114 3190,044 3648,483 3946,004
Газ з нафтовидобутку та інші газоподібні гідрокарбони 49 349 74 1,453 6,19
Інші газоподібні продукти 1 0
Газ, разом 3336,822 3870,114 3264,044 3650,936 3952,194
Електроенергія 2,734 2,852 2,656 501 9
Імпорт разом 6301,862 7212,83 8442,866 11013,5 9587,327
Експорт 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р.
Вугілля 110,849 97,654 90,206 249,807 259,182
Буре вугілля і торф 295 418 445 416 888
Кокс з вугілля, бурого вугілля і торфу 78,137 66,766 205,792 642,353 218,909
Вугілля, разом 483,986 582,42 740,998 1308,16 1366,091
Нафта сирець 13,909 61,392 262,8 98,555 24,703
Нафта перероблена із вмістом понад 70 % 735,193 1,127,999 1,489,243 1,684,955 203,777
Залишки нафтопродуктів 73,069 69,14 88,062 114,384 133,44
Нафта разом 822,171 130,532 350,862 212,939 361,92
Рідкий пропан і бутан 6,748 8,661 14,901 25,256 33,361
Природний газ 78,693 115,74 444,552 408,211 385,243
Газ з нафтовидобутку та інші газоподібні гідрокарбони 17,163 26,58 45,694 62,601 71,263
Газ разом 102,604 150,981 505,147 496,068 489,867
Електроенергія 72,343 71,329 111,28 117,212 178,211
Експорт разом 1481,104 935,262 1708,287 2134,379 2396,089
Імпорт/експорт 4,26 7,71 4,94 5,16 4,0
Затяжна економічна рецесія 1992-1996 рр. призвела до зменшення ВВП в Україні більше, ніж у 2,7 раза, його енергоємність збільшилася в 1,8 разів, фондомісткість - майже у 3 рази, а витрати праці - у 2,5 раза. На тлі падіння ефективності праці та зростання прихованого безробіття найбільш інтенсивно втрачає свій трудовий потенціал реальний сектор економіки, зростає ділова активність у віртуальному фінансовому секторі (кредитування, страхування й спекуляції) та апараті управління. За цих умов обсяги державних інвестицій в основний капітал паливодобувного сектора України постійно знижувалися. Темпи зменшення капіталовкладень, починаючи з 1992 р., перевищували темпи падіння валового випуску. Виникло замкнене коло: недоінвестування виробництва призводило до падіння випуску, що, у свою чергу, спричиняло скорочення обсягів капітальних вкладень в основні виробничі фонди та унеможливлювало технологічні інновації. Внаслідок багатьох об'єктивних причин (дефіцитний бюджет, значна зовнішня заборгованість, зниження регулюючої ролі держави, необдумана лібералізація економічних відносин за відсутності сформованого правового поля ефективних економічних взаємодій) виникли серйозні перешкоди для подолання циклічності цього процесу.
Демографічні процеси, пов'язані зі збільшенням частки старих пенсіонерів у загальній структурі населення, негативно впливають на можливість сплачування за енергоспоживання у побутовому секторі. Перспективи покращення платоспроможного стану зростаючої частки пенсіонерів за існуючою солідарною системою пенсійного забезпечення ненадійні. До того ж зростає чисельність (до кількох десятків тисяч на рік) людей молодшого віку, які від'їжджають на заробітки і постійне проживання за кордон. Ці процеси відбуваються поки що за рахунок периферійних регіонів країни, в яких умови виживання не залишають людям іншого вибору. Середня заробітна плата українця становить 0,80-1,00 дол. США за годину, американця - 15-20 дол. (у 19-20 разів більше), німця з урахуванням додаткових пільг - 30 дол., француза - 6-12 дол. за годину [6, с. 22, 35, 37]. Реальна заробітна плата в Україні знизилась впродовж 90-х років на понад 35% [3, с. 29], а доходи на душу населення становлять 97,5 дол. на місяць або 3,2 дол. на день [2].
Власне фінансове забезпечення інноваційних технологій видобутку, транспортування та економії енергетичних ресурсів в Україні перебуває в занепаді через поширення на внутрішньому ринку спекулятивних фінансових інструментів, спрямованих на максимізацію фінансових фондів тіньового капіталу з їхнім наступним відтоком в офшорні зони економічної активності. Високий банківський відсоток (до 35 % річних) не сприяє розвитку зального сектора економіки, а відсутність національних інвестиційних інститутів та інноваційних фондів гальмує розробку і впровадження передових технологій виробництва та обслуговування. Відставання в цій сфері призводить до рентних зобов'язань у сфері впровадження новітніх технологій в енергетиці. До того ж політика стягування високого податку (20%) з доданої вартості, що нав'язується

 
 

Цікаве