WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської області) - Реферат

Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської області) - Реферат

формування пропозиції на ринку праці. Пропозиція формується працездатним населенням, яке пропонує роботодавцю свою здібність до праці в обмін на фонд життєвих благ. Її формують в основному особи працездатного віку, а також підлітки і пенсіонери, які працюють чи бажають працювати.
Івано-Франківська область, на відміну від інших регіонів, характеризується зростанням загальної чисельності працездатного населення в працездатному віці. Це створює умови для повнішого використання трудового потенціалу, підвищує загальний рівень економічної активності населення області.
Слід зазначити, що не завжди місце проживання є місцем прикладання праці. Це визначається неузгодженістю структури попиту і пропозиції,недостатніми можливостями реалізації працересурсного потенціалу через недостатній рівень розвитку сфери прикладання праці, тощо. Наявність попиту за межами регіону стає причиною сезонних трудових міграцій на великі відстані. Зв'язки з працевикористання можуть проявлятись як в межах регіону чи області - регіональні (в більшості випадків маятникові), країни - міжрегіональні, так і на міждержавному рівні - міжнародні.
Для Івано-Франківської області характерні висока питома вага сільського населення, нерівномірна система розселення, нижча, ніж в середньому по Україні землезабезпеченість. Ці чинники зумовили праценадлишковість регіону. Тому сезонні міграції на сільськогосподарські роботи, робота за вахтовим методом свого часу мали місце. Особливо яскраво це проявлялось в гірських населених пунктах, де земельні ресурси незначні і створені в той час колективні сільськогосподарські підприємства неповністю використовували ресурс праці, а робочі місця в міських населених пунктах не повністю забезпечували все працездатне населення. Якщо за умов планової економіки найбільш поширеними були маятникові трудові міграції, то з переходом на ринкові методи господарювання набула поширення тенденція до розповсюдження міжрегіональних та міждержавний міграційних процесів. Починаючи з середини 90-их років трудові міграції в країни близького і далекого зарубіжжя набули масового характеру і за своєю інтенсивністю перевищили ті, що мали місце в дорадянський період [3]. Основними причинами такого явища були високий рівень безробіття та низький рівень доходів, характерні для більшості сімей області.
Безробіття - такий стан суспільства, коли частина здатних чи бажаючих трудитися не можуть знайти собі роботу за спеціальністю чи взагалі працевлаштуватись.
У 2002 році рівень зареєстрованого безробіття в Івано-Франківській області становив 4,8 % (у середньому в державі - 3,7%). У межах області цей показник у 2002 році коливався від 16,2% у Яремчанській міськраді, 9,8% у Верховинському, 7,6% у Долинському районах до 2,8% у Снятинському районі Високим залишається показник навантаження на одне робоче місце у міськрадах і районах області.
Слід зазначити, що показники безробіття і навантаження на одне вільне робоче місце у гірських районах області вищі, ніж в предгірських та рівнинних, тому і трудові міжрегіональні та міждержавні міграційні процеси тут інтенсивніші.
Якість життя, рівень доходів і добробуту прямо пов'язані з ситуацією на ринку праці, співвідношенням попиту і пропозиції. Процеси вивільнення і перерозподілу робочої сили визначають рівень доходів і формують структуру витрат населення, яке проживає в межах даної території Високий рівень безробіття обертається для області не лише збитками, падінням рівня життя, він є також джерелом криміналізації, приводить до маргіналізацій населення. Одночасно, через нестачу робочих місць, посилюється інтенсивність трудових міграційних процесів.
Однією з причин посилення впливу міграційного чинника на функціонування регіонального ринку праці є низький рівень заробітків. За результатами численних соціологічних досліджень близько 80% учасників трудових міграцій не мали постійної роботи в Україні, більше 10 % перебували в неоплачуваних відпустках. Тимчасові поїздки жителів області з метою працевлаштування за кордон стали масовим явищем, масштаби якого демонструє незареєстрований ринок праці. Значний відплив трудових ресурсів, деформує професійно-кваліфікаційну структуру ринку праці області. Особливо це стосується працівників освітньої сфери, медицини, фахівців з інженерних та технічних спеціальностей, які могли б реалізувати інноваційні принципи економічного зростання, обслуговувати високотехнологічні виробництва та в силу неможливості працевлаштування в межах області реалізують свій потенціал в інших державах.
Трудова міграція - процес переміщення населення з метою працевлаштування, який формується внаслідок дії складного комплексу економічних, політичних, професійних інших мотивів, пов'язаних з неможливістю задоволення відповідних потреб населення. Трудова територіальна мобільність зумовлена не тільки соціально-економічними, а й соціально-психологічними чинниками. До них належать особливості історичного розвитку території, традиції і звичаї населення.
У зв'язку з відсутністю в українській статистиці точних даних, щодо тимчасового відпливу працівників за кордон, стає неможливим визначення кількісних характеристик основних потоків зарубіжних міграцій. Саме достовірність інформації на офіційному рівні дає можливість з'ясувати суть проблеми, визначити напрями її вирішення. Це пов'язано з відсутністю законодавства, яке б регламентувало і визначало статус, права і обов'язки громадян, які є учасниками трудових міграцій. Така ситуація з нелегального працевлаштування українських громадян за межами території України висуває перед суспільством принципово нове розуміння зовнішніх трудових міграцій та вимагає розробки конкретних механізмів з їх регулювання та легалізації.
Становлення регіонального ринку праці відбувається в умовах значної інтенсивності трудових міграцій. Нині у Європі та інших країнах сформувався стійкий попит на українські трудові ресурси. Їх основною конкурентною перевагою є згода на роботу за заробітну плату, яка у декілька разів нижча за ту, яку роботодавець виплачує своїм співвітчизникам. Географічна направленість потоків нелегальних мігрантів має і східний (переважно Росія), і західний напрям. Основними центрами тяжіння трудових мігрантів області є такі країни як:
- Польща

 
 

Цікаве

Загрузка...