WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Раціональне використання трудових ресурсів в регіонах - Курсова робота

Раціональне використання трудових ресурсів в регіонах - Курсова робота

3) свідчить про те, що останніми роками відбуваються справді прогресивні структурні зрушення.
Таблиця 2. Територія і чисельність населення в АРК і в областях України (на 1 січня 1996р.).
Територія
тис. км2 Чисельність населення тис. чол.. Міське населення, % Густота населення, чол../км2
Україна
АРК
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь 603,7
26,1
26,5
20,2
31,9
26,5
29,9
12,8
27,2
13,9
28,1
24,6
26,7
21,8
24,6
33,3
28,8
20,1
23,8
13,8
31,4
28,5
20,6
20,9
8,1
31,9
0,8
0,9 51334,1
2205,6
1876,0
1075,2
3852,2
5198,5
1480,6
1288,1
2077,8
1467,1
1895,8
1224,8
2788,5
2761,5
1343,3
2586,5
1739,1
1194,2
1397,9
1175,4
3088,4
1265,7
1508,8
1504,6
943,6
1349,5
2638,7
406,9 68
63
47
52
84
90
56
39
76
44
57
61
86
61
66
66
58
48
64
44
79
61
52
55
43
57
100
94
85,0
84,5
70,8
53,2
120,8
196,2
49,5
100,6
76,4
105,5
67,5
49,8
104,4
126,7
54,6
77,7
60,4
59,4
58,7
85,2
98,4
44,4
73,2
72,0
116,5
42,8
3298,4
452,1
Таблиця 3. Розподіл населення, зайнятого в суспільному виробництві за галузями.
1990 1991 1992 1993 1994 1995
Всього зайнято
В галузях економіки
Промисловість
Сільське і лісове господарство
Будівництво
Транспорт і зв'язок
Торгівля і громадське харчування
Житлово-комун. госп.
Охорона здоров'я
Народна освіта, культура і мистецтво
Фінансування, страхування,
пенсійне забезпечення
Апарат органів державного і госп. управління
Інші галузі
В інших сферах діяльності 25,4
25,4
7,8
5,0
2,4
1,8
1,9
1,0
1,5
3,0
0,1
0,4
0,5
0,0 25,0
25,0
7,8
4,9
2,3
1,8
1,9
1,0
1,5
3,0
0,1
0,5
0,2
0,0 24,5
24,0
7,4
4,9
1,9
1,6
1,8
0,9
1,5
2,8
0,1
0,6
0,5
0,5 23,9
23,4
7,0
4,9
1,8
1,6
1,7
0,8
1,5
2,7
0,2
0,6
0,6
0,5 23,0
22,2
6,3
4,8
1,6
1,5
1,6
0,8
1,5
2,7
0,2
0,7
0,5
0,8 23,7
22,0
5,8
5,3
1,5
1,5
1,6
0,8
1,5
2,6
0,2
0,7
0,5
1,7
В Україні знижуються чисельність і частка зайнятих у промисловості, будівництві й сільському господарстві і зростає в галузях нематеріального виробництва. Щоправда, ці зрушення дуже повільні. Однією з причин такого явища є повільне зростання продуктивності праці в матеріальній сфері виробництва, що стримує вивільнення робочої сили. Повільні темпи зростання зайнятості у невиробничій сфері пояснюються ще й об'єктивними причинами. Однак невиробнича сфера залишається основним споживачем робочої сили, що вивільнятиметься з галузей матеріального вироб-ництва.
Розподіл населення, зайнятого в народному господарстві, за галузями, а також тенденції до зрушень у структурі зайнятості можна простежити за даними, поданими у табл.4.
Таблиця 4. Розподіл населення, зайнятого народним господарством за галузями матеріального виробництво і невиробничої сфери, %.
Зайняте населення 1960 1970 1980 1986 1993
Всього зайнято в нар. госп.
У галузях матеріального виробництва
Робітники і службовці
Члени сімей робітників і службовців
Інше населення
У невиробничій сфері 100
85,9
40,7
42,0
3,0
0,2
14,1 100
79,9
52,7
25,8
1,4
0,0
20,1 100
76,0
57,4
17,5
0,8
0,1
24,2 100
74,4
58,2
15,4
0,7
0,1
25,5 100
74,9
58,7
15,0
-
-
25,1
Для раціонального розміщення виробництва, пропорційного розвитку продуктивних сил економічних районів та областей велике значення має аналіз балансів трудових ресурсів. Баланс - це документ, що характеризує наявність і склад трудових ресурсів, їх ; розподіл за видами зайнятості, сферами і галузями господарства та суспільними групами.
Баланси поділяють на звітні й планові. У звітних балансах відображують фактичний стан трудових ресурсів на певну календарну дату. В планових балансах на основі аналізу використання трудових ресурсів з урахуванням завдань економічного і соціального розвитку визначають основні джерела й форми забезпечення кадрами господарства, зрушення в пропорціях затрат праці між сферами і галузями народного господарства. За своєю структурою баланс складається з двох частин: ресурсної (трудові ресурси) і витратної (розподіл трудових ресурсів). Обидві частини балансумають кореспондуватися.
На регіональному рівні при встановленні ресурсної і витратної частин балансу між ними інколи виникає невідповідність. У тому випадку, коли переважає ресурсна частина звітного балансу, необхідно в плановому балансі передбачити заходи щодо створення додаткових робочих місць з метою забезпечення повної зайнятості. При аналізі регіональних балансів трудових ресурсів з урахуванням тенденцій до їх природного приросту відповідні органи розробляють заходи щодо оптимального використання трудових ресурсів у районах, де є надлишок трудових ресурсів, і зниження трудомісткості виробництва та підвищення ефективності використання наявних ресурсів живої праці в трудодефіцитних районах.
IV. Раціональне використання трудових ресурсів в регіонах.
Певний надлишок трудових ресурсів є в сільській місцевості деяких областей. У масштабах країни поряд із створенням у таких районах додаткових робочих місць слід впроваджувати організований територіальний перерозподіл населення у вигляді між-районних міграцій. Однак при розробці конкретних напрямків досягнення оптимальної зайнятості в районах з надлишком трудових ресурсів орієнтуються на обставини, що склалися у тих чи інших районах. Наприклад, аналіз ресурсної частини балансу показує, що в структурі останніх переважають особи старших вікових груп. При цьому враховують і тенденції до природного приросту. При зниженні на перспективу природного приросту населення у працездатному віці і "старінні" трудових ресурсів навіть у районах з надлишком трудових ресурсів доцільно розширювати сферу прикладання праці на місці і досить обережно підходити до питань територіального перерозподілу їх. Такий підхід виправдовує себе при прогнозуванні раціонального використання трудових ресурсів сільської місцевості районів з надлишком трудових ресурсів. Практика показує, що в окремих районах сільське господарство забезпечене трудовими ресурсами на достатньому рівні. Однак вважати працездатне сільське населення резервом для галузевого перерозподілу доцільно за умови відповідного зниження затрат живої праці на виробництво сільсько-господарської продукції на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.
Альтернативними заходами щодо ліквідації дефіциту трудових ресурсів у південних і східних районах України є забезпечення в галузевому і територіальному розрізах відповідності кількості робочих місць трудовим ресурсам, а також широке впровадження трудозберігаючих технологій. Іншими словами, основним напрямом забезпечення робочою силою

 
 

Цікаве

Загрузка...