WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення соціальної сфера України - Курсова робота

Розміщення соціальної сфера України - Курсова робота

ринку забезпечувала продавцям приблизно 50% продажів. Після кризи 1998 року українським виробникам вдалося заповнити ніші, які звільнилися постраждалими від кризи імпортерами, але утриматися на цих позиціях виявилося не так просто, через те, що не дрімали вітчизняні виробники та мілкі виробники одягу.
4. Співпраця з міжнародними фірмами на таких умовах, які б забезпечували отримування прибутку і нашому виробнику і іноземній фірмі.
Українські фірми, які не збанкрутіли протягом перехідного періоду, вже встановили прямі зв"язки щодо постачання сировини з західними експортерами
Котон імпортується з Росії. Узбекистану, США, Німеччини, Китаю, Пакистану. Льон - з Росії та Беларусі. Киргиз стан, Молдова та Німеччина є основнимми постачальниками хлопку. Шерсть імпортується з Росії, Беларусі, Литви, Англії.
5. Потрібно налагодити нові зв'язки для постачання сировини.
Так, вже в 2000, імпорт в"язаної нитки з Угорщини та Данії збільшився на 28% та 16% відповідно. Імпорт з США зменшився на 5%.
Декілька іноземних компаній, постачальників сировини для галузі вже є на українському ринку, з налагодженою системою дистрибуції своєї продукції. Серед них: Ulmia company (Німеччина), Mirolio company (Італія), Holland & Cherry (Англія), Ena Ukrainian-German JV, і Czech-Ukrainian JV Gamayun.
Українські компанії Textil-Lux та Eolis є найбільшими місцевими продавцями тканин. Вони імпортують тканини з Чехії, Словаків, Італії.
6. Українські підприємства мають розробити маркетингову стратегію своєї поведінки на ринку.
Зараз же основна їхня проблема полягає саме у відсутності цієї стратегії. Ця проблема є не тільки в текстильній галузі, і не тільки проблемою українських виробників. І в цьому плані вона є результатом іншої - нестачі кваліфікованого персоналу. Українські виробники текстильної продукції просто не знають, яким чином потрібно управляти фінансами на підприємстві.
Тому, зараз постає питання про здійснення перекваліфікації фінансового менеджменту українських фірм, їх ознайомлення з міжнародними стандартами фінансової звітності.
7. Підвищення фінансової обізнаності робітників сектору.
Українські компанії, і це особливо виразно видно на текстильній галузі є дуже обмеженими в своїх можливостях "знаходити" фінансові ресурси для впровадження нових технологій на підприємстві. В основному, так сталося завдяки дуже жорстким фінансовим регуляціям та інструментам, які діють зараз на українському ринку.
7. Висновок
Основне значення соціальної сфери полягає в тому, що весь комплекс її галузей забезпечує зростання рівня споживання та вдосконалення його структури. Розширення асортименту життєвих благ, які входять до фонду споживання і задовольняють зростаючі потреби людини - учасника суспільного виробництва, - забезпечує саме розвиток соціальне орієнтованих галузей народногосподарського комплексу. Послуги в цьому процесі виконують, як правило, роль фактора, який забезпечує відтворення робочої сили.
Роль соціального комплексу у суспільному розвитку визначається двома головними функціями. Перша полягає в тому, що завдяки його функціонуванню створюється комплекс життєвих благ, необхідних для нормального розширеного відтворення робочої сили, а друга - в тому, що заклади і підприємства цього комплексу забезпечують підвищення рівня життя членів суспільства.
Зростання соціально-економічного значення послуг соціальної сфери обумовлюється перш за все глибокою трансформацією характеру самої праці, її інтелектуалізацією. Природно, переважання творчих начал у будь-якому виді трудової діяльності об'єктивно визначають необхідність оволодіння людиною глибокими та всебічними знаннями, не тільки безпосередньо пов'язаними з її професійною діяльністю. Соціальна сфера, задовольняючи потреби населення в культурних цінностях, освіті, охороні здоров'я, комунальному обслуговуванні тощо; все більше впливає на виробництво матеріально-речового багатства через прискорення науково-технічного прогресу, створення необхідних передумов для підвищення рівня зайнятості у суспільному виробництві та раціонального використання трудових ресурсів, забезпечення розширеного відтворення робочої сили, удосконалення структури вільного часу працюючих. Одночасно з цим розвиток соціальної сфери сприяє розв'язанню яких соціальних завдань, як формування гармонійно розвиненої собистості, ліквідація культурно-побутових розбіжностей між містом і селом, між соціальними групами населення і районами країни. Характер, зміст і напрями розвитку соціальної сфери підпорядковані потребам розвитку як матеріального виробництва, так і матеріального. Вона не тільки бере участь у відтворенні головної продуктивної сили суспільства - людини і тим самим активно впливає на створення сукупного продукту, а й визначає самі вмпи соціально-економічного прогресу.
1. Використана література
1. Бураковський І. Підприємство в Україні: революційна зміна парадигми управління //
2. Економічні реформи сьогодні №33, 2001, с. 38-41
3. Бізнес №43 (406), 23.10.2003
4. Економічна географія України / За ред. М. Д. Пістуна. - К.: Вища школа, 1993. - 320 с.
5. Економічна та соціальна географія світу. / За ред. Б.П. Яценка, - К.: Артек, 1997. -246 с.
6. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. - К.: Феміда, 1996. - 366 с.
7. Зайончковская Ж.А. Демографическая ситуация и расселение. - М., 1991.
8. Заставний Ф.Д. Соціально-економічна географія України. - Львів: Світ, 1994. - 606 с.
9. Наряд'2002 // Бізнес №38 (453), 17.09.2002, c. 44-46
10. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / За ред. В.В.Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. - К.: Либідь, 1996, -С. 369-386.
11. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. К.: Вища школа, 1998.- С. 191-208.
12. Ринок одягу // Бізнес №50(413), 11.12.2000, c. 62-63
13. Шаблій О.І. Соціальна та економічна географія світу і України. - Львів, 2002.
14.Статистичний щорічник України за 2004. - К.: Українська енциклопедія, 2005.
15. Куценко В. Й. Сфера воспроизводства здоровья населення (социально-зкономический й регіональний аспект). - К.: Наукова думка, 1994.-224с.
16. Куценко В., Богуш JI. Потенціал сфери охорони здоров'я: регіональні аспекти // Економіка України. - 1999. - № 3. - С. 61-69.
17. Куценко В. І., Богуш Л. Г., Опалєва І. В. Соціальна сфера регіону (стан та перспективи розвитку). - К.: РВПС України НАН України. 1997.-252с.
18. Куценко В. І.,Богуш JI. Г., Опалєва І. В. Соціальні наслідки економічних трансформацій в Україні (регіональні аспекти). - К.: РВПС України НАН України, 1998. - 49 с.
19. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник. - К.: Знання, 1998. - 416с.
20. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є.П. Качана. - К.: Вища школа, 1997. - 375 с.
21. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К.: Вид-во УАДУ, 1997. - 360 с.
9.Додатки
2. Сутність,

 
 

Цікаве

Загрузка...