WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення соціальної сфера України - Курсова робота

Розміщення соціальної сфера України - Курсова робота

мовами. На початок 2004/05 навчального року румунською мовою навчалося 26.4 тис. учнів, угорською - 20.0 тис., молдав- ською - 6.1 тис., кримсько-татарською - 5.8 тис., польською - 1.4 тис., англійською - 0.3 тис., словацькою - 0.03 тис., болгарською - 0.1 тис.
3.1.5. Денні загальноосвітні навчальні заклади
(на початок навчального року)
1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Кількість закладів 20856 21310 21903 21965 21954 21855 21669 21484
І ступеня 3044 3178 3254 3144 3116 3046 2967 2855
І - ІІ ступеня 8519 7403 6639 6262 6191 6063 5903 5812
І - ІІІ ступеня 8890 10318 11612 12157 12243 12334 12390 12408
спеціальні школи (школи-інтернати) та школи соціальної реабілітації 403 411 398 402 404 412 409 409
Кількість учнів у закладах, тис. 6648 6939 7007 6647 6486 6237 5936 5626
І ступеня 60 67 96 107 110 108 108 108
І - ІІ ступеня 1243 966 837 707 673 625 578 545
І - ІІІ ступеня 5261 5821 6005 5764 5635 5436 5185 4910
спеціальні школи (школи-інтернати) та школи соціальної реабілітації 84 85 69 69 68 68 65 63
3.1.6. Змінність заннять у денних загальноосвітніх навчальних закладах
Кількість закладів, що проводили заняття Кількість учнів, які навчалися
в одну зміну у дві зміни в першу зміну в другу зміну
всього
відсотків
до загальної
КІЛЬКОСТІ
закладів
всього
відсотків
до загальної
КІЛЬКОСТІ
закладів
тис.
відсотків
до загальної
КІЛЬКОСТІ
учнів
тис.
відсотків
до загальної
кількості
учнів
1985/86 17293 85 3160 15 5747 88 818 12
1990/91 16689 80 4146 20 5696 85 1029 15
1995/96 17154 80 4288 20 5870 85 1009 15
2000/01 18774 87 2746 13 5997 92 521 8
2001/02 18968 88 2546 12 5859 93 442 7
2002/03 19140 89 2265 11 5684 94 374 6
2003/04 19251 91 1972 9 5461 95 308 5
2004/05 19146 91 1887 9 5205 95 265 5
3.1.7. Вечірні загальноосвітні навчальні заклади
(на початок навчального року)
1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Кількість закладів 1071 515 352 245 240 239 239 238
Кількість учнів (включаючи тих, хто навчається заочно),* тис. 601 193 136 117 115 113 108 105
у тому числі в 10-12 (10-16) класах 588 186 120 99 100 99 94 93
* Включаючи тих, хто навчається в класах (групах) з вечірньою (змінною) і заочною формами навчання організованих при денних загальноосвітніх навчальних закладах
3.1.8. Професійно-технічні навчальні заклади
Кількість закладів кількість учнів, тис. Прийнято учнів, тис. Підготовле но (випуще но) кваліфі кованних робітників, тис.
1995 1179 555.2 300.5 277.3
2000 970 524.6 307.3 266..8
2001 965 512.3 309.1 278.8
2002 962 501.9 311.0 282.4
2003 953 493.1 311.2 275.6
2004 1011 507.3 327.6 283.4
Професійна підготовка у 2004 р. випускників навчальних закладів, які
мали повну загальну середнью освіту х 12.8 110.1 93.4
здобули професію з повною загальною середньою освітою х 319.6 122.5 103.4
здобули професію без отримання повної загальної середньої освіти х 36.9 24.3 21.6
проходили професійне навчання
незайняте населення х 13.5 40.6 41.1
працівники підприємств х 10.4 23.0 17.2
підвищили кваліфікацію
незайняте населення х 0.5 2.8 2.7
працівники підприємств х 0.6 4.3 4.0
3.1.9. Вищі навчальні заклади
( на початок навчальног року)
І - ІІ рівнів акредитації ІІІ - IV рівнів акредитації
1990/91 1995/96 2000/01 2003/04 2004/05 1990/91 1995/96 2000/01 2003/04 2004/05
Кількість закладів 742 782 664 670 619 149 255 315 339 347
В них студентів, тис. 757.0 617.7 528.0 592.9 548.5 881.3 922.8 1402.9 1843.8 2026.7
за денною формою навчання 510.7 455.6 400.8 434.7 397.6 520.0 616.3 859.5 1063.8 1155.5
Випущено, тис. 228.7 191.2 148.6 162.8 148.2 136.9 147.9 273.6 416.6 316.2
за денною формою навчання 143.9 131.5 109.5 116.9 104.8 73.3 91.7 189.1 245.6 173.5
3.1.10. Прийом до вищих навчальних закладів та підготовка фахівців за джерелами фінансування їх навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями
Прийнято на початковий цикл навчання За рахунок коштів Випущено І внз
державного бюджету місцевих бюджетів
всього, осіб відсотків до загальної кількості прийнятих всього, осіб відсотків до загальної кількості прийнятих
Всього 657446 227617 34,6 25660 3,9 464407
За освітньо-кваліфі-
каційними рівнями
магістр * * * * * 33919
спеціаліст 39447 13058 33.1 152 0.4 223763
бакалавр 390503 127549 32.7 3557 0.9 20337
молодший спеціаліст 227496 87010 38.2 21951 9.6 186388
3.2. Культура
3.2.1. Бібліотеки, демонстратори фільмів та заклади культури клубного типу
Всього У тому числі у сільській місцевості
1990 1995 2000 2003 2004 1990 1995 2000 2003 2004
Кількість масових та універсальних бібліотек, тис. 25.6 23.8 20.7 20.3 20.0 18.7 18.0 15.7 15.3 15.1
Бібліотечний фонд, млн. Примірників 419 370 343 336 333 188 168 151 150 148
Кількість демонстраторів фільмів, тис. 27.2 16.1 6.9 4.1 3.6 22.2 13.6 5.9 3.2 2.7
Кількість відвідувань кіносеансів за рік, млн. 552 36 6 10 10 200 15 2 1 1
Кількість закладів культури клубного типу, тис. 25.1 23.0 20.4 19.6 19.4 21.0 19.8 17.7 17.1 17.0
в них місць, млн. 6.5 5.9 5.4 5.1 5.1 4.8 4.6 4.3 4.1 4.1
3.2.2. Театри, концертні організації та музеї
1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Кількість професійних театрів (включаючи театри-студії) на кінець року 89 125 136 131 129 131 135 133
опери та балету 6 7 7 6 6 7 7 7
драми та музичної комедії 48 82 89 87 85 86 89 85
дитячих та юного глядача 35 36 40 38 38 38 39 41
Кількість відвідувань театрів за рік, млн. 20.7 17.6 8.3 5.7 5.9 6.2 6.1 6.0
Кількість концертних організацій 38 44 53 61 61 67 71 77
Кількість відвідувань концертних організацій за рік, млн. 20.9 15.0 7.3 3.8 4.6 6.6 4.0 4.9
Кількість музеїв (включаючи філії) на кінець року 174 214 314 378 386 376 394 422*
Кількість відвідувань музеїв за рік, млн 32.5 31.8 17.4 16 17.1 17.5 17.6 18.5
* Іззагальної кількості музеїв, які діяли у 2004р., 142 - краєзнавчих, 137 - історії та археології, 71 - мистецтвознавчих, 43 - літературних
На 1 січня 2005 р. на державному обліку перебувало 128 тис. нерухомих пам'яток історії та культури, з них 56 тис. - археології, 50 тис. - історії, 6 тис. - монументального мистецтва та 16 тис. - містобудування і архітектури.
3.2.3. Заклади культури та мистецтв за регіонами у 2004 р.
Театри Музеї Бібліотеки Демонстратори фільмів* Заклади культури клубного типу
всього у тому числі у сільській місцевості всього у тому числі у сільській місцевості всього у тому числі у сільській місцевості
Україна 133 422 19960 15130 3553 2749 19384 16973
Автономна Республіка Крим 6 19 830 526 98 15 659 521
області
Вінницьк

 
 

Цікаве

Загрузка...