WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Конкурентоспроможність України в галузі бухгалтерського обліку та аудиту - Реферат

Конкурентоспроможність України в галузі бухгалтерського обліку та аудиту - Реферат

українських аудиторів, які мають сертифікати на проведення аудиту банків та сертифікати на проведення аудиту підприємств і господарських товариств. Їх знання та досвід, набуті протягом останніх восьми років роботи в Україні, дозволяють їм не лише консультувати відносно нагальних питань аудиту та підтримки бізнесу, але й вирішувати їх з точки зору конкретної ситуації та надавати консультації щодо ймовірного впливу, який можуть чинити швидкість та напрямок економічних і фінансових змін на комерційну діяльність компанії в Україні. Більше того, фірма PricewaterhouseCoopers Україна встановила міцні відносини з ключовими державними установами України, включаючи різноманітні місцеві організації та міністерства. Ці відносини дозволяють їй вирішити будь-які професійні питання та визначити надійні джерела інформації. Відділ аудиту та консультаційної підтримки бізнесу побудовано за галузевим принципом; зокрема, групи фахівців відділу надають послуги підприємствам таких галузей: споживчі та промислові товари, енергетика, фінансові послуги та телекомунікації. Ризик є невід'ємною складовою умов, в яких сьогодні ведеться бізнес. Глобалізація, трансформація підприємств, злиття та придбання компаній, конкурентний тиск та технологічний прогрес - ось деякі з потужних чинників, які керують змінами, що відбуваються в бізнес-середовищі. Такі зміни несуть елемент ризику - або позитивний, або негативний. Ці зміни можуть відбуватися зі швидкістю, більшою, ніж та, з якою ви зможете ефективно та продуктивно управляти ними. Результатом можуть стати втрачені можливості або, в найгіршому випадку, криза підприємства. Наразі організації всіх типів усвідомлюють, що ризик більше не є лише загрозою, а може бути позитивною рисою, яка надає конкурентні переваги. Управління ризиками означає, що ви раніше за ваших конкурентів досягнете мети своєї діяльності, вийдете на потрібні показники прибутковості та захистите свою репутацію. Завдяки аналізу потенційних ризиків, спрямованості на сумлінне ставлення та поведінку, а також шляхом моніторингу ризику в усій організації ви зможете безпосередньо отримати значні вигоди. Історично склалося так, що професійні фірми, які займаються питаннями ризику, зосереджували свою увагу на оцінці ризиків та реагуванні на кризу і економічно нестабільні ситуації.
Пiдхiд до аудиту з врахуванням ризику. "Делойт Туш" був першою фiрмою з "великої п'ятiрки", що запропонувала пiдхiд "вiд загального до окремого", який враховує фактори ризику в процесi аудиту. Це дозволило пiдвищити загальну ефективнiсть та результативнiсть роботи i полiпшити обслуговування клiєнтiв. Перш за все вони розглядають питання контролю та ризики, пов'язанi з дiяльнiстю компанiй та намагаються зрозумiти ключовi питання з точки зору їх керiвництва.
Вони використовують унiкальну аудиторську технологiю, вважаючи, що якiсний аудит повинен бути важливим дiагностичним та керiвним iнструментом для Ради директорiв та керiвництва компанiї. Завдяки постiйному використанню аудиторської технологiї. В рейтингу провідного комп'ютерного журналу "Делойт Туш " була визнана першої серед інших фірм "великої п'ятірки" стосовно використання комп'ютерної технології. Вони намагаються налагодити дiловi стосунки з керiвниками всiх рiвнiв. Пiд час проведення аудиту часто спiлкуються з керiвництвом, обговорюють обсяги аудиту, їх результати та рекомендацiї. Непередбаченi труднощi завжди є негативним аспектом аудиту, тому їх слiд вчасно обговорювати. Вони вважають, що для надання квалiфiкованих послуг необхiдно проводити регулярнi зустрiчi мiж робочою групою та вищим керiвництвом. Їх роль та обов'язки не обмежуються лише пiдготовкою фiнансової звiтностi. У своєму листi рекомендацiй вони виявляють та вiдображають питання, пов'язанi з фiнансовою та управлiнською звiтнiстю, системами контролю. Їх листи рекомендацiй вiдображають практичний пiдхiд до вирiшення проблем та мiстять спостереження i рекомендацiї, пов'язанi з:
роботою галузi промисловостi;
фiнансовою звiтнiстю;
системою внутрiшнього контролю;
змiнами нормативної полiтики;
бухгалтерськими процедурами та системами;
питаннями надiйностi та безпеки iнформацiйних технологiй;
податковим законодавством;
законнiстю операцiй;
iншими суттєвими питаннями.
Тож маючи таких конкурентів на ринку, українським аудиторам буде важко змагатися за потенційних споживачів, якщо суттєво не змінити власне ставлення до аудиту.
Необхідно відмітити таку проблему, як роздвоєння між податковим обліком і бухгалтерським обліком. Всі проблеми бухгалтера діляться на дві половини - податкову і бухгалтерську. Слід звернути увагу на плив податкового обліку на бухгалтерський, тобто саме про те, як особливості реального оподаткування впливають на порядок відображення сум, пов'язаних з податком на прибуток, у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, тобто змінюють цей порядок стосовно того, який діяв би, якби податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, насправді обчислювався б не за реальними податковими, а за бухгалтерськими правилами. Наведемо прості та наочні приклади тимчасових різниць і постійних різниць. Наприклад, на один і той же об'єкт основних фондів по-різному нараховується "податкова амортизація" і "бухгалтерська амортизація". У кінцевому підсумку експлуатації такого об'єкта і валові доходи в податковому обліку, і доходи від звичайної діяльності в бухгалтерському - будуть зменшені на однакову суму. Але моменти і, так би мовити, "швидкість" такого зменшення будуть відрізнятися, створюючи тимчасові різниці та спричинюючи зміщення між сумами облікового прибутку і сумами податкового прибутку, отже, зміщення між моментами визнання витрат щодо податку на прибуток і виникнення поточних зобов'язань щодо сплати податку на прибуток.
Висновки.
Аудит в Україні перебуває в стадії певного розвитку. Слід відмітити бурхливе зростання надання послуг з судово-бухгалтерської експертизи, податкової адвокатури, оцінки та поновлення обліку для клієнтів, фінансового консалтингу та інформаційно-навчальних послуг (особливо в сфері бухгалтерського обліку). Роботи вистачить всім, проте при цьому якість роботи повинна відповідати її вартості, а результати - надійності аудиторських суджень. На етапі переходу до ринкової економіки система бухгалтерського обліку та аудиту України зазнала суттєвих змін. В таких умовах потрібна пильна увага до кожного законодавчого акту та будь-яких наступних змін, що до нього вносяться. Потрібно добре розуміти практичне значення законодавства, яке стосується діяльності компанії, щоб розробити належну стратегію для отримання максимальної вигоди від кожної ситуації.
Література:
1) Журнал "Бухгалтерський облік і аудит", №11, 2000р.
2) Журнал "Бухгалтерський облік і аудит", №2, 2001р.
3) Журнал "Компаньон", №41 (245) 15 октября - 19октября2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...