WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Конкурентоспроможність України в галузі бухгалтерського обліку та аудиту - Реферат

Конкурентоспроможність України в галузі бухгалтерського обліку та аудиту - Реферат

організацій (і аудиторів перед ними) у контексті вищесказаного. Крім того, зазначені організації повинні активно представляти інтереси професії серед представників усіх галузей влади, підприємців і суспільства в цілому.
бухоблік Минуло два роки з часу затвердження Урядом України Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). Згідно з цією програмою метою реформи є:
1) доведення системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог ринкової економіки та МСБО;
2) надання суб'єктам господарювання можливостей визначити межі та форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку.
Протягом кількох місяців 1999 р. Міністерство фінансів України затвердило нормативну документацію з бухгалтерського обліку і фінансової звітності і своїм наказом запропонувало впродовж 2000р. підприємствам і організаціям усіх форм власності і форм господарювання провести апробацію, а з 2001 р. повсюдно запровадити її. Для проведення такої наукомісткої роботи потрібно було залучити науково-дослідну установу з провідними науковцями за профілем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, затвердити програму робіт на строк не менше від двох років. Після розробки стандартів, планів рахунків бухгалтерського обліку, а також інструкцій, положень до їх застосування, з урахуванням галузевих особливостей діяльності (з обліку необоротних активів, запасів, розрахунків, зобов'язань, витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг та ін.) здійснити експериментальне впровадження, виявити недоліки виконаної роботи, провести наукове рецензування у науково-дослідних установах Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України, з фахівцями з комп'ютерних технологій. За результатами експериментального впровадження і наукового рецензування розробник (науково-дослідна установа) мав би допрацювати всі нормативно-методичні документи і подати їх на затвердження керівництву Міністерства фінансів України. На жаль, цього не сталося, тому затверджена Міністерством фінансів України нормативно-методична документація з реформування бухгалтерського обліку виявилася, м'яко кажучи, не дуже високої якості, а до складання інструкцій і положень з обліку у галузях економіки практично ще ніхто не приступав. А чи потрібно взагалі повне впровадження МСБО в Україні? Так, Європейська Комісія оголосила стратегію ЄС щодо фінансової звітності - не пізніше 2005р. ввести в дію вимогу до всіх компаній, акції яких знаходяться в лістингу ЄС, готувати фінансові звіти винятково відповідно до МСБО. Країнам-учасницям ЄС рекомендується поширити використання МСБО також на емітентів, акції яких не котируються на організованих ринках Європейського Союзу. Європейська Комісія має за мету втановити механізм підтримки МСБО в Європі та постійно здійснювати конструктивний діалог з Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) рекомендувала своїм членам дати можливість міжнародним емітентам застосувати МСБО станом на 1 січня 2000р. для підготовки фінансової звітності при міжнародній пропозиції цінних паперів і допуску їх до котирування. Базельський Комітет банківського нагліду, який на прохання Міністрів фінансів Великої Сімки і Керуючих Центральними банками, переглянув Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, повідомив про свою підтримку стандартів та гармонізації системи бухгалтерського обліку у світовому масштабі.
Усе це свідчить про наявність тенденції, яка полягає в тому, що МСБО стають обов'язковою умовою обігу цінних паперів на світових фондових ринках. Отже, необхідність введення МСБО в повному обсязі для акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій та професійних учасників фондового ринку не викликає сумніву. Проте наскільки виправдано застосовувати таку вимогу до підприємств, що не залучають кредитів і не випускають цінні папери? На думку експертів, всі суб'єкти господарської діяльності повинні застосовувати єдині принципи оцінки та розкриття інформації, але обсяг інформації, яка підлягає розкриттю, визначається винятково потребам користувачів. Тому на законодавчому рівні слід встановити мінімальні вимоги до складу фінансової звітності відповідних суб'єктів господарювання, а додаткову інформацію кожний суб'єкт надаватиме залежно від конкретної ситуації. Повного застосування МСБО доцільно вимагати від акціонерних товариств, акції яких допущені до лістингу на українських та зарубіжних фондових біржах. Такі товариства крім фінансової звітності повинні надавати додаткову інформацію про емітента, що вимагається відповідним регуляторним органом. Іншим суб'єктам господарювання, що оприлюднюють фінансову звітність згідно зі ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", слід крім фінансових звітів надавати примітки до них відповідно до вимог Усіх П(С)БО.
Необхідні ресурси та умови.
бухоблік
Не дивно, що Міністерство фінансів України впродовж 2000р. до затвердженої ним нормативно-методологічної документації з реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності систематично вносило зміни і доповнення. Ця документація не має єдиної наукової концепції про інтеграцію методології бухгалтерського (фінансового), внутрішньогосподарського (управлінського), статистичного та податкового обліку і звітності. В результаті припускаються дублювання інформації в різних видах обліку і звітності, неадекватність економічних показників, що призводить до їх викривлення, а також до великої перевантаженості бухгалтерів та інших працівників, зайнятих обліком. Нормативно-методологічні документи, затверджені Міністерством фінансів України, не вирізняються науковою економічною однозначністю та лінгвістичною досконалістю.
аудит Не дивно, чому український аудит на сьогодні на жаль не може конкурувати з іноземними компаніями. Так наприклад, якщо взяти PricewaterhouseCoopers Україна, то у Відділі аудиту та консультаційної підтримки бізнесу працюють українські фахівці з міжнародною кваліфікацією та іноземні бухгалтери, які добре обізнані з українською практикою бухгалтерського обліку. Однією із складових довготермінової стратегії свого розвитку PricewaterhouseCoopers Україна вважає отримання українськими співробітниками визнаної у світовому масштабі професійної кваліфікації з бухгалтерського обліку (Асоціація сертифікованих та присяжних бухгалтерів Великої Британії (UK ACCA)), тому вона має найбільшу кількість фахівців, що одержали дипломи ACCA, у порівнянні з іншими професійними фірмами такого профілю в Україні. Крім того, в цій компаніїпрацює велика кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...