WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Міграція як соціальне явище. Соціальна робота з мігрантами. - Курсова робота

Міграція як соціальне явище. Соціальна робота з мігрантами. - Курсова робота

зв'язках із громадськістю;
- розробка правових основ видачі пенсій і допомог мігрантам, а також надання фінансової допомоги;
- розробка правових основ соціального, санітарного, медичного і педагогічного контролю життєдіяльності мігрантів;
- розробка правових основ профілактики девіантної поведінки осіб з числа мігрантів;
- організація центрів, курсів і семінарів по професійній підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації мігрантів і інших задач.
Щодо реальних кроків у цих напрямках роботи то в державі вони більш менш здійснюються цілеспрямовано хіба, що щодо депортованих народів Криму. В 2002 році, постановою кабінету Міністрів України, нарешті, навіть прийнята "програма адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих кримських татар, а також осіб інших національностей, відродження і розвитку їх культури та освіти". В ній можливо вперше так чітко передбачені конкретні напрями роботи, терміни і органи влади конкретно відповідальні за певний напрям. Нею передбачено:
1. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на гармонізацію
міжнаціональних відносин в Автономній Республіці Крим.
Державний комітет у справах національностей та міграції, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 2002-2005 роки.
2. Провести соціологічні дослідження з метою конкретизації та більш повного врахування запитів депортованих у соціальній та гуманітарній сферах. - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Державний комітет у справах національностей та міграції. 2002 рік.
3. Організовувати та проводити конференції, семінари, зустрічі за участю молодіжних, у тому числі кримськотатарських організацій.
Державний комітет у справах сім'ї та молоді 2002-2005 роки.
4. Забезпечити розвиток соціальної та промислової інфраструктури в місцях компактного проживання депортованих відповідно до планів соціально-економічного розвитку України та Автономної Республіки Крим.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 2002-2005 роки.
5. Сприяти розвитку етнографічного туризму, інфраструктури автотуризму та організації всіх видів послуг для автотуристів з метою працевлаштування депортованих. - Державний комітет у справах сім'ї та молоді, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 2002-2005 роки.
6. Здійснювати заходи щодо активізації переговорів стосовно укладення двосторонніх угод з країнами СНД, в яких проживали депортовані до повернення в Україну, про співробітництво в організації повернення та облаштування.
МЗС, Державний комітет у справах національностей та міграції, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 2002-2005 роки.
7. Сприяти створенню фермерських господарств та розвитку інших форм господарювання з метою працевлаштування молоді з числа депортованих, які проживають у сільській місцевості.
Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 2002р.
8. Утворити при центрах соціальних служб для молоді пересувні консультативні пункти для надання соціальної допомоги молоді з числа депортованих, які проживають у віддалених населених пунктах.
Державний комітет у справах сім'ї та молоді, Український державний центр соціальних служб для молоді, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 2002 рік.
Також програмою передбачені розробка і видання підручників, словників, підготовка педагогічних кадрів та ряд інших заходів.
І такі програми повинні бути розроблені щодо всіх груп мігрантів.
3.2. Практична соціальна робота.
На сьогоднішній час особливо важливим є надання конкретної допомоги людині, яка можлива лише при функціонуванні мережі територіальних закладів, що враховують місцеву ситуацію і її особливості.
В даний час органами соціального захисту населення ведеться різнобічна робота з мігрантами. Соціальні працівники допомагають кожній людині, що звернулася, у вирішенні її особистих соціальних, економічних, правових і інших проблем, сприяють у установленні чи відновленні необхідних соціальних відносин.
У соціальній роботі з мігрантами виділяються два основних види:
1. Практична соціальна робота (робота з конкретною людиною чи групою людей, що потребують соціальної допомоги).
2. Організаційна робота (організація роботи соціальної служби, розробка конкретних програм діяльності і т.п.).
Практична соціальна робота з мігрантами проводиться по наступним основних напрямках: соціальному,соціально-психологічному, соціально-педагогічному, соціально-правовому, медико-соціальному, фінансовому, соціально-економічному, матеріальному, соціально-інформаційному і соціально-трудовому.
1. Соціальний напрямок (робота здійснюється в контакті з різними відомствами, у тому числі - Пенсійним фондом) містить у собі:
- проведення соціальних консультацій;
- проведення заходів щодо соціальної реабілітації в стаціонарних і нестаціонарних умовах;
- виявлення осіб, що особливо потребують соціальної допомоги;
- соціальна діагностика;
- допомога мігрантам в одержанні пенсій і допомог;
- сприяння організації груп самодопомоги і взаємодопомоги;
- виявлення осіб з девіантною поведінкою з числа мігрантів і асоціальних родин;
- профілактика девіантної поведінки;
- організація культурно-дозвільної роботи з людьми похилого віку й інвалідами з числа мігрантів;
- профілактика бездомності (включаючи сприяння в одержанні гуртожитку, тимчасового житла чи придбанні власного житла);
- профілактика дитячої безпритульності (включаючи влаштування дітей у дитячі будинки і будинки-інтернати);
- сприяння поверненню майна мігрантів і одержанню ними компенсацій;
- взаємодія з різними державними установами і громадськими організаціями з питань допомоги мігрантам.
2. Соціально-інформаційний напрямок (робота здійснюється в контакті з Держкомстатом та засобами масової інформації):
- інформування мігрантів про діяльність соціальних служб;
- збір інформації про мігрантів (у тому числі і від самих мігрантів) і її систематизація з метою організації оптимальної соціальної роботи з даною категорією населення;
- інформування громадськості щодо проблем міграції і мігрантів (головним чином через засоби масової інформації) з метою встановлення мігрантами стійких соціальних зв'язків;
- сприяння адекватному висвітленню в засобах масової інформації теми міграції.
3. Соціально-психологічний напрямок (робота здійснюється в контакті з органами освіти й охорони здоров'я):
- психологічне консультування;
- психологічна корекція і допомога в соціальній адаптації;
- психологічна допомога в гострих кризових ситуаціях і умовах після травматичного стресу;
- психопрофілактика стресу;
- проведення психологічних тренінгів з мігрантами;
- навчання аутотренінгам і психологічній саморегуляції;
- психологічна діагностика розвитку дітей і підлітків з родин мігрантів;
- психологічна діагностика і консультування в області придбання нової спеціальності.
4. Соціально-педагогічний напрямок (робота здійснюється в контакті з органами освіти, охорони здоров'я і правопорядку):
- проведення консультацій з питань родини і виховання дітей;
- соціально-педагогічна робота з дітьми і підлітками;
- спеціалізована (корекційна) соціально-педагогічна допомога дітям і

 
 

Цікаве

Загрузка...