WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Економічне районування та територіальна структура народного господарства - Реферат

Економічне районування та територіальна структура народного господарства - Реферат


Реферат на тему:
Економічне районування та територіальна структура народного господарства
ПЛАН
1. Територіальний поділ праці : сутність, зміст та види. Концепція енерговиробничих циклів.
2. Територіально-виробничі, портово-промислові комплекси, науково-технологічні зони .
3. Економічне районування України .
1. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ВИДИ. КОНЦЕПЦІЯ ЕНЕРГОВИРОБНИЧИХ ЦИКЛІВ
Територіальний поділ праці - це процес виробничої спеціалізації території, який зумовлений посиленням міжрегіональної кооперації, обміном спеціалізованою продукцією та послугами.
ТПП передбачає наявність просторового розриву між окремими стадіями виробництва, між виробництвом та споживанням. В основі ТПП лежать природні умови та ресурси, відмінності між народами.
Виділяються наступні різновиди ТПП:
а) генеральний - між країнами та окремими районами;
б) внутрішньорайонний - між промисловими вузлами і містами;
в) біля економічного центру (міста і т.д.);
г) постадійний, коли стадії виробничого процесу територіально роз'єднані;
д) фазовий - один і той же вид продукції надходить з різних місць;
е) епізодичний - непостійний обмін товарами між країнами та регіонами.
Одержання дешевого продукту в район з більш сприятливими природними і економічними районами сприяє їх спеціалізації. (Для визначення спеціалізації використовують ряд коефіцієнтів. Такі як, коефіцієнт локалізації - це відношення питомої ваги галузі району у виробництві району до питомої ваги відповідної галузі району в країні; коефіцієнт виробництва продукції району на душу населення, то що)
Енерговиробничі цикли - це сукупність виробничих процесів, які виникають співпорядковано, взаємообумовлено довкола основного процесу для даного різновиду енергії і сировини.
ЕВЦ мають наступні властивості: - територіальна стійкість сукупності; - типовість для схожих за природними і економічними передумовами розвитку районів;
Існуюча сучасна система ЕВЦ включає:
пірометалургійний цикл чорних металів;
пірометалургійний цикл кольорових металів;
хіміко-металургійний цикл рідкісних металів;
нафтоенергохімічний цикл;
газоенергохімічний цикл;
вуглеенергохімічний цикл;
сланцеенергохімічний цикл;
гірничо-хімічний цикл;
лісоенергохімічний цикл;
теплоенергопромисловий цикл;
атомоенергопромичловий цикл;
гідроенергопромисловий цикл;
машинобудівний цикл;
текстильно-промисловий цикл;
рибопромисловий цикл;
індустріально-аграрний цикл;
гідромеліоративний індустріально-аграрний цикл;
індустріально-будівельний цикл.
2. ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ, ПОРТОВО-ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ, НАУКОВО- ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗОНИ
Створення ТВК пов'язане з реалізацією довготермінових цільових регіональних проблем. Економічний район розглядається не лише як ланка народногосподарського комплексу, але і як велика територіально-виробнича система з потужним ресурсним потенціалом.
ТВК - це сполучення підприємств, для яких територіальна спільність є додатковим фактором ефективності за рахунок тривалості взаємозв'язків виробництва, скорочення транспортних витрат, раціонального використання ресурсів.
Існують три типи ТВК: монопродуктові, субпродуктові та поліпродуктові.
Для реалізації міжгалузевих народногосподарських програм створюють програмно-цільові ТВК.
Технополіси - це центри науково-технічної думки разом з передовими технологічно гнучкими промисловими підприємствами і комплексами. Зосередження технополісу для випуску науково місткої продукції на обмеженій території називається технопарком.
Основними напрямами технополісу є: машинобудування, медицина, морегосподарський комплекс, сільськогосподарське виробництво, екотехніка та охорона навколишнього середовища.
Економічний район - це територіально цілісна частина народного господарства країни, що має наступні ознаки:
спеціалізацію;
комплексність;
керованість.
Об'єктивною основою економічного району є ТВК.
Спочатку в Україні було фізико-географічне районування, а потім воно об'єктивно переросло у економічне районування.
3. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
Якщо "економіку "розглядати як науку про вміння раціонально вести домашні справи, але у нашому випадку таким домом є регіон. Регіон - це територія, яка за сукупністю елементів відрізняється від інших територій та характеризується єдністю, взаємопов'язаністю складових і цілісністю. Регіон є територіально цілісним та неподільним.
Регіональна економіка - це науковий напрямок, який вивчає закономірність розміщення продуктивних сил та районів. РПС займається регіональними та міжрегіональними проблемами, а регіональна економіка за об'єкт дослідження має регіон.
Функції регіональної економіки:
- створення різних сервісних виробництв та організацій та виробництв, які випускають продукцію міжгалузевого призначення;
- забезпечення адаптації досягнень НТП до місцевих умов;
- врахування зовнішньоекономічної діяльності.
Господарство регіону є відкритою економічною системою, яка функціонує на основі спеціалізації, міжрегіональної інтеграції, зміст яких реалізується через галузеві, міжгалузеві та міжрегіональні зв'язки.
Для регіональної економіки характерні:
- комплексність економіко-екологічного та соціального розвитку;
- територіальна

 
 

Цікаве

Загрузка...