WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Демографічна і трудоресурсна ситуація в Україні - Реферат

Демографічна і трудоресурсна ситуація в Україні - Реферат

37,4 млн. чол., Росія - 4,4 млн. чол., Казахстан - 0,9 млн. чол., Молдова - 0,6 млн. чол., Білорусь - 0,3 млн. чол. У цілому понад 7,5 млн. українців проживають у близькому зарубіжжі.
Цілі села і райони заселені українцями у прилеглих до України областях Росії: Білгородській, Воронезькій, Ростовській. Багато українців проживають на Кубані, у Поволжі, Сибіру, на Далекому Сході. Майже 4 млн. українців - у далекому зарубіжжі (найбільше в США - 1,4 млн. чол., Канаді - 1 млн. чол., Польщі - 300 тис. чол.), утворюючи українську діаспору.
Діаспора - це територіально зосереджене розселення значної частини нації за межами своєї Батьківщини.
4. Працездатне населення в працездатному віці академік С.Г. Струмилін назвав "трудовими ресурсами".
Нині нижня межа працездатного віку становить 16 років, а верхня - 55 для жінок і 60 років для чоловіків. Крім працездатного населення, до трудових ресурсів належать працюючі підлітки і пенсіонери.
У країнах ринкової економіки термін "трудові ресурси" не вживається, а використовується поняття "економічно активне населення".
Кількість трудових ресурсів не завжди пропорційна чисельності населення. Вона залежить, насамперед, від його віково-статевої структури, меж працездатного віку; пільг для передчасного виходу на пенсію, чисельності Збройних Сил.
Виходячи з аналізу демографічної ситуації, у перспективі необхідно очікувати зменшення приросту трудових ресурсів і переорієнтовуватися на впровадження трудозберігаючих технологій, підвищення продуктивності праці.
Чисельність, якість та зайнятість трудових ресурсів - основні показники, які характеризують трудоресурсну ситуацію в країні.
У даних умовах велике значення має поліпшення якісного складу працюючих. Якісні характеристики трудового потенціалу можуть бути розкриті за допомогою сукупності ознак: демографічних, медико-біологічних, професійно-кваліфікаційних, соціальних, психофізичних, моральних, науково-технічних та ін.
Прогресивною вважається структура трудових ресурсів, у якій більше осіб до 40 років з високим рівнем освіти. Останній показник - кількість людей з вищою і середньою освітою (у нашій країні досяг 90%) - увійшов до числа 3-х основних критеріїв, прийнятих ООН для визначення рівня "людського розвитку країни". Необхідно зазначити, що за цим показником у 1992 р. Україна займала 42 місце в світі.
Рівень кваліфікації трудових ресурсів України в народному господарстві досить високий. Про це свідчить рівень освіти працівників: питома вага фахівців з вищою та середньою спеціальною освітою становить 28,7%. Практично всі особи працездатного віку письменні, що властиво лише високорозвиненим країнам світу.
Загальна кількість трудових ресурсів України становить близько 30 млн. чол. (1996р.), з них зайнято в народному господарстві 23 млн. чол. (у 1991 - 25 млн.).
Зайнятість населення - це рівень забезпечення працездатного населення робочими місцями та участь його у суспільно корисній праці. Зайнятість трудових ресурсів відображає рівень використання трудового потенціалу працездатного населення.
Офіційно зареєстровано безробітних (до яких відносять громадян працездатного віку, що не мають роботи відповідно до їх кваліфікації) 1 млн. 300 тис. чол., у стані прихованого безробіття (працюють неповний робочий день, тиждень, сезонно, у відпустках без утримання) - близько 6 млн. чол.
Однією з важливих характеристик зайнятості є розподіл працюючих між сферами господарства, тобто структура зайнятих. В Україні вона не дуже прогресивна: у невиробничій сфері зайнято лише 27-28% працездатного населення, решта - у виробничій, тобто більше 70%.
Структура зайнятих значно диференціюється за регіонами України. Так, у Донбасі і промисловому Придніпров'ї відповідно до структури їх господарства вища частка зайнятих у промисловості, в Західному регіоні - в сільському господарстві, в приморських областях - у невиробничій сфері (порівняно з їх показниками по Україні). Неоднаковий і регіональний рівень забезпеченості трудовими ресурсами. Максимальний він у західних областях.
В умовах переходу до ринкової економіки раціональне використання трудових ресурсів, обмеження швидкого зростання безробіття - одна з важливих соціальних проблем. Для цього потрібен механізм економічно-ефективного використання трудових ресурсів. Він дасть можливість розв'язати галузеві та регіональні проблеми раціонального їх використання ("старіння" трудових ресурсів, безробіття, нерівномірне розосередження по території).
Розв'язання проблеми прямо пов'язано з:
- структурно-технологічною перебудовою господарства України;
- скороченням трудоємних галузей і витрат живої праці;
- формуванням у регіонах ринків праці;
- розвитком приватного сектора, малого бізнесу, біржової інфраструктури для створення нових робочих місць;
- підвищенням якості (рівня) життя.
4. Раціональне РПС розглядають як важливу умову підвищення рівня життя населення. Адже саме таке розміщення і є основним фактором ефективного використання трудових ресурсів.
Аналіз рівня життя потребує оцінки багатьох соціально-економічних процесів і явищ, розробки цілої системи показників - від оцінки середовища існування (природного, соціального, економічного), забезпечення зайнятості, співвідношення бюджету сім'ї з витратами і т.д. до співставлення порівняльного аналізу рівнів соціально-економічного розвитку регіонів проживання населення.
Макроекономічні показники, які характеризують рівень такого розвитку, включають:
- тривалість життя;
- обсяги національного доходу (сума чистої продукції - різниця між валовим суспільним продуктом і матеріально-виробничими витратами);
- валовий суспільний продукт на душу населення;
- продуктивність суспільної праці (виробництво валового суспільного продукту на 1 жителя);
- структуру зайнятих та ін.
Соціальні показники рівня життя:
- фонд споживання в національному доході;
- реальні доходи населення;
- частка витрат на харчування в бюджеті родини;
- середня номінальна і реальна заробітна плата;
- обсяг роздрібного товарообороту;
- криміногенна ситуація;
- показники, які характеризують медико-екологічну ситуацію та

 
 

Цікаве

Загрузка...