WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Демографічна і трудоресурсна ситуація в Україні - Реферат

Демографічна і трудоресурсна ситуація в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Демографічна і трудоресурсна ситуація в Україні
План
1. Населення - природна основа формування трудових ресурсів.
2. Демографічна характеристика населення в Україні: чисельність, динаміка, віково-статева структура.
3. Національний склад.
4. Трудоресурсна ситуація.
5. Рівень життя.
6. Розселення населення.
1. Основа кожної держави - це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, наявності його трудоресурсного та інтелектуального потенціалу, виробничої та духовної культури.
У міжнародному праві населення визначається як сукупність людей, що перебувають у межах даної держави і належать до її юрисдикції.
Населення - основа суспільного виробництва, в якому воно відіграє подвійну роль: і споживача, і виробника матеріальних благ та послуг, тим самим формуючи споживчий ринок та ринок праці. Населення є природною основою формування трудових ресурсів - найголовнішого елемента продуктивних сил.
2. Чисельність населення впливає на формування контингенту трудових ресурсів, споживчий попит та обсяг виробництва товарів народного споживання, потребу у фінансових ресурсах для соціального забезпечення, структуру та потужність соціальної інфраструктури.
У найбільш загальному вигляді населення характеризується при аналізі демографічної ситуації. Демографія - це наука про відтворення населення. Залежно від демографічної ситуації у країні здійснюється певна демографічна політика - комплекс соціально-економічних заходів, за допомогою яких уряд скеровує ці процеси у потрібному напрямі. Демографічна ситуація відображає основні якісні та кількісні характеристики сучасного стану населення: його чисельність, національний склад, статево-вікову структуру (це склад і співвідношення людей різної статі і різних вікових груп), природний та механічний приріст населення, його щільність, міграції, тривалість життя і т.д.
За останні 80 років населення України збільшилось у 1,5 раза. Водночас відбулись величезні людські втрати (табл.1).
Таблиця 1
Динаміка чисельності населення в Україні, млн. чол.
Основною причиною збільшення (чи зменшення) чисельності населення є його рух: природний і механічний. Природний рух населення характеризується показниками народжуваності, смертності та природного приросту. Щоб дані цих показників були співставні за різними регіонами, їх розраховують на 1000 чол. населення, одержуючи відповідні коефіцієнти (загальні та сумарні):
Кн = (N/ToS)o1000 - коефіцієнт народжуваності;
Кс = (М/ToS)o1000 - коефіцієнт смертності;
Кпр = (N-М/ToS)o1000 - коефіцієнт природного приросту;
де: N - кількість народжених дітей за період T; М - кількість померлих; S - середня кількість мешканців за період T.
Кн(за рік) = N/So1000.
Дані коефіцієнти обчислюються в проміле ‰.
Нині в Україні спостерігається вже четверта за століття демографічна криза (різке зменшення чисельності населення, яке веде до його депопуляції і характеризує нинішній від'ємний тип відтворення). Щоб забезпечити хоча б просте відтворення (тобто нульовий приріст), необхідно, щоб сумарний коефіцієнт (показує кількість дітей, пересічно народжених однією жінкою протягом життя) становив 2,6. В Україні він дорівнює 2,12; саме стільки дітей повинна (у середньому) народити жінка протягом життя, щоб забезпечувалося просте відтворення населення в країні.
Коефіцієнт природного приросту в світі досягнув максимуму (20,6%) у другій половині шістдесятих років. Потім він почав зменшуватись і наприкінці вісімдесятих років становив 16,1%.
Зниження природного приросту в Україні, про що свідчать дані таблиці 2, спричиняє деформацію вікової структури населення, зумовлює зниження природного приросту трудових ресурсів.
Таблиця 2
Чисельність населення України (на 1 січня)
"Старіння" населення призводить до збільшення економічного навантаження на працездатних.
У віковій структурі населення розрізняють 3 групи: діти і підлітки (до 16 років), працездатне населення (16-55 років), населення старшого віку. Дуже велика група пенсіонерів у сільській місцевості - 29%, по Україні в цілому - 23%. Середній вік мешканця України - 36,5 років, але водночас вік міського жителя становить 34,8 років, а селянина - 39,8 років. Наймолодше населення проживає у Закарпатській області - 32,3 роки, а найстаріше - у Вінницькій - 38,9 років. Особливе значення має контингент осіб працездатного віку. Працездатне населення становить 55,8% населення України (на 1 січня 1996 р.). Найменша питома вага осіб працездатного віку в Чернігівській області (51,3%), найбільша - в Одеській (57,6%).
3. Національний склад населення не відіграє вирішальної ролі в економіці, хоча деякі національні аспекти потрібно враховувати у певних економічних ситуаціях. До них належать: ступінь етнічної однорідності у країні, національні традиції у трудовій діяльності, рівень національної культури, спосіб життя, темперамент тощо.
В Україні проживає більше 100 національностей. Питома вага українців у структурі населення становить 73%. Решта населення - це росіяни - 22%, євреї - 0,9%, білоруси - 0,7%, молдавани - 0,6%, поляки - 0,4% та ін.
За винятком Криму, більшість у всіх областях складає корінне населення - українці. Найвища їх чисельність - у західних областях і Придніпров'ї, найнижча - в Донбасі та південних районах. Так, у Полтавській, Вінницькій, Волинській, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській областях проживає від 91% до 96% українців; у Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській - 70%; Луганській, Одеській, Донецькій - 55%; м. Києві - 72%.
При розробці стратегії регіонального розвитку та розміщення продуктивних сил врахування національної структури населення в усій різноманітності її територіальної диференціації, національних особливостей та інтересів кожної нації та народності, особливо в районах їх компактного проживання, набуває першочергового значення. Це дуже важливо в контексті концепції стійкого розвитку країни.
Добре відомо, що територія проживання українців виходить за межі України. Загальна їх кількість у світі - 49 млн. чол., у тому числі: Україна -

 
 

Цікаве

Загрузка...