WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил - Реферат

Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил - Реферат

територіальною закономірністю, бо вона частково охоплює сферу впливу інших закономірностей (ТПП, комплексності, концентрації, диференціації), які їй підпорядковуються. В основу цієї закономірності, як і згаданих вище, покладено економічний закон - економії суспільної праці. Його сутність полягає в забезпеченні максимальної продуктивності праці за умови подолання просторових розривів між сировиною, паливом, енергією та споживачем.
За цією закономірністю відношення між економікою та територією такі, що найбільш можливий ефект забезпечується найменш можливими витратами на розміщення об'єкта. Ефективність розміщення може розраховуватись як для окремого підприємства, галузі, так і для цілого регіону.Для розрахунку ефективності порівнюються показники валового обсягу товарів та послуг, прибуток і величина національного доходу (якщо йдеться про економіку країни або великого регіону) з витратами на їх виробництво.
Для розрахунку ефективності виробництва можна використати таку формулу:
де: Е - ефективність;
ЕФ - ефект;
В - витрати.
2. Принципи (від лат. рrinсipium - початок, основа) - вихідні положення будь-якого вчення, теорії, науки.
На основі пізнання закономірностей розробляються принципи розміщення продуктивних сил - правила діяльності та управління економікою, основні положення економічної політики держави в реалізації законів розміщення.
Дотримання цих принципів дуже важливе при реалізації регіональної політики держави1.
Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил, якими керуються при вирішенні питань просторового розподілу підприємств і галузей, такі:
- наближення виробництва до джерел сировини, палива, споживачів;
- охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів і впровадження ресурсозберігаючих технологій;
- збереження здорових медико-гігієнічних умов життя і праці населення;
- обмеження надмірної концентрації промисловості в містах;
- вирівнювання рівнів економічного розвитку районів та областей;
- зміцнення обороноздатності країни;
- урахування інтересів економічної інтеграції в європейський і світовий простір.
Принципи розміщення в різних країнах можуть бути подібними та відмінними. Важливість кожного принципу визначається стратегією і завданнями, конкретизованими у відповідній концепції. Керуючись принципами, які найчастіше є результатом врахування кількох закономірностей, можна досягти набагато більшого ефекту при розміщенні виробництва.
Щодо принципів РПС, у спеціальній літературі існують і інші думки. Так, С.І. Іщук вводить певні групи принципів, з яких основні зображені на рис.2.
Рис. 2. Принципи розміщення продуктивних сил
Принцип раціонального розміщення виробництва випливає із закономірності "ефективного розміщення продуктивних сил" і передбачає:
- наближення відповідних виробництв до джерел сировини, палива, енергії, води, трудових ресурсів, споживача;
- охорону природи та науковообгрунтоване природокористування, забезпечення здорових гігієнічних умов життя та праці населення;
- обмеження надмірної концентрації промисловості в містах.
Принцип комплексного розміщення виробництва випливає з однойменної закономірності і передбачає:
- комплексне використання природних та трудових ресурсів;
- встановлення ефективних виробничих зв'язків між підприємствами регіону;
-створення єдиної інфраструктури.
Принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва вимагає дотримання:
- збалансованості між обсягом виробництва і наявністю сировинних, паливно-енергетичних, трудових, сільськогосподарських ресурсів регіону;
- пропорційності між галузями спеціалізації, допоміжними та обслуговуючими, між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, виробничою та невиробничою сферами.
Принцип обмеженого централізму передбачає органічне поєднання інтересів країни та її економічних районів.
3. Закономірності і принципи реалізуються на основі врахування факторів, що впливають на РПС.
Факторами розміщення продуктивних сил називають усю сукупність умов для найбільш раціонального вибору місця розташування господарського об'єкта, ТВК, розміщення підприємств певної галузі. У теорії РПС фактор розміщення є одним з центральних понять. При зміні складу факторів повинні змінюватися і місця розташування об'єктів.
Розрізняють такі групи факторів, які включають:
- природні - якісну і кількісну характеристики родовищ корисних копалин, енергетичних, водних, лісових, земельних ресурсів, природнокліматичні й природно-транспортні умови;
- екологічні - природоохоронні та конструктивні заходи з метою ощадного використання природних ресурсів і забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини;
- технічні - досягнутий і можливий рівень техніки та технології;
- економічні - вартість капіталовкладень, строки будівництва, ефективність виробництва, призначення та якість продукції, виробничі зв'язки, економіко-географічне і транспортне положення та ін.;
- соціально-демографічні - чисельність населення і його розміщення, кількісну та якісну оцінку трудових ресурсів і забезпеченість ними виробництва у розрізі областей і районів, стан виробничої і соціальної інфраструктури.
Список літератури
1. Абмарян О.А. Главные морские порты Украины. - Одесса: Маяк, 1993. - 163 с.
2. Агропромислове виробництво України (1990-1997). - К.: ІАЕ УААН, 1997. - 436 с.
3. Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее. - М.: Наука, 1992. - 199 с.
4. Алаев А.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983. - 350 с.
5. Алампиев П.М. Экономическое районирование СССР. - М.: Госпланиздат, 1959. - 262 с.
6. Алымов А.Н. Производительные силы: проблемы развития и размещения. - М.: Экономика, 1981. - 288 с.
7. Анализ и прогнозированное развитие экономики региона / Н.Д. Прокопенко, Ф.Я. Поклонский / Отв. ред. Н.Г. Чумаченко. - К.: Наук. думка, 1991. - 226 с.
8. Аналіз тенденцій розвитку регіонів Росії в 1992-1995 рр. / Програма Європейської Ради Тасіс. - М., 1996.
9. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 224 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...