WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Предмет, завдання та методологія курсу “Розміщення продуктивних сил” - Реферат

Предмет, завдання та методологія курсу “Розміщення продуктивних сил” - Реферат


Реферат на тему:
Предмет, завдання та методологія курсу "Розміщення продуктивних сил"
План
1. Поняття про предмет дослідження науки "Розміщення продуктивних сил".
2. Місце курсу в системі наукових дисциплін, його мета і завдання.
3. Структура курсу.
4. Теоретико-методологічні основи РПС.
1. Розміщення продуктивних сил (РПС) - одна з найважливіших галузей економічних знань, що відіграє провідну роль у підготовці фахівців з економічних спеціальностей.
Об'єктом науки є продуктивні сили (ПС), які розглядаються як сукупність трудових ресурсів і засобів виробництва (рис.1), а предметом - їх розміщення і розвиток.
Рис. 1. Склад продуктивних сил
Зв'язок продуктивних сил з виробничими відносинами (відносини, які виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу й споживання матеріальних цінностей) вивчає загальна економічна теорія (політекономія), їх розвиток у часі - економічна історія, а територіальний аспект розвитку продуктивних сил, тобто їх просторову організацію, - РПС.
Поняття "розміщення продуктивних сил" трактується в науці неоднозначно і може вживатись у декількох значеннях:
- як процес територіальної організації продуктивних сил у конкретній країні чи районі;
- як процес обгрунтування планування змін у територіальному розподілі продуктивних сил;
- як сфера територіального управління соціально-економічним розвитком країни, тобто як один з напрямів стратегії регіональної політики.
Найпоширеніше визначення РПС належить Є.Б. Алаєву: "Розміщення продуктивних сил - це динамічний стан, що характеризує їх розподіл за територією відповідно до природних, соціальних, економічних умов та факторів, який визначається особливостями територіального поділу праці певної соціально-економічної формації".
РПС охоплює вивчення трьох великих складових:
- розміщення населення та трудових ресурсів;
- розміщення виробництва і невиробничої сфери;
- розміщення природних ресурсів.
Особлива увага приділяється таким складовим, як розміщення промисловості, розміщення сільського господарства, транспорту та сфери обслуговування.
Отже, предметом науки про розміщення продуктивних сил є вивчення закономірностей і принципів територіальної організації виробництва, ефективності розміщення галузей народного господарства в різних країнах і регіонах.
2. Наука про РПС зародилась у надрах економічної і соціальної географії, які вивчають переважно складні процеси суспільно-природної взаємодії, стан продуктивних сил на певний момент. На відміну від них, для РПС важливішим є економічний результат їх територіальної організації. Наука грунтується на економічних законах і категоріях економічної теорії, широко використовує результати наукових досліджень регіональної економіки, фінансів, економіки праці, економіки природокористування, економічної історії, статистики, економічної кібернетики, картографії. У свою чергу розміщення продуктивних сил збагачує ці та інші науки своїми категоріями, інформацією про територіальні економічні характеристики. Так, положення цього курсу використовуються при вивченні таких соціальних дисциплін, як економіка підприємства, менеджмент, маркетинг.
Без глибоких знань проблем РПС неможливе обгрунтування територіально-галузевого розподілу капітальних вкладень, інвестування. Адже інвестиційна привабливість тих чи інших регіонів значною мірою залежить від раціонального розміщення на їх території продуктивних сил.
Велика просторова диференціація природних та соціально-економічних умов України, складна територіальна організація її продуктивних сил, необхідність розробки і реалізації стратегії стійкого, підтримувального розвитку усіх регіонів України зумовлюють мету курсу "РПС".
Мета курсу спрямована на оволодіння студентами науковими основами РПС, аналіз сучасного стану і визначення перспектив їх розвитку в умовах ринкових відносин.
Вона визначає й основні його завдання, які полягають у формуванні знань про:
- теоретичні основи РПС та понятійно-термінологічний апарат курсу;
- закономірності, принципи та фактори розвитку і розміщення продуктивних сил;
- стан продуктивних сил, їх розміщення та перспективи розвитку;
- природно-ресурсний потенціал України, його структуру;
- демографічну і трудоресурсну ситуацію та її вплив на територіальну організацію продуктивних сил;
- народногосподарський комплекс, його структуру та територіальну організацію;
- систему економічного районування країни та стан продуктивних сил економічних районів України;
- міжнародні зв'язки України та їх форми.
Отже, завданням курсу є формування у студентів умінь і практичних навичок при вирішенні проблем обгрунтування РПС з урахуванням конкретної виробничої ситуації.
3. Курс складається з ІV розділів:
· Теоретичні та методологічні основи і загальні умови РПС.
· Розвиток і розміщення продуктивних сил України.
· Територіальна організація народного господарства.
· Вплив зовнішніх економічних зв'язків на розвиток продуктивних сил України.
4. Економічна наука почала активно досліджувати питання розміщення продуктивних сил наприкінці ХІХ ст. У цей час створювались основи економічної теорії розміщення виробництва, основоположниками якої були Й. Тюнен, А. Вебер, А. Гетнер, В. Кристаллер. Їх теорії базувалися на визначальній ролі прибутку в умовах ринкового господарства. У 1826 р. Йоган Тюнен виклав свої погляди у праці "Ізольована держава в її відношенні до сільського господарства і національної економії", суть яких полягає в одержанні найбільшого прибутку завдяки вдалому розміщенню сільського господарства концентричними колами навколо ринку. Альфред Вебер у

 
 

Цікаве

Загрузка...