WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Продовольчий комплекс України: функціонально-галузева і територіальна структура - Курсова робота

Продовольчий комплекс України: функціонально-галузева і територіальна структура - Курсова робота

використання) та дослідницькими установами, які займаються галузевими проблемами.
Можна зробити загальний висновок, що існують можливості для просування вітчизняної сільськогосподарської та харчової продукції.
ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки всієї роботи, можна сказати, що продовольчий комплекс України, що включає в себе харчову і переробну промисловість залишається найкрупнішою і життєво важливішою галуззю економіки. В умовах ринкової економіки ефективність галузей продовольчого комплексу досягається за рахунок високої спеціалізації виробництва і вдосконалення управління ним. Поглиблення спеціалізації вимагає не тільки забезпечення виробництва технологіями з використанням сучасних досягнень науково-технічного прогресу, але і здійснення контролю за якістю сировини і готової продукції. У зв'язку з цим підвищується роль відповідних органів - Держстандарту, Держторгорганізації і самих підприємств - як підприємств виробників сировини, так і переробляючих продукцію і ліцензування їх виробництва.
Проте, не дивлячись на складну фінансову ситуацію, на багатьох підприємствах ведуть реконструкцію і технічне переоснащення виробництва, впроваджують нові види високоякісної продукції в сучасній упаковці. Минулого року після реконструкції на Немировському молокозаводі став до порядку сировий цех, на Гневанському - встановлена технологічна лінія виготовлення йогурту з фруктовими наповнювачами; на Шосткинському молокозаводі введені в дію оснащення для виробництва йогурту, майонезу, згущуючого молока з цукром, на Сумському - морозива у вафельних стаканчиках. Технічне переоснащення Одеського дріжджового заводу дало можливість збільшити випуск хлібопекарських дріжджів на 10 %.
У харчовій промисловості завершується процес реформування форм власності. Станом на 1 січня 2004 року в системі Мінагропрому повністю приватизована масложирова, миловарена, тютюнова, кондитерська, пивобезалкогольна, молочноконсервна, макаронна області, зернопереробні підприємства (без хлібопекарної діяльності), підприємства корпорації "Дитяче харчування". Змінили також форму власності 98 % підприємств молочної області, 93% цукрової і 86 % бурякорадгоспів, 88% м'ясної області, 78% підприємств Держкомрибгоспу.
Формування соціально орієнтованої економіки вимагає рішення стратегічних задач - створення в Україні могутньої харчової індустрії для забезпечення нормальної життєдіяльності населення, відновлення і збереження його здоров'я, удосконалення сільськогосподарського виробництва, соціальної переорієнтації базових областей промисловості країни, наповнення фінансами державного бюджету. Виходячи з цього, розвиток харчової промисловості може бути пріоритетним напрямом економічної політики держави. Необхідно зорієнтувати цю область на отримання кінцевого результату діяльності всього АПК, щоб забезпечити значне підвищення його ефективності, і зробити його надійним джерелом поповнення державного бюджету і значних валютних надходжень.
Для стабілізації положення у ряді областей продовольчого комплексу України необхідно:
" відновити матеріально-технічну базу, модернізувати виробництво, збільшити об'єми випуску конкурентоздатної продукції і розширити її асортимент, активізувати роботу щодо залучення іноземних інвестицій і кредитів;
" забезпечити пріоритетність розвитку областей здійсненням державної фінансово-кредитної підтримки підприємств за рахунок розширення видів їх кредитування, а також відновлення практики передбачення в державному бюджеті коштів для кредитування міжсезонних витрат підприємств цукрової, масложирової, виноробницької і інших областей;
" продовжувати протекціоністську політику щодо вітчизняного товаровиробника;
" створити оптові ринки продовольчих товарів, розширити мережу фірмової торгівлі, зменшити кількість посередників при реалізації продукції, завдяки чому будуть понижені ціни і збільшені об'єми її продажу;
" ввести регулювання ринків зерна, цукру, масла алкогольних напоїв;
" відновити традиційні і освоїти нові зовнішні ринки збуту, зокрема, створити за кордоном постійно діючі представництва окремих областей, підприємств, регіонів; активізувати роботу щодо створення інтегрованих структур, до складу яких повинні ввійти переробні і сільськогосподарські підприємства, фірмові магазини організації з матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Атлас Украины. /под ред. Т. А. Ремизовской. - Донецк. - 1982
2. Бабенко А. Г. Управление повышением производительности труда. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996
3. Башнянин Г.І., Загорський В.С., Медведєв В.С., Середа А.Р. Ринкова економіка: Теоретико-практичні проблеми становлення в Україні. -К.: ІСДО, 1996
4. Борщевский П.П., Чернюк А.Г., Шмаглій О.Б. Підвищення ефективності розвитку і розміщення продуктивних сил. - К.: Наук, думка, 1994
5. Географічна енциклопедія України. - К.: Українська енциклопедія. - Т. 1 - 1989; Т. 2 - 1990; Т. З - 1993.
6. Евстигнеев В.П. Эффективность размещения общественного производства. - М.: Наука, 1985
7. Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Сновженко Т.С. Економіка України. -Львів: ЛБК, 1997
8. Заблоцький Б.Ф., Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка. -К.: Академвидав, 2002
9. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів: Світ, 1990
10. Заставный Ф.Д. Совершенствование территориальной организации производительных сил: теория, методы, практика. - Л.: Наука, 1986
11. Іщук С.І.Територіально-виробничі комплекси і економічне районування (Методологія, теорія). - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996
12. Ковалевський В.В. Розміщення продуктивних сил. Київ: "Знання", 1998
13. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. -Рівне: УДАВГ, 1997
14. Курс экономики: учебник./ под редакцией Райзберга Б.А. - ИНФРА - М.,1997
15. Курс экономической теории Под ред. Чепурина М.Н. проф. Киселевой Е.А. - Киров 1994
16. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: Учебное пособие под. Ред. А.В. Сидоровича - М. ДИС 1997
17. Регіональна політика України / За ред. Н.Г.Курдюкової. -К.: Наукова думка, 1995
18. Основы экономической теории / под редакцией проф. Мочерного С.В. -Тернополь. 1993
19. Размещение продуктивных сил / под ред. Е.П.Качан - К: Высшая школа, 1999
20. Размещение продуктивных сил / под ред. В.В.Ковалевского, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенова - 2-е издание, исправленное и дополненное -К: "Знание" - 2000
21. Розміщення продуктивних сил України: Навч-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С.І.Дорогунцов, Ю.І.Пітюренко, Я.Б.Олійник. -К.: КНЕУ, 2000
22. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є.П.Коган, М.О.Ковтонюк, М.О.Петрига. -К.: Вища школа, 1997
23. Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В.Ковалевський, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенов. -К.: Знання, 1998
24. Социально-экономическая география Украины / Пер. с укр. Под ред. О.Шаблия. - Львов: Свит, 1995
25. Шишченко П., Масляк П. Географія України. К., 1993.
ДОДАТОК 1

 
 

Цікаве

Загрузка...