WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Продовольчий комплекс України: функціонально-галузева і територіальна структура - Курсова робота

Продовольчий комплекс України: функціонально-галузева і територіальна структура - Курсова робота

інфраструктуру ринку, споживацьку кооперацію, яка майже припинила роботу.
Таблиця 3.1.
Виробництво сільськогосподарської продукції у всіх категоріях господарств, млн. т
Продукція Роки
1990 1994 1998 2000 2002 2004
Зерно 51,0 38,7 38,5 45,6 38,5 33,9
Цукровий буряк 44,3 36,2 28,8 33,7 28,1 29,7
Овочі 6,7 5,9 5,3 6,1 5,1 5,9
Фрукти і ягоди 2,9 1,5 2,1 2,8 1,2 1,9
М'ясо 4,4 4,0 3,4 2,8 2,7 2,3
Молоко 24,5 22,4 19,1 18,4 18,1 17,2
Яйця, млрд шт 16,3 15,2 13,5 11,8 10,2 9,4
Головною причиною зменшення об'ємів виробництва є підвищення вартості ресурсів і кредитних ставок, збільшення податків, а також раптове відкриття внутрішнього ринку для конкуренції з іноземними товаровиробниками. До спаду виробництва привело також скорочення ресурсів, зниження ефективності їх використовування, ослаблення виконавчої і технологічної дисципліни, зменшення стимулів і можливостей відносного інвестування і прискорення науково-технічного прогресу. Майже припинені оновлення машинно-тракторного парку господарств, не забезпечується навіть просте відтворення виробництва, відсутнє нагромадження капіталу: більш того, встановилася чітка тенденція зменшення поголів'я худоби і птаха (6-10% щороку), скорочення багаторічних насаджень, тобто господарства існують переважно за рахунок "проїдання" запасів і штучного зниження справжньої вартості робочої сили.
На внутрішньому ринку продовольства України триває зростання цін. Проте темпи підвищення їх на окремі продукти істотним чином відрізняються: зокрема, за період з серпня 2003 р. по серпень 2004 р. найнижчими вони були на масло, яблука, лук, цукор і картоплю, а вищими - на хліб і хлібопродукти, молоко, кондитерські вироби і м'ясопродукти. Якщо за вказаний період ціни в державній і кооперативній торгівлі підвищилися на масло на 6,8%, яблука - на 9,3, лук - на 12,7, цукор - на 16,7, картоплю - на 17,3%, то на хліб і хлібопродукти - на 44-103%, молоко і молокопродукти - на 65-96%, кондитерські вироби - на 70-80, м'ясо і м'ясопродукти - на 59-72 і рибу - на 38-54%.
4. ШЛЯХИ І УМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ
Послідовна інтеграція України в Європейську економічну Спільноту відкриває великі можливості для просування української продукції на ринки Європи.
Важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між Україною та Співтовариством є зближення існуючого та майбутнього законодавства України з законодавством Спільноти.
З весни 1998 р. набула чинності Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом. У рамках виконання цієї Угоди Україна взяла на себе зобов'язання щодо поступового узгодження законодавства, норм, правил та стандартів, а також процедур оцінювання відповідності (сертифікації) з європейськими нормами. Оголошення Україною наміру стати асоційованим членом ЄС означає готовність до прискореного виконання взятих на себе зобов'язань. Реалізація асоційованого членства в ЄС, зокрема режиму вільної торгівлі, вимагає впровадження в націонільне законодавство України багатьох директив ЄС, що встановлюють вимоги до продукції, а також не менше, ніж 80 відсотків існуючих європейських стандартів.
Із державних (національних) стандартів, яким надано чинності, 18,5% - пряме впровадження міжнародних, 42% - часткове впровадження (гармонізовані з міжнародними).
Національний орган з стандартизації України (Держстандарт України), створюючи національну систему технічного регулювання, орієнтується на довгострокові стратегії Міжнародної організації з стандартизації ISO, а саме: запровадження міжнародних стандартів, заохочення українських виробників до конкуренції і інтеграції до світових ринків, підвищення якості та вдосконалення продукції, забезпечення безпеки життя і здоров'я людей, охорону навколишнього середовища.
Основними факторами, які безпосередньо впливають на подальший розвиток національної системи стандартизації, метрології та сертифікації є багатовекторна зовнішня політика, спрямована на інтеграцію України в ЄС, вступ до Світової організації Торгівлі (СОТ), співробітництво з країнами СНД та багатьма країнами світу.
З урахуванням згаданих факторів і відповідно до Указу Президента України Держстандарт України як єдиний національний орган здійснює державну технічну політику в галузі стандартизації, сертифікації, метрології, державного нагляду, спрямовану на сприяння економічному розвитку країни, інтеграцію до світової економіки, підтримку вітчизняного виробника та захист прав громадян України на споживання безпечної для життя, здоров'я та довкілля продукції.
Для цього, а також для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції Указом Президента України в 1997 р. створено Національну раду з питань якості, одним з головних завдань якої є формування національної політики в галузі забезпеченя якості, розробки та реалізації державних та інших програм, спрямованих на забезпеченя належної якості української продукції. Організаційне забезпечення Ради покладено на Держстандарт України. Зараз в Україні зареєстровано 17 сертифікатів на систему якості у відповідності з ISO серії 9000.
Надзвичайно важливае значення у своїй діяльності Держстандарт надає удосконаленню процедур оцінки відповідності, зближення їх з вимогами міжнародних і європейських норм і правил з метою створення сприятливих умов для експорта української продукції та захисту прав вітчизняних виробників і споживачів.
За станом на 1 вересня 1998 р. в галузі стандартизації, метрології та сертифікації укладено 40 угод з 29 країнами, в тому числі 17 на міжурядовому рівні.
Укладення угод стало свідченням визнанняукраїнської національної системи сертифікації УкрСЕПРО іноземними країнами - торговельними партнерами України. Крім цього, визнання іноземних сертифікатів, виданих в міжнародних системах сертифікації, членом яких є Україна, здійснюється у відповідності до правил і процедур конкретної міжнародної ситеми сертифікації.
Механізм зовнішньоекономічних зв'язків України в даний час знаходиться ще в стадії становлення. Для здійснення зовнішньоторговельних операцій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності необхідно перебувати під митним контролем. Головним економічним регулятором зовнішньої торгівлі є Митний тариф України. Митне оформлення здійснюється після декларування товарів або майна. Пердбачені для експорту товари сільськогосподарської та харчової промисловості ліцензуванню та квотуванню не підлягають.
Гарантіями для закордонних партнерів, які імпортують українські товари, можуть виступати умови угоди, яку вони укладають з українськими партнерами, де можуть оговорюватись, наприклад, вимоги до сертифікатів тощо. Державних гарантій по захисту закордонного споживача не існує.
Щодо сільськогосподарських та харчових продуктів - український споживач надає перевагу продукції українського походження. Що ж стосується промислової та іншої продукції, включаючи товари народного споживання, то тут український споживач надає перевагу товарам іноземного походження.
З цього приводу проводилась низка досліджень суто галузевих напрямів. В основному - товаровиробниками (для внутрішнього

 
 

Цікаве

Загрузка...