WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Продовольчий комплекс України: функціонально-галузева і територіальна структура - Курсова робота

Продовольчий комплекс України: функціонально-галузева і територіальна структура - Курсова робота

худоби, або на 13% менше, ніж на 1 січня 2001 р., свиней - на 11,2 млн. голів (або на 15%), овець на 3 млн. голів (або на 26%), птахи всіх видів - на 130,6 млн. голів (або на 13% менше). Господарствами всіх категорій в 2001 р. одержано 2,1 млн. т м'яса в забійній масі, яка на 8% менше, ніж в 2000 р., 15,8 млн. т молока, або на 8,4% менше. Значний спад поголів'я худоби і виробництва продукції тваринництва допустили господарства суспільного сектора, в яких поголів'я великої рогатої худоби скоротився на 15,6%, свиней - на 22,6, овець і кіз - на 36, птахів всіх видів - на 36,7%. На той час в господарствах приватного сектора м'яса і молока одержано відповідно на 3,4 і 4,2% більше. Низкою залишається продуктивність тварин.
Негативна тенденція скорочення виробництва продукції сільського господарства в суспільному секторі впливає на роботу підприємств харчової промисловості. Заготовчим і переробним підприємствам продано 0,9 млн. т живої маси худоби і птахів, якого на 23% менше, ніж в 2000 р., 4 млн. т молока і молочних продуктів, або на 34% менше. В той же час збільшилися об'єми реалізації тваринницької продукції по інших каналах. Через власні торгові підприємства продано 29% загальної кількості худоби і птахів, 16% молока і молочних продуктів. За бартерними угодами реалізовано 13% загального числа худоби і птахів, експортовано близько 1 млн. т сім'ян соняшнику.
Значно збільшилися ціни на продукцію сільського господарства, яке впливає на зростання відпускних цін продуктів харчування. За 2002 р. ціни на продукцію рослинництва підвищилися в 1,7, а тваринництва - в 1,5 рази.
Слід зазначити, що криза привела до скорочення випуску, перш за все найнеобхідніших у фізіологічному відношенні продуктів харчування - м'яса, молока і продуктів їх переробки. Кількість білків в харчовому раціоні населення зменшилася в середньому майже на 20% проти мінімальної фізіологічної норми. Порівняно з 1990 р. споживання м'яса і м'ясопродуктів, включаючи сало і субпродукти, знизилося з 68 до 36 кг, молоко і молокопродукти в перерахунку на молоко - з 373 до 230, овочів - із 102 до 86, фруктів і ягід - з 47 до 37 кг. Одночасно збільшилася питома вага продуктів вуглеводної групи, яка для сімей з низьким рівнем доходів перевищує 70%. Зменшилося також вживання картоплі з 141 до 121.
Отже, продовжується спад структури харчування щонайширших шарів населення.
У зарубіжних країнах показник споживання на душу населення значно вище. Якщо враховувати сало, жир, субпродукти відношення вживання м'яса в США складає 1:3, а на хліб і картоплю доводиться 46% денного раціону, на м'ясо в США - відповідно 20 і 25%. Різна економічна доступність його купівлі. Щоб купити 1 кг м'яса, українському громадянину потрібно працювати в 10-12 разів більш ніж американцю.
Зниження рівня виробництва продовольчої продукції і її споживання привела до цього, а також недосконала податкова система, кількість податків, які визначають нарахування значущості продукції для господарства і споживачів, і великі так звані торгові накрутки викликали підвищення цін, підірвали розвиток продовольчої бази, штучно понизили попит на кількість продуктів. Харчова промисловість опинилася в складному положенні. У більшості країн з розвиненою економікою на продовольчі продукти першої необхідності ставки податку на додану вартість значно менше або відсутні. Наприклад, у виробника товарів і послуг першої необхідності і продовольства, лікфі використовується ставка податку - 5,5%, далі у міру підвищення 7, 18,6 і 33,3% (предмети розкоші). Скорочення реалізації продукції впливає також на втрату зовнішніх і внутрішніх ринків
3.2. Попит та пропозиція на ринку харчової продукції
Не сприяє нарощуванню виробництва невизначеність діючої системи фінансового регулювання взаєморозрахунків підприємств харчової промисловості з виробниками сировини, енергоносіїв, інших матеріально-технічних засобів і сферою реалізації. Розширення дебіторсько-кредиторської заборгованості приводить до зростання кількості їх підприємств.
Недолік засобів для формування фондів соціального розвитку підприємств не дає можливості проводити роботи конструкції і технічного переобладнання оснащення. Недостаток коштів для формування фондів соціального розвитку підприємств не дає можливості проводити роботи конструкції і технічного переобладнання оснащення. Розрахунки показують, що якби в харчовій промисловості податок на додану вартість був на рівні 10%, то балансовий прибуток в 2002 р. підвищився б до того ж об'єму випуску продукції майже в 2 рази.
Настав час корінним чином проглянути всю податкову систему, понизити ставки і зменшити кількість податків. Це дасть можливість відновити роботу промисловості, а підприємствам збільшити об'єми оборотних коштів і прибутку, які потрібні для виробничого і соціального розвитку.
За останні п'ять років змінилася ситуація на ринку продовольства України - різко скоротилися попит і пропозиція. При цьому темпи зниження попиту значно перевищили зменшення пропозиції. По багатьох продуктах ринок з дефіцитного став перенасиченим. У нашій країні зникли черги покупців, але виникли певні труднощі з продажем продуктів. Хоча збільшилася реалізація їх на колгоспних ринках, безпосередньо населенню в рахунок оплати роботи, шляхом бартерних угод, проте значна кількість вирощеної сільськогосподарської продукції ще не знаходить збуту, тому згодовується худобі або псується, а сільськогосподарські підприємства несуть утрату. Тільки в торгових організаціях втрати овочів, наприклад, складають кожен рік 11-13%. Разом з тим високими темпами зростає імпорт продуктів. Це позбавляє наших селян коштів для існування.
Спад попиту на продукти викликаний, перш за все, зниженням реальних доходів населення, а також зростанням розміру податків і інших необхідних платежів, обмеженістю експортнихможливостей сільськогосподарської продукції. Зниження реальних доходів населення обумовлене політичними, економічними і соціальними чинниками, зокрема високими податками на предмети першої необхідності (податок на додану вартість), спадом виробництва, збільшенням непрацюючих людей, низьким рівнем заробітної платні, яка нині не забезпечує навіть простого відтворення робочої сили. Крім того, нині на підприємствах і в організаціях затримують виплату заробітної платні на 5-6 і більше місяців. Виплачують її без відповідної індексації втрат, викликаних інфляцією. Масово практикуються безвідплатні відпустки за ініціативою адміністрації. Тому більшість працівників позбавлена можливості жити за рахунок результатів своєї роботи. Різке здешевлення робочої сили - основний чинник диспропорції між попитом і пропозицією на ринку продуктів харчування. Затримки з виплатою заробітної платні знижують, за нашими розрахунками, купівельну спроможність населення на 25-30 відсотків.
Пропозиція продуктів зменшилася через скорочення вітчизняного виробництва і недоліків в системі маркетингу - невелику зацікавленість працівників в ефективному використовуванні ресурсів і поліпшенні стану реалізації продуктів харчування, дуже слабку матеріально-технічну базу переробних підприємств і торгових організацій, недостатньо розвинену

 
 

Цікаве

Загрузка...