WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення земельних ресурсів України - Курсова робота

Розміщення земельних ресурсів України - Курсова робота

організмі.
Помітно впливають на довкілля великі тваринницькі комплекси, їх відходи за недосконалої технології зберігання потрапляють разом із стічними водами в річки, озера, ґрунти.
Значні площі продуктивних земель втрачені назавжди через аварію на ЧАЕС, будівництво каскаду гідроелектростанцій, інших господарських комплексів та військових полігонів. Певна стабілізація землезабезпеченості в останні роки пояснюється переважанням темпів зменшення чисельності населення над темпами скорочення площі продуктивних угідь. У подальшому слід очікувати зниження землезабезпеченості в Україні у зв'язку з передбачуваним виведенням частини малопродуктивних угідь з господарського обігу. Цеспонукає вести пошук шляхів еколого безпечної інтенсифікації землеробства, збереження і розширеного відтворення родючості ґрунтів.
Нераціональне сільськогосподарське виробництво завдає навколишньому середовищу взагалі та земельними ресурсам зокрема великої шкоди. Так, у XIX ст.. розвиток землеробства в Україні здійснювався екстенсивним шляхом. У результаті маємо найвищу розораність земель в Європі, яка становить 57 % . Сільськогосподарська освоєність території України зросла до 70, а в ряді районів - і до 90-95 %.
Одночасно з розорюванням луків і пасовищ, а також освоєння силових земель відбувалося затоплення значних площ внаслідок будівництва водосховищ на Дніпрі та інших річках. Всього за повоєнний період було затоплено майже 1,2 млн. га сільськогосподарських угідь. Це порушило екологічну рівновагу між окремими видами угідь (орними землями, луками і пасовищами, лісами, болотами і водними екосистемами). Отже, причиною зниження відтворювальної здатності біосфери, продуктивності землі та економічної ефективності використання природно-ресурсного потенціалу сільськогосподарського виробництва стала неправильна система природокористування.
Екстенсивний розвиток сільського господарства, перенасичення посівів дуже природо місткими і грунтово виснажливими сільськогосподарськими культурами, розміщення їх без достатнього врахування природних умов, зведення до мінімуму грунтовідтворювальних сільськогосподарських культур (зернобобових, одно - і багаторічних трав), багаторазовий обробіток землі дуже важкими машинами, що утрамбовують грунт, призвели до його інтенсивного руйнування та деградації.
За сто років ґрунти України втратили майже 25 % гумусу. Зростання ж антропогенного навантаження в періоди реалізації політики інтенсифікації сільського господарства не стільки забезпечувало досягнення запланованих світових рівнів урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності оголів'я худоби, скільки знижувало родючість земель. Так, тільки за останні ЗО років вміст гумусу в ґрунтах України зменшився майже на 9 %,
Ефективне й еколого - безпечне використання біокліматичного потенціалу та природної родючості земель є визначальним стратегічним чинником виробничої діяльності людини в сучасному світі. Очевидно, що площа земельних ресурсів, а особливо сільськогосподарських угідь, не збільшується, а швидше навпаки -зменшується. Родючість земель легше втратити, ніж відновити. До того ж останнє потребує значних зусиль, коштів, ресурсів, часу.
Висновок
Для раціонального використання земельних ресурсів треба запобігати несприятливим фізико-географічним процесам (ерозія, пере зволоженість, засолення, посушливість, солонцюватість та ін.).
Виходячи з прогресуючої деградації ґрунтового покриву України (різкого збільшення площ еродованих земель, дегуміфікації ріллі, яка, згідно з даними Українського науково-дослідного інституту агрохімії і ґрунтознавства, становить 0,57 т/га в рік, катастрофічного росту концентрації пестицидів, залишків мінеральних добрив і важких металів тощо), першочергового значення набуває необхідність введення контурне меліоративної організації території та контурно меліоративного обробітку земель, перехід на безвідхідні технології та очистку шкідливих викидів промислових підприємств. Але основним гарантом поліпшення екології ґрунтів і підвищення їх родючості повинно стати запровадження альтернативного (біологічного) землеробства (внесення в грунт лише органічних добрив, біологічний захист сільськогосподарських культур від хвороб і шкідників, агротехнічні заходи боротьби з бур'янами тощо).
Використана література
1. Розміщеня продуктивних сил/ за редакцією Є.П.Качана - Київ:"Вища школа", 2005
2. Соціально-економічна географія України/ за редакцією О.І. Шаблія - Львів:"Світ" 2004
3. Масляк П.О., Олійник Я.Б. Географія - навчальний посібник - .:"Знання", 2001
4. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України. - Київ:"Зодіак-Еко" 1998
5. Заставний Ф.Д. Географія України - Львів:"Світ", 1994
6. Заставний Ф.Д. Фізична географія України - Львів:"Світ", 1996
7. Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України - Київ: "Благовіст" 1998
8. Використані карти: навчальний атлас України - Київ: "Картографія" 1997
9. "Розміщення продуктивних сил" за редакцією В.В. Ковалевського та інших. Київ "Знання" 1998р.
10. "Розміщення продуктивних сил України" за редакцією Є.П. Качан. Київ "Вища школа" 1997р.
11. "Формування економічних відносин в умовах ринку" збірник наукових праць під редакцією професора І.Д.Фаріона. Тернопіль 2001.
12. "Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні". Журнал "Право України" 1998р.
13. Основи світогосподарських зв'язків: [Учб. посіб. для екон. вузів и фак./ В. Н. Гринева, В. В. Мамонова, В. В. Парамонов ]: Під ред. В. Н. Гриневой, В. В. Парамонова. Х.: Основа, 1993.
14. Журнал "Провізор" серпень N20, 1998р.
15. Розміщення продуктивних сил за редакцією Є.Качана - Київ: "Вища школа", 1998 р.
16. Соціально-економічна географія України/ за редакцією О.І.Шаблія - Львів: "Світ" 1994 р.
17. Масляк П.О., Олійник Я.Б. Географія - навічальний посібник - Київ "Знання", 1998 р.
18. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України - Київ: "Зодіак-Еко" 1998 р.
19. Заставний Ф.Д. Фізична географія України - Львів: "Світ", 1996 р.
20. Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України - Київ: "Картографія" 1997 р.
21. " Основи загальної екології " Г.О.Білявський, Київ ,1993 р.
22. " Екологічна експертиза, право та практика " Андрейцев Ю.І.,Москва , 1989 р.
23. " Навколишне середовище та розвиток ". Воронов А. К. Москва , 2005 р.
24. "Довідкова допомога з географії для тих, що поступають у вузи", Москва, 1994 р.
25. Заставний Р.Д. Географія України : Навчальний посібник для географічного факультету та економічних спціальностей. - Львів: Світ, 2004 -740 с.
26. Заблоцький Б.Ф. та інші. Економіка України : Національна економіка України. - Львів: ЛБК НБУ, 1997.-580ст.
27. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України: навчальний посібник. - Львів : Світ, 1994. - 608 с., іл.
28. Качан Є.П. та інші. Розміщення продуктивнвх сил України: Підручник/ р64.

 
 

Цікаве

Загрузка...