WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення земельних ресурсів України - Курсова робота

Розміщення земельних ресурсів України - Курсова робота

ресурсів,
%
Східний 49,4 32,7
Дніпропетровська 10,9 21,3
Донецька 12,3 16,8
Запорізька 3,9 49,7
Кіровоградська 3,0 70,3
Луганська 8,8 13,8
Полтавська 3,5 68,1
Сумська 2,7 65,3
Харківська 4,3 54,6
Західний 35,1 55,0
Вінницька 3,6 79,1
Волинська 1,7 55,2
Житомирська 2,9 59,8
Закарпатська 2,5 19,4
Івано-Франківська 2,2 24,1
Київська 4,0 59,5
Львівська 3,7 29,2
Рівненська 1,8 55,0
Тернопільська 2,1 75,0
Хмельницька 2,7 72,6
Черкаська 3,0 67,7
Чернігівська 3,6 59,1
Чернівецька 1,3 50,0
Південний 15,5 57,4
Кримська 6,0 39,0
Миколаївська 2,9 66,7
Одеська 3,7 71,8
Херсонська 2,9 67,1
Всього 100,0 44,4
На початок 2006р. площа сільськогосподарських угідь становила 40,7 млн. га, у тому числі 32,2 млн. га ріллі. Впрододовж останніх п'яти років площа сільськогосподарських угідь зменшилася на 178 тис.га (ріллі - на 285 тис.га), переважно з переведенням у категорію несільськогосподарських угідь, виходячи з екологічних міркувань та завдяки здійсненню земле охоронних заходів. Частково землі відводилися різним землекористувачам для несільськогосподарської діяльності. Ці вилучення зумовили деяке зниження освоєності земельного фонду і сільськогосподарських угідь.
У сільському господарстві України використовується 16 507, 8 тис. га орних земель, з них 7223 тис. га середньо - і 293 тис. га сильно дефляційно небезпечних, у тому числі 1515 тис. га еродованої ріллі. Водна ерозія має місце на площі 10 583 тис. га ріллі, з якої 2238 тис. га ріллі, з якої 2238 тис. га середньо- і 477 тис. га сильнозмиті орні землі. Очевидно, що не тільки з екологічних, а й з економічних міркувань орні землі, що піддаються деструктивному впливу природного і господарського характеру, доцільно трансформувати в інші угіддя (сіножаті, пасовища) або заліснити з метою зменшення деградації та екологічно оздоровлення довкілля, включаючи водойми.
Одним з найважливішим показників, що характеризують наявність придатних для ведення сільського господарства земель, є землезабезпеченість (площа продуктивних земель у розрахунку на душу населення). Впродовж 35 років у зв'язку зі збільшенням чисельності населення і зменшенням площі угідь землезабезпеченість в Україні знижувалась.
Таблиця 2.2
Площа сільськогосподарських угідь і ріллі на душу населення України, га
Площа Роки
1960 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Сільськогосподарських угідь 1,01 0,88 0,85 0,83 0,81 0,81 0,84
Ріллі 0,80 0,70 0,69 0,67 0,65 0,65 0,66
Серед європейських країн за рівнем забезпеченості сільськогосподарськими угіддями Україна посідає друге місце. Площа сільськогосподарських угідь на душу населення в середньому по Європі становить 0,43 га, в Україні 0,84, площа ріллі в Європі та світі становить 0,24 га на душу населення. Отже, Україна належить до найбільш земле забезпечених країн світу. Однак продуктивні землі слід використовувати ефективно та оберігати від розбазарювання і шкідливих впливів, що руйнують грунти і знижують їхню родючість, оскільки у багатьох випадках втрачені для використання в аграрному виробництві площі не відновлюються, а відтворення корисних властивостей грунтів потребує великих витрат.
Таблиця 2.3
Земельні ресурси України
Загальна земельн а площа, тис. га Сільськогосподарсь кі угіддя, тис. га Показник сільськог осподарсь кого освоєння території Забезпече ння населення орними землями, га/чол.
всього рілля
Україна 60355,0 407730 32989 0,69 0,65
Автономна Республіка Крим 2694,5 1774,2 1214,3 0,66 0,48
Вінницька 2651,4 2939,4 1776,7 0,77 0,92
Волинська 2014,4 1055,0 690,4 0,49 0,65
Дніпропетровська 3192,3 2510,3 2138,7 0,79 0,55
Донецька 2651,6 2034,8 1684,4 0,77 0,13
Житомирська 2880,8 1654,0 1307,3 0,55 0,85
Закарпатська 1275,3 453,3 192,6 0,36 0,15
Запорізька 2718,5 2242,5 1944,6 0,83 0,93
Івано-Франківська 1392,7 608,7 417,7 0,43 0,29
Київська 2894,3 1706,6 1441,8 0,59 0,74
Кіровоградська 2458,8 2044,6 1803,3 0,83 1,45
Луганська 2668,5 1884,4 1454,1 0,71 0,51
Львівська 2183,1 1263,2 864,8 0,58 0,31
Миколаївська 2463,0 2003,3 1715,6 0,81 1,28
Одеська 3331,3 2562,7 2081,0 0,77 0,77
Полтавська 2874,5 2182,5 1844,0 0,63 1,05
Рівненська 2005,2 927,9 669,4 0,46 0,58
Сумська 2383,9 1720,2 1380,8 0,73 0,96
Тернопільська 1382,4 1055,0 917,4 0,77 0,79
Харківська 3140,7 2412,3 1977,2 0,67 0,62
Херсонська 2841,4 1968,8 1757,5 0,69 1,48
Хмельницька 2062,9 1568,8 1354,5 0,76 0,89
Черкаська 2092,1 1454,5 1301,1 0,68 0,85
Чернівецька 809,6 472,6 338,6 0,58 0,36
Чернігівська 3191,8 2121,1 1540,2 0,66 1,09
Розділ 3
Сучасний рівень використання земельних ресурсів, їх стан
Загальний рівень господарської освоєності території України високий. Але в різних природних зонах спостерігаються відмінності. В зоні мішаних лісів землеробська освоєність менша, ніж у лісостеповій та степовій зонах. Але в цій зоні знаходиться 25 % сіножатей і пасовищ, 40 % лісів України. Розораність земель у лісостеповій зоні - близько 70 %. Найвищою є сільськогосподарська освоєність степової зони - понад 80 %, тут найбільш поширене зрошення. В Українських Карпатах великі площі займають ліси, луки; ділянки з орними землями поширені в передгір'ях, міжгірних улоговинах і долинах річок. У Кримських горах висока лісистість, орні землі займають незначні території.
Між землекористувачами землі України розподіляються нерівномірно. Найбільші площі займають землі сільськогосподарського призначення. Значна частина припадає на населені пункти.
Таблиця 3.1
Розподіл земель між користувачами та власниками землі в Україні, 2005р.
Землекористувачі, власники землі Площа ,тис. га Частка від загальної площі, %
Сільськогосподарські підприємства Громадяни, яким надано землю у власність і користування , в т.ч. селянські (фермерські )господарства Житлово - експлуатаційні організації Заклади культури, науки й освіти , охорони здоров'я, побуту та інше Промислові, транспортні, оборонні підприємства, підприємства зв'язку Землі природоохоронного, рекреаційного, історико - культурного призначення Лісогосподарські підприємства Водогосподарські підприємства Землі запасу Землі тимчасового користування Всього земель 40805,5
635,3
129,0
145,7
2192,1
236,0
7022,6
532,7
3353,9
2358,0
60354,8 67,6
1,0
0,2
0,2
3,6
0,4
11,6
0,9
5,6
3,9
Для раціонального використання земельних ресурсів треба запобігати несприятливим фізико-географічним процесам (ерозія, перезволоженість, засолення, посушливість, солонцюватість).
Останнім часом у зв'язку з інтенсифікацією землеробства переважно на основі не завжди достатньо обгрунтованих методів водної та хімічної меліорації помітнопогіршився баланс

 
 

Цікаве

Загрузка...