WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення земельних ресурсів України - Курсова робота

Розміщення земельних ресурсів України - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Розміщення земельних ресурсів України
Зміст
Вступ
Розділ 1. Розміщення земельних ресурсів України.
Розділ 2. Економічна оцінка земельних ресурсів.
Розділ 3. Сучасний рівень використання земельних ресурсів, їх стан.
Розділ 4. Проблеми раціонального використання, їх вирішення.
Список використаної літератури
Висновок
?
Вступ
На всіх етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людей і природи. В умовах науково - технічного прогресу (НТП) очевидним є посилення взаємодії і взаємозалежності матеріального виробництва і природи. Подальший розвиток продуктивних сил неминуче пов'язаний з включенням у господарський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище. Використання природних багатств повністю залежить від рівня розвитку природних сил і, навпаки, наявність відповідних природних умов і ресурсів істотно впливає на розвиток продуктивних сил, прискорюючи або сповільнюючи їх динаміку.
Наявність природних ресурсів є головною передумовою розміщення продуктивних сил на певній території. При освоєнні значних джерел природних ресурсів виникають великі промислові центри, формуються господарські комплекси, що визначають ринкову спеціалізацію, місце регіонів у територіальному поділі праці. Розміщення, умови видобутку і характер використання природних ресурсів впливають на зміст і темп регіонального розвитку.
Склад, величина, значимість окремих видів ресурсів з часом змінюється, тому їх оцінка завжди історично відносна. При цьому вона визначається не тільки абсолютним розміром їхнього запасу, а й завданнями розвитку суспільного виробництва, ступенем забезпечення цього розвитку.
Природні умови - це тіла і сили природи, які при певному рівні розвитку продуктивних сил суттєві для життя й діяльності людського суспільства і в невиробничій діяльності людини.
Природні ресурси - тіла і сили природи, які на певному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності. Придатні для використання, але при наявному рівні вивченості території ще не вивчені ресурси мають назву потенційних природних ресурсів. За запасами природних ресурсів Україна займає провідне місце в Європі, зокрема, перше місце за кількістю орних земель.
Україна характеризується значною різноманітністю ґрунтового покриву. Так, при великомасштабному грунтовому картографуванні, що велося останнім часом, виявлено близько 650 видів грунтів, а загальна кількість ґрунтових відмін, які сформувалися в Україні становить кілька тисяч. В "Польових визначеннях грунтів" описані назви та дана характеристика 1217 грунтових відмін. Це за умови відносно невеликої території держави та відсутності в її межах значних природних контрастів.
Грунти України добре вивчені : розроблено також у кожних конкретних умовах територіально - диференційовані та науково обґрунтовані заходи, спрямовані на підвищення їх родючості. Створена ціла мережа науково - прикладних і науково - дослідних лабораторій, покликаних, систематично вивчати грунти сільськогосподарських підприємств, адміністративних районів і областей України. Достатня забезпеченість висококваліфікованими кадрами і належною матеріально технічною базою для проведення лабораторних досліджень позитивно вплинула на загальний рівень і глибин вивчення ґрунтових відмін держави.
У 1957 - 1961 роках на Україні вперше в республіках колишнього СРСР проведено суцільне картографування ґрунтового покриву всіх сільськогосподарських підприємств. У наступне п'ятиріччя таке картографування проведено в межах усіх підприємств лісового господарства. Наприклад, одна з найбільших в Україні науково - дослідна лабораторія, створена в 1961 р. при географічному факультеті Львівського університету ім. І. Франка, щорічно виконує госпдоговори по вивченню грунтів. У штаті цієї лабораторії нараховується 95 чоловік, у тому числі 42 спеціалісти - польовики і 53 спеціалісти, що забезпечують лабораторні дослідження грунтів. Названа лабораторія вивчала, наприклад, грунти більшості областей держави, в тому числі грунти всіх областей її західної і центральної частини. Вона вела також грунтові здіймання в областях Центральної Росії, Уралу, Західного Сибіру і Північного Казахстану. Аналітична лабораторія на Україні функціонує також в Одеському університеті.
Наявність в Україні ряду спеціалізованих науково - практичних структурних підрозділів з комплексного дослідження її ґрунтового покриву матиме позитивне значення в майбутньому, оскільки йдеться про необхідність оперативного врахування тих всебічних змін у структурі землекористування, які очікуються в зв'язку з проведенням економічної реформи та приватизації землі. За цих умов потреби в дослідженнях грунтів повсюдно зростатимуть. Причому йдеться насамперед про розробку рекомендацій по поліпшенню родючості грунтів шляхом проведення їх всебічного вивчення на рівні конкретних землекористувачів і власників.
Відомо, що грунтовий покрив формується цілим рядом ґрунтових чинників. Насамперед це материнські породи, їх хімічний і гранулометричний склад, діяльність людей, тварин, мікроорганізмів, а також клімат, рельєф абсолютна висота місцевості, рослинний покрив тощо. Залежно від взаємодії цих чинників на конкретній території формуються певні типи грунтів, які в умовах України мають яскраво виражений зональний характер. В їх розміщенні по території України простежуються дві основні закономірності : широтна зональність на рівнинній частині та висотна поясність в Українських Карпатах і Кримських горах. Ґрунтовий і рослинний покрив змінюється також і в довготному напрямі в зв'язку з посиленням континентальності клімату із заходу на схід. Грунтові і рослинні зони простягаються з південного заходу на північний схід. На заході широколисті та мішані ліси заходять трохи далі на південь, а на сході степи - на північ.
Метою курсової роботи є вивчення теоретичних питань, які застосовуються для розгляду земельних ресурсів, розміщення і їх економічна оцінка.
В процесі виконання курсової роботи розглядаються наступні питання :
" Особливості розміщення земельних ресурсів;
" Економічна оцінка земельних ресурсів України;
" Вивчається сучасний рівень використання земельних ресурсів;
" Досліджуються проблеми раціонального використання земельних ресурсів, перспективи розвитку.
Курсова робота складається з вступу, 4 - х розділів та висновку.
?
Розділ 1
Розміщення земельних ресурсів України
Різні типи грунтів в Україні займають неоднакові площі.
На півночі рівнинної частини, на Поліссі, поширені дерново-підзолисті сірі лісові і темно-сірі опідзолені грунти.Дерново-підзолисті та дернові грунти формуються в умовах надмірного зволоження на переважно

 
 

Цікаве

Загрузка...