WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення продуктивних сил України - Курсова робота

Розміщення продуктивних сил України - Курсова робота

розвитку, тим динамічніше змінюються людські потреби і сама структура житєвих благ.
У зростанні житєвого рівня населення велика роль належить сфері послуг:житлово-комунальне господарство, пасажирський транспор і зв"язок, система побутового обслуговування, освіта, культура і мистецтво, охорона здоров"я, фізична культура і спорт. За своїм призначенням всі вони істотно впливають на вирішення основних соціально-економічних завдань.
Світові тенденції показують, що з підвищенням життєвого рівня населення набувають подальшого розвитку галузі та сфери прці, де виробляються матеріальні і духовні блага. На сучасному етапі розвитку суспільства загальною закономірністю є зростання соціально-економічного значення споживання різного роду послуг, а звідси - і галузей, які надають ці послуги.
Це знаходить відображення як в абсолютному та відносному збільшенні їх узагальній масі життєвих благ, так і випереджаючих темпах зростання споживання послуг відносно споживання інших життєвих благ.
Основне значення сфери послуг полягає втому, що весь комплекс її галузей забезпечиє зростання рівня споживання та вдосконалення його структури. Розширення асортименту життєвих благ, які входять до фонду споживання і задовольняють зростаючі потреби людини - учасника суспільного виробництва, - забезпечує саме розвиток соціально орієнтованих галузей нородно господарського комплексу. Послуги в цьому процесівиконують, як правило, роль фактора, який забезпечує відтворення робочої сили.
Соціальна сфера, задовольняючи потреби населення в культурних цінностях, освіті, охороні здоров"я, комунальному обслуговуванні тощо все більше впливає на виробництво матеріально-речового багатства через прискорення науково-технічного прогресу, створення необхідних передумов для підвищення рівня зайнятості у суспільному виробництві та раціонального використання трудових ресурсів, забезпечення розширеноговідтворення робочої сили, удосконалення структури вільного часу працюючих. Одночасно з цим розвитком соціальної сфери сприяє розв"язанню таких соціальних завдань, як формування гармонійно розвиненої особливості, ліквідація культурно-побутових розбіжностей між містом і селом, між соціальними групами населення і районами країни.
Участь України у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв'язках.
Під міжнародним територіальним поділом праці розуміється процес концентрації в окремих країнах виробництва товарів та надання послуг понад необхідні внутрішні потреби у розрахунку на їхній обмін або продаж іншим каїнам. мІжнародний територіальний поділ праці також передбачає розвиток економіки країн з розрахунком на везення ряду товарів та послуг з-за кордону, наявність між країнам або регіональними не лише торгівльних стосунків, але й кредитних, науково-технічних, виробничих, транспортних зв'язків
В сучасних умовах економічного розвитку України зовнішньоекономічні відносини - одна з найважливіших сфер її діяльності. Створення і розвиток цих відносин з усіма країнами світу, і особливо з найбільш розвинутими, спиятиме інтернаціоналізації виробництва, підвищенню рівня технології та якості продукції. Тільки цим шляхом Україна зможе інтегруватися в Європейський і світовий ринок. В той же час структура та обсяги експорту не відповідають стану України у світогосподарських зв'язках.
Для України на сучасному перехідному етапі розвитку її економіки особливо важливим є повне і ефективне використання зовнішніх економічних зв'язків для вирішення нагальних науково-технічних і господарських проблем.
Розвиток ефективних зовнішньоекономічних зв'язків дасть змогу Україні швидше подолати глибоку економічну кризу, сприятиме стабільному і швидкому розвитку продуктивних сил і зростанню на цій основі життєвого рівня населення.
Україна як молода суверенна держава не має достатнього досвіду налагодження економічних зв'язків з іншими країнами світу. Тому вона робить перші кроки на шляху до входження у світове господарство.
Об'єктивними причинами, що передшкоджають нині входженню України як повноправного партнера у світове господарства, є низька конкурентноспроможність її продукції на світових ринках. З вітчизняних промислових товарів на ринках далекого заребіжжя може конкурувати не більше 1%. Крім того, навіть ті товари, на які є попит на зовнішніх ринках, не відповідають міжнародним стандартам.
У міжнародному поділі праці є певні суперечності. Йдеться про надмірну спеціалізацію країни на виробництві кількох видів продукції, оскільки це ставить її господарство в залежність від коливань кон'юктури світового ринку, а також збіднює галузеву структуру господорства.
На розвиток міжнародного поділу праці впливають географічні фактори, нерівномірністьподілу природних ресурсів на земній кулі, в тому числі рослинного і тваринного світу, а також відмінності у кліматі та умовах для розвитку сільського господарства тощо.
В Україкі високий освітній рівень. Варто сказати, що вчені країни зробили третину відкриттів, запатентованихь у колишньому Союзі. Україна підтримує тісні контакти з ученими світу, бере активну участь у різноманітних програмах ООН, у підготовці національних кадрів.
Важливу роль відіграють прямі зв'язки підприємств і об'єднань, наприклад, у машинобудуванні, яке визначає якісну трансформацію виробничо-технічої бази всіх галузей наробного господарства на основі найновіших досягнень науки і техніки.
Україна в майбутньому може бути основним експортнром цукру, оскільки в 1990р. її частка у міжреспубліканському експорті становила 83%, макаронних виробів - 86%, солі - 80%, олії - 55%, кондитерських виробів - 52%, овочевих консервів - 46%, маргарину - 29%, борошна - 20%. У загальносоюзному фонді частка України була така: м'яса і м'ясопродуктів - 25%, молока і молочних продуктів - 21%, яєць і яйцепродуктів - 14%.
Основні споживачі тваринницької продукції - Росія, країни Закавказзя й Середньої Азії, макаронних виробів і борошна - Білорусь, Росія, країни Закавказзя і Середньої Азії; цукор вивозиться практично в усі країни СНД, олія - в Білорусь, держави Балтії.
Отже, Україна практично визначилася в спеціалізації виробництва і має широкий ринок збуту на Сході. Проте значно важче з непродовольчими товарами, які потрібнов значних кількостях завозити в Україну з Росії, Молдови, Узбекистану, Казахстану, країн Закавказзя, Балтії.
Найтісніші економічні зв'язки підтримує Україна з країнами Східної Європи, зокрема з Угорщиною та Польщею. У структурі вивозу в ці країни переважає продукція галузей важкої індустрії: кокс, руда, сірка, чорні метали, устаткуваня для гірничодобувної і металургійної промисловості, сільськогосподарські машини тощо.
Залізну руду Україна вивозить до Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії та інші. Самородна сірка з України надходить до Чехії, Словаччини, ФРН, Угорщини, Румунії.
В сучасних умрвах економічні зв'язки України з країнами Східної Європи трохи послабилися, але в майбутньому, очевидно, вони розвиватимуться більш ефективно.
Україна бере участь в економічному співробітництві з промислово розвиненими країнами світу. Понад 20 країн отримують з України промислову продукцію і промислову сировину: залізну і марганцеву руди, кокс, чавун, прокат чорних металів, графіт, скло, штучні алмази, автонавантажувачі, а також цукор,

 
 

Цікаве

Загрузка...