WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Система насінництва кукурудзи - Реферат

Система насінництва кукурудзи - Реферат

здатності зберігати повну стерильність в простому материнському гібриді.
У розсаднику добору, який закладають один раз в 3-4 роки, висівають насіння від самозапилених рослин ліній - закріплювачів стерильності. Одночасно з самозапиленням ці рослинисхрещують з тією стерильною лінією, з якою вона бере участь в материнському простому гібриді. Насіння від самозапилення висівають окремими рядками методом половинок і тут же без ізоляції через рядок з ними висівають родини стерильного гібриду, отримані з участю самозапилених рослин. Родини, які були не повністю стерильними в гібриді, вибраковують під час цвітіння. Родини також оцінюють за їхньою типовістю.
Насіннєвий розсадник формують половинками родин після того, як в розсаднику добору самозапилені рослини перевірені на закріплюючу здатність і на типовість. Далі насіння вирощують згідно правил, прийнятих для звичайних ліній. Насіннєвий матеріал еліти лінії - закріплювача стерильності вирощують за загальноприйнятою методикою.
3. Вирощування насіння батьківських форм - відновлювачів фертильності
В процесі насінництва гібридної кукурудзи необхідно контролювати здатність лінії відновлювати фертильність. Цю роботу проводять періодично, один раз у 3-4 роки. Для цього в розсаднику добору насіння самозапилених і їхніх гібридних качанів висівають парами з розрахунку 25-30 зерен родини лінії та 80-100 зерен гібриду. Родини оцінюють за типовістю та чоловічою стерильністю. В результаті відбирають типові родини з відновлюючою здатністю не нижче 50% та з фертильністю не нижче 75%. Залишки насіння родин, які отримали позитивну оцінку в розсаднику добору, висівають у насіннєвому розсаднику. Нетипові й стерильні рослини в межах родини, а при необхідності навіть окремі родини вибраковують.
В наступні роки розсадник формують насінням качанів, відібраних на типових сім'ях, які мають повністю фертильні, або ж мінімальну кількість стерильних рослин. Насіння еліти і послідуючих репродукцій вирощують за методикою, прийнятою для звичайних ліній.
4. Вирощування насіння простих гібридів - батьківських форм складних гібридів
Виробництво гібридного насіння першого покоління покладено на насінницькі господарства першої групи, а в деяких районах і на насінницькі господарства науково-дослідних закладів. У них також необхідно дотримуватись правил збереження матеріалу, який розмножується в генетичній чистоті: просторової ізоляції, використання для посіву достовірно відомих батьківських форм, повного виключення можливого механічного змішування тощо.
В насінгоспах першої групи звичайно репродукують насіння від парних, тобто міжлінійних або ж сортолінійних схрещувань. Отримане насіння простих гібридів може використовуватись як для товарних посівів на великих площах у сільськогосподарських підприємствах, так і для подальших схрещувань. Прості міжлінійні або ж сортолінійні гібриди можуть застосовуватись для отримання насіння подвійних міжлінійних гібридів.
При вирощуванні насіння простих міжлінійних та лінійно-сортових гібридів на фертильній основі для подальшого використання на ділянках гібридизації при появі волоті на материнських рослинах їх слід відразу ж обірвати (видалити). Качани материнських рослин в цих умовах сформують насіння лише після запилення висіяними поряд батьківськими рослинами і будуть мати гібридну природу (табл. 7.4).
При вирощуванні насіння простого міжлінійного або ж сортолінійного гібриду на стерильній основі з послідуючим використанням у товарних посівах необхідно материнську форму висівати поряд з опилювачем-відновником фертильності. При вирощуванні насіння міжлінійного гібриду на стерильній основі з подальшим використанням його як материнської форми для отримання на стерильній основі трилінійного чи подвійного міжлінійного гібриду необхідно також материнську лінію висівати поряд із запилювачем, але закріплювачем стерильності. При вирощуванні насіння подвійного міжлінійного гібриду на стерильній основі посів стерильної материнської форми проводять сумісно з батьківською, яка володіє здатністю відновлювати фертильність пилку. Гібридне насіння першого покоління формується на качанах материнських рослин. Для того щоб збільшити вихід такого насіння з одиниці площі, на ділянках гібридизації, як правило, висівають почергово 4 рядки материнської і 2 рядки батьківської форми. При такій схемі посіву 66% врожаю буде гібридним. Добрі результати можна одержати і при чергуванні 6 рядків материнської форми з 2 рядками батьківської. В цьому випадку гібридне насіння складе 75% врожаю.
Схема первинного та елітного насінництва трилінійного гібриду кукурудзи, розрахунок площ розмноження і потреби насіння
5. Насінництво сортів кукурудзи
Елітне насіння сортів кукурудзи вирощують селекційно-дослідні установи в областях, де ці сорти районовані або ж є батьківськими компонентами гібридів. До сьогодні на полях сільськогосподарських підприємств вирощують три сорти кукурудзи: Одеська 10, Закарпатська місцева зубовидна і Дніпровська 238. Високу типовість сортового насіння підтримують застосуванням відповідних методів масового чи індивідуального доборів.
Сортову типовість насіння еліти першої й послідуючих репродукцій підтримують створенням умов, які виключають можливість біологічного засмічення, тобто запилення іншими сортами чи формами кукурудзи, а також усуненням механічного змішування сортів під час збирання, обробки та зберігання насіння. З цією метою насіннєві качани ретельно перебирають, вибраковують нетипові. При необхідності проводять сортові прополювання в період вегетації рослин.
При вирощуванні насіння стерильних аналогів сортів і аналогів - закріплювачів стерильності матеріал обов'язково перевіряють послідовно в таких розсадниках:
" Розсадник добору. Формують один раз у 3-4 роки насінням, отриманим у насіннєвому розсаднику від самозапилення рослин закріплювача і схрещування їх з рослинами стерильного аналогу. Кількість рослин самозапилених і схрещуваних пар закріплювача та стерильних рослин повинно бути не менше 400-500. Розсадник можна формувати без дотримання просторової ізоляції.
" Насіннєвий розсадник засівають тільки залишками насіння самозапилених родин і рослин, котрі в розсаднику добору виявилися повністю стерильними. Висівають їх на ізольованих ділянках у два строки. Ряди зі стерильним потомством чергують з потомством їх аналога -закріплювача. Під час цвітіння перевіряють повноту стерильності й видаляють терміново всі пари родин, у яких в стерильного аналогу з'являються навіть поодинокі фертильні рослини. Ряди рослин закріплювача і стерильного аналогу сорту збирають окремо і об'єднують у дві партії, присвоюючи їм назву супереліти стерильного аналогу і супереліти закріплювача.
" Розсадник еліти. В

 
 

Цікаве

Загрузка...