WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення продуктивних сил Миколаївської області - Курсова робота

Розміщення продуктивних сил Миколаївської області - Курсова робота

населення(млн.грн).
1990 1995 1996 1998 1999
Україна 1072,3 313,9 246,9 242,8 245,7
Миколаївська 1255,8 321,8 245,6 216,9 185,1
З кожного року інвестиції в основний капітал на одну особу поступово зменшуються. Тільки інвестиції в Україну з 1998 по 1999 почали збільшуватись.
7.3. Будівельні роботи.
Таблиця 7.3
Будівельні і монтажні роботи(млн. грн).
1990 1995 1996 1998 1999
Україна 37319 10797 7450 6891 6342
Миколаївська 1269 279 175 161 128
З наведеної таблиці ми помічаємо, що будівельні роботи з 1990 по 1999 рік зменшуються: по Україні на 30977, в Миколаївській обл. на 1141 .
7.4. Введення в дію основних фондів.
Таблиця 7.4
Введення в дію основних фондів
1996 1998 1999
Млн.грн
Україна 10250 14450 17094
Миколаївська 231 296 330
Дані про введення в дію основних фондів у 1996 р. по Україні наведені, як сума витрат на будівництво у цінах відповідних років, поділена на 100 тис. З даної таблички ми можемо помітити, що введення в дію основних фондів протягом 1996-1999 років збільшуються.
7.5. Прямі іноземні інвестиції.
Таблиця 7.5
Прямі іноземні інвестиції у 1999 році(млн $).
На початок року На кінець року
всього У т. ч. у спільні п-ва всього У т. ч. у спільні п-ва
Україна 2810,7 1917,7 3247,9 2049,1
Миколаївська 31,4 8,3 36,2 6,9
Іноземна пряма інвестиція-це інвестиція, що передбачає довгострокові взаємо відносини, які відображають тривалу зацікавленість іноземного інвестора в резидентському підприємстві в економіці країни. Метою прямого інвестора є суттєвий вплив на управління підприємством-резидентом.
Р о з д і л 8.
Структурні зміни в економіці.
Напрям, динаміка, склад і структура господарства України зумовлювались значною мірою її політичним статусом. Він характеризувався тим, що Україна в основному не мала своєї повноцінної державності. У ті короткі періоди, коли ця державність формувалася, не було змоги організувати господарське життя, виходячи з національних інтересів.
У цілому ж система господарювання була антиприродною, не відповідала територіально-зональній організації природного середовища України і поставила її на грань екологічної катастрофи.
Тепер багато країн світу зорієнтовані на так звану соціальну економіку, тобто на такий господарський розвиток, який націлений на найповніше задоволення матеріальних і духовних потреб людини при використанні найоптимальнішої кількості ресурсів.
Класичним прикладом такого розвитку є розвинуті країни Європи. Проводячи реформи наш уряд старається також перереформувати і направити у інше русло розвиток України.
8.1. Розподіл промислового виробництва за формами власності.
Таблиця 8.1
Розподіл промислового виробництва за формами власності у 1999 році
Форми власності
приватна колективна з неї акціонерних товариств державна міжнародні організації та юридичні особи
Україна 1,2 83,3 49,0 15,1 0,4
Миколаївська 0,8 89,2 55,0 9,6 0,4
За статистичними даними можна зробити висновок ,що більшу частину підприємств в Миколаївській обл. так як і в Україні , займають підприємства з колективною формою власності 89,2 від загальної кількості. Малу частку складають підприємства з приватною формою власності(лише 0,8).
8.2. Розподіл промислового виробництва за формами власності.
Таблиця 8.2
Розподіл промислового виробництва за формами власності.
Форми власності
приватна державна колективна з неї акціонерних товариств міжнародні організації та юридичні особи
Україна 0,2 28,6 70,7 55,1 0,5
Миколаївська 0,3 45,6 54,1 48,6 0,0
Найбільший розподіл промислового виробництва за формами власності в Миколаївській обл. мають підриємства з колективною формою власності(так само як і в Україні).
8.3. Кількість малих промислових підприємств.
Таблиця 8.3
Кількість малих промислових підприємств.
1995 1996 1998 1999
Україна 14335 13547 23456 27103
Миколаївська 430 368 790 1031
Кількість малих підприємств в Україні і в Миколаївській обл. почала зростати з 1996 року. Малі підприємства Миколаївської обл. становлять 3,8% малих підприємств України.
8.4. Кількість об'єктів, які змінили форму власності.
Таблиця44
Кількість об'єктів, які змінили форму власності.
К-ть обєктів,які змінили форму власності З них шляхом
всього у тому числі Викупу об'єктів товариствами Продажу на аукціоні Продажу акцій ВАТ
загально-державну комунальну
Україна 5232 1514 3718 2574 1497 271
Миколаївська 163 71 92 123 25 7
Кількість обєктів ,що змінили форму власності в Миколаївській обл. становить 3,1 %кількості обєктів в Україні.
Висновок.
Господарськими ядрами району є найбільші міста. Територія всього Південного району тяжіє до Миколаєва (1,1 млн чол. на 1 січня 1991 р.) - найбільшого промислового, транспортного, наукового і культурного центру регіону. Основні галузі її промисловості: машинобудування і металообробка (заводи - важкого кранобудування, "Продмаш", радіально-свердлильних верстатів, важкого вагонобудування, пресів, "Кінап", судноремонтний та ін.), хімічна (суперфосфат, фарби, медичні препарати), будматеріалів (цементний та корково-лінолеумовий заводи, ), легка (швейна, суконна, взуттєва, хутрова фабрики), харчова (цукрорафінадний, консервний і хлібний заводи). Одеса - важливий порт Чорного моря. У місті 14 вузів, 6 театрів.
Подальший розвиток господарства Південного району пов'язаний з нарощуванням енергетичної бази та масштабів зрошування, розширенням і благоустроєм курортних зон, інтенсифікацією зовнішньоекономічних зв'язків, раціональним використанням і охороною природного середовища в умовах становлення орієнтуючого (рекомендаційного) територіального планування і ринкових відносин на шляху співіснування різних форм власності.
Важливою і невідкладною в Причорномор'ї є проблема повернення з діаспори (як з близького, так і далекого зарубіжжя) усіх бажаючих кримських татар, створення їм належних умов для політичного і національно-культурного відродження. Йдеться як про діаспору кримських татар, що змушена досі проживати в Середній Азії, так і про кримських татар, яких несприятлива історична доля розпорошувала по зарубіжжі упродовж останніх століть (за оцінками, таких кримських татар налічується в зарубіжній діаспорі близько 5 млн чол. і значна частина з них бажає повернутися на свою історичну батьківщину).
Індустріальне виробництво Причорномор'я спеціалізується на випуску машин і устаткування для агропромислового комплексу, морського транспорту, санаторно-курортного господарства. Розви-ваються сільськогосподарське машинобудування.
Список використаних джерел.
1. Заставний Р.Д. Географія України : Навчальний посібник для географічного факультету та економічних спціальностей. - Львів: Світ, 1994 -740 с.
2. Заблоцький Б.Ф. та інші. Економіка України : Національна економіка України. - Львів: ЛБК НБУ, 1997.-580ст.
3. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України: навчальний посібник. - Львів : Світ, 1994. - 608 с., іл.
4. Качан Є.П. та інші. Розміщення продуктивнвх сил України: Підручник/ р64. - К: Вища шк., 1998. - 375с.: іл.
5. Статистичний щорічник України за 1999 рік / Державний комітет статистики України;с 78 за редакцією О.Г. Осауленка.; Відп. за вип. В.А. Гловко - К: Техніка 1999 ISBN 966-575-167-0
6. Георафічна енциклопедія України: в 3-х т./ редколегія: О.М. Маринич та інші - К.: 1993 Т.З: П-Я.-480 с.: іл.
38

 
 

Цікаве

Загрузка...