WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення продуктивних сил Миколаївської області - Курсова робота

Розміщення продуктивних сил Миколаївської області - Курсова робота

промисловості (у %)
1990=100 1995 1996 1998 1999 1999 до 1998
Україна 52 50 49 51 104
Миколаївська 78 70 73 73 100
Індекси продуктивності промисловості з 1995 по 1999 роки знизились як і в Україні та і в Миколаївській області.
5.2. Виробництво продовольчих товарів.
Таблиця 5.3
Виробництво провольчих товарів у 1999 р.( у тис. т.)
Україна Миколаївська обл.
В-во борошна 3354 93
В-во хліба і хлібобулочних виробів 2505 43
В-во цукру-піску 1858 38
В-во м'яса 420 8
В-во продукції з незбираного молока 700 20
В-во тваринного масла 108,3 3,0
В-во олії 576,8 8,2
В-во жирних сирів(в т. ч. бринзу) 52,5 2,4
Всього 9574,6 215,6
Виробництво продовольчих товарів у Миколаївській області становить 2,25% від виробництва в Україні.
Таблиця 5.4
Виробництво консервів(млн. ум. банок)
1990 1995 1996 1998 1999
Україна 4836 1444 1014 1118 1186
Миколаївська 183 46 23 67 77
За статистичними даними виробництво консерв як і вУкраїні так і в Миколаївській обл. зменшилось в 3,3 по Україні і в 4 рази по Миколаївській обл. з 1990 року по 1995 рік. З 1996 року виробництво консерв починає збільшуватись і в 1999 році становило: по Україні-1186, по області-77 млн. ум. банок.
5.3. Виробництво непродовольчих товарів.
Таблиця 5.5
Виробництво непродовольчих товарів у 1999 році(у млн. шт.,пар)
Україна Миколаївська обл.
В-во трикотажних виробів 9,7 0,3
В-во панчішно-шкарпеткових виробів 36,6 1,0
В-во взуття 11.9 0,1
всього 58,2 1,4
Виробництво непродовольчих товарів в Миколаївській обл. становить 2,4% від виробництва по Україні.
Р о з д і л 6.
Показники сільського виробництва.
Продукція сільського господарства вцілому поУкраїні у 1999році склала 23603 млн грн, а по Миколаївськїй області - 721 млн.грн.
Загальна земельна площа України становить 60354,8тис га, а Миколаївськоїобласті - 3331тис га. Для Миколаївської області характерна найвища сільськогосподарська освоєність території(понад 85%).
6.1. Індекси продуктивності сільського господарства.
Таблиця 6.1
Індекси продуктивності сільського господарства(у %).
1990=100 1991 1995 1996 1998 1999
Україна 87 65 59 52 49
Миколаївська 84 58 45 45 45
Індекси продуктивності сільського господарства зменшуються в Україні і вМиколаївській обл., але існує відмінність: по Україні вони з 1991 по 1999 роки падають, а у Миколаївській обл. вони залишаються сталими з 1996 по 1999 роки.
6.2. Посівні площі.
Таблиця 6.2
Посівні площі сільськогосподарських культур в Україні і Миколаївськїй області( в тис. га).
Вся посівна площа В тому числі
Зернові культури Технічні культури Картопляні культури Кормові культури
Україна 28313 13154 4340 2166 8653
Миколаївська 1304 714 273 59 258
Посівна площа Миколаївської області становить 4,6 % від загальної посівної площі України.
6.3. Урожайність сільськогосподарських культур.
Таблиця 6.3
Урожайність сільськогосподарських культур в 1999 році(в центнерах).
Цукрові буряки Соняшників на зерно Льон-довгунець картопля овочі Плоди та ягоди
Україна 156,3 10,0 2,7 82,0 110,6 19,2
Миколаївська 101,98 8,8 - 50,3 85,1 10,4
Урожайність сільськогосподарських культур у Миколаївській області не набаго відрізняється від урожайності сільськогосподарських культур в Україні вцілому.Урожайність у Миколаївській області висока.
6.4. Валовий збір сільськогосподарських культур.
Таблиця 6.4
Валовий збір сільськогосподарських культур у 1999 р.(тис. т)
зерна Цукрових буряків Насіння соняшника картопля овочі Всього
Україна 24581 14064 2794,4 12723 5324 59486,4
Миколаївська 1387 196 196,3 148 166 2093,3
Валовий збір сільськогосподарських культур у Миколаївській області дорівнює 3,52% від валового збору сільськогосподарських культур в загальному по Україні.
6.5. Поголів'я худоби.
Таблиця 6.5
Поголів'я худоби у селянських(фермерських) господарствах(голів).
Велика рогата худоба У т. ч. корови свині Вівці та кози
1996 2000 1996 2000 1996 2000 1996 2000
Україна 26984 24222 16570 11209 40162 31892 19974 4656
Миколаївська 2319 532 1709 383 3739 1257 1061 258
поголів'я худоби у селянських господарствах з 1996 по 2000 знизилась як поУкраїні так і по Миколаївській області.
6.6. Виробництво м'яса, молока та яєць.
Таблиця 6.6.
Виробництво м'яса(у забійн. вазі, тис. т)
1990 1995 1996 1998 1999
Україна 4358 2294 2113 1706 1695
1Миколаївська 151 59 56 43 43
Виробництво м'яса зменшується по Україні і в Миколаївській області. В Миколаївській обл. воно зменшилося з 1990 по 1999 рік на 108 тис. т.,а в Україні на 2663 тис. т.
Таблиця 6.7
Виробництво молока (тис. т)
1990 1995 1996 1998 1999
Україна 24508 17274 15821 13753 13362
Миколаївська 743 527 465 404 386
Виробництво молока по Україні у 1999 році становить 54,5% виробництва у 1990 році. А в Миколаївській обл. воно становить 52% .
Таблиця 6.8
Виробництво яєць.
1990 1995 1996 1998 1999
Україна 16287 9404 8763 8301 8740
Миколаївська 457 219 196 153 179
Виробництво яєць скоротилося з 1990 по 1999 рік : по Україні в 2рази, а в Миколаївській обл. в 2,6 рази.
6.7. Фермерські господарства.
Таблиця 6.9
Наявність селянських (фермерських) господарств
1996 2000
к-сть господарств Площа с/г угідь, тис т. у тому
числі к-сть
господарств Площа
С/г угідь Тис т. у тому
числі
Україна 34778 786.4 718,5 35884 1162,4 1082,2
Миколаївська 4981 99,6 90,6 4191 111,3 104,4
Кількість господарств з 1996 по 2000 рік і в Україні збільшилась на 1106,а в Миколаївській обл. навпаки знилась на 790. Площа с/г угідь збільшилась і в Україні і в Миколаївській обл.
Р о з д і л 7.
Показники інвестицій.
Практика розвинутих країн свідчить про те, що необхідною умовою розвитку економіки є висока інвестиційна активність. Її досягають шляхом зростання обсягу реальних інвестиційних ресурсів і найбільш ефективного їх використання в пріоритетних секторах матеріальног виробництва і соціальної сфери.Далеко не останню роль для багатьох держав, особливо для тих, що виходять з економічної і соціальної кризи, відіграє залучення іноземног капіталу у вигляді прямих капіталовкладень. Без інвестицій не обходиться і розвинуті країни світу.
7.1. Інвестиції в основний капітал.
В обсяги інвестицій в основний капітал включені витрати на нове будівництво, на реконструкцію, розширення та технічне переозброєння діючих промислових, с/г, транспортних, торгових та інших підприємств, витрати на будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення.
В обсяги інвестицій в основний капітал не включені витрати на бурові та геологорозвідувальні роботи, придбання і формування основного стада, придбання одладнання та інвентарю для діючих закладів, капітальний ремонт будівель і споруд, устаткування, транспортних засобів та інших основних фондів.
Таблиця 7.1
Інвестиції в основний капітал(млн.грн)
1990 1995 1996 1998 1999
Україна 55368 16097 12557 12151 12197
Миколаївська 1679 448 328 285 241
Ми можемо помітити, що інвестиції з року в рік зменшуються. По Україні вони зменшились на 43171 , а в Миколаївській обл. на 1438 млн. грн. Інвестиції в основний капітал в Миколаївській обл. становить 1,98% основного капіталу по Україні.
7.2.Інвестиції в основний капітал на душу населення.
Таблиця 7.2
Інвестиції в основний капітал на душу

 
 

Цікаве

Загрузка...