WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення продуктивних сил Миколаївської області - Курсова робота

Розміщення продуктивних сил Миколаївської області - Курсова робота

питань працевлаштування 47628
працевлаштовані 19525
Тобто населення даної області було працевлаштовано на 57,8%.
Р о з д і л 3.
Кількість промислових підприємств.
Господарство тісно пов'язане з діяльністю людей, а саме з працею тобто з такою доцільною діяльністю людини в результаті якої виготовляються матеріальні чи духовні цінності та блага. Праця є важливою стороною життєдіяльності людини, засобом її існування як біологічної і соціальної істоти.
У зв'язку з економічної кризою в економіці України взагалі так і в Миколаївськїй області зокрема деякі показники знизились порівняно з попередніми роками. Їхні зміни наведено нижче.
Таблиця 3.1
Кількість промислових підприємств, що перебували на самостійному балансі [6, с 112 - 113]
Галузі Миколаївська обл. Україна
Електро-енергетика 6 167
Паливна промисловість 0 365
Чорна металургія 1 193
Хімічна і нафто-хім. пр-сть 2 358
Машинобудування і металообробка 78 2930
Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 9 631
Пр-сть будівельних матеріалів 31 1034
Легка промисловість 21 902
Харчова промисловість 75 2922
всього 249 10607
Кількість промислових підприємств в Миколаївській обл. становить 2,3% від кількості підприємств в Україні.
Р о з д і л 4.
Природні ресурси.
При взаємодії суспільства і природи природа виступає як важлива основа розвитку суспільства і використовується передусім у вигляді природніх ресурсів.
Природні ресурси - це всі ті елементи, властивості або результати діяльності природніх систем, які використовуються або можуть бути використані в майбутньому для одержання сировини, палива, енергії чи продовольства тощо.
Крім того, на соціально-економічні системи впливають і природні умови, які хоч і не використовуються безпосередньо у виробництві, але можуть полегшувати або ускладнювати функціонування господарства.
У звязку із розвитком науки і техніки все більше природніх умов отримують економічну оцінку та переходять до розряду природніх ресурсів.
4. 1. Природні умови.
Територія Миколаївської обл. лежить на Причорноморській низовині, тобто має низовинний рельєф. Для Миколаївської обл. характерні чорноземи: на півночі і в центрі області-звичайні малогумисті, на півдні-південні залишково - солонцюваті. А на самому півдні області-темно - каштанові залишково - солонцюваті. Для узбережжя Чорного моря в Миколаївській обл. характерна довга берегова лінія з піщаними пляжами. На території Миколаївщини протікають ріки Південний Буг з Інгулом та Інгулець з Висунню. Північна частина області пересічена ярами, балками, долинами. Узбережжя Чорного моря порізане лиманами. У водоймах водиться близько 50 видів риб.
Таблиця 4.1.
Порушення і рекультивація земель (в га).
роки 1995 1996 1999
Порушення земель 3,5 3,3 1,9
Відпрацьовано земель 4,6 5,9 2,2
Рекультвовано земель 8,4 6,8 3,1
з них під ріллю 1,5 9,2 0,8
Порівняно з попередніми роками порушення земель знизилось на 1,4 тис. га. Та відпрацьованих земель 3.7 тис. га.
Геологорозвідувальні роботи в Миколаївськїй області і Україні взагальному збільшуються. Це пояснюється тим, що бракує ресурсів, зокрема, нафти і газу для підприємств при досить високих цінах для її імпорту.
Лісовідновнення в лісовому фонді по Миколаївськїй області у 1999 році склало 776га, а у 1995році - 1085га, що більше ніж у 1999 році на 39,8%.
Таблиця 4.2
Рубки догляду за лісом і вибірково-санітарні рубки (га).
1990 1995 1996 1998 1999
Україна 508575 483887 447431 343302 333195
Миколаївська 2420 2201 1477 1547 1395
Посадка і посів лісу в лісовому фонді по Миколаївськїй області у 1999 році склало 2197га, а у 1995році - 2112га, що більше ніж у 1995 році на 4%.
Таблиця 4.3
Захист лісів від шкідників та хвороб біологічним методом
Рік 1990 1995 1996 1998 1999
Україна 277994 228514 199142 156748 178402
Миколаївська 4694 3807 2263 2022 1909
Водостік в Україні і запаси води в Україні у 1998 році склало 15623 млн куб м., а по Миколаївськїй області - 496 млн куб м., що менше ніж у 1995 році на 31%.
Таблиця 4.4
Споживання свіжої води (млн. м куб.)
1990 1995 1996 1998 1999
Україна 30201 20338 18668 13836 14285
Миколаївська 785 500 479 293 317
Споживання свіжої води як і в Миколаївській обл. так і в Україні зроками зменшується. З 1990 р. до 1999 р. воно зменшилось на 468 в Миколаївській обл. , а по Україні на 15916 млн. м кубічних.
Таблиця 4.5
Обсяг оборотної і послідовно використаної води
всього млн. м куб частка оборотної води у %
1990 1995 1999 1990 1995 1999
Україна 67661 51054 40969 80 84 85
Миколаївська обл. 2865 3395 3260 95 96 97
Скидання забруднених стічних вод у природі поверхневі води у Миколаївськїй області всього становить 211млн куб м. А вцілому по Україні - 4233млн куб м. В тому числі скинуто без очищення води у Миколаївськїй області 76 млн куб м і недоочищенно 135 млн куб м.
Таблиця 4.6
Залпові аварійні забруднення довкілля (випадків).
1990 1995 1998 1999 водні ресурси атмосферне повітря земельні
ресурси
Україна 393 303 123 127 75 16 36
Миколаївська 14 24 - 1 - - 1
Викіди шкідливих речовин в атмосферне повітря по області із стаціонарних джерел у 1999році склало 19,9
Таблиця 4.7
Державний контроль за охороною довкілля у 1999 р.
Перевірено обєктів Притягнено до адмін. відповідальності, осіб Накладено штрафів,тис. грн Притягнено до кримін. відповід., осіб Накладено позовів за збитки,тис.грн Призупинено виробн. діял. Обєктів
Україна 79270 35113 2678,2 120 68228,8 3132
Миколавська 1355 799 46,5 1 1209,4 -
Як в цілій Україні так і в Миколаївській області проведенно ряд заходів щодо охорони нав колишнього середовища .Згідно з законом "Про охорону навколишнього середовища" притягнуто до адміністративної відповідальності велику кількість підприємств різної форми власності стягуючи з них штрафи і порушуючи кримінальні справи, закриваючи їх діяльність.
4.2. Мінерально-сировинні ресурси.
Миколаївська область багата на неметалеві корисні копалини. На території Миколаївської області є пісчані карєри, піски яких використовують для виробництва скла, є родовища цементної глини, трепели, опоки, вапняків пиляльних. На півночі Миколаївської області є родовища графітів.
Клімат в Миколаївській обл. помірно континентальний .Річна кількість опадів на території області збільшується з півдня на північ від 350 до 550 міліметрів. Температура в літку коливається від 20 до 39 ,а в зимку становить від -3 до -5 .
Р о з д і л 5
Показники промислового виробництва.
Індекс продукції промисловості у Миколаївськїй області у 1999 році становив 73%, у 1996 р. - 70%, а в 1995 р. -78 %, тобто у 1999 році по відношенню до 1996 року вони зменшилися на 5 %.
Виробництво цементу 500 марки становило 0,9 млн т., а марки 400 - 4,0.
Виробництво товарів народного споживання у Миколаївськїй області по продовольчій групі становило 634,2тис т., а непродовольчої групи - 102,7 тис т. В тому числі легкою промисловістю -20,2 тис т.
5.1. Індекси промисловості.
Таблиця 5.1
Індекси продуктивності праці у промисловості (у %)
1990=100 1995 1996 1998 1999
Україна 69 71 76 107
Миколаївська 104 102 102 110
Індекси продуктивності праці в 1999 р. у Миколаївській обл. більші на 3% ніж в Україні і були більшими на 35% у 1995 році.
Таблиця5.2
Індекси продуктивності

 
 

Цікаве

Загрузка...