WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення зернового господарства України - Курсова робота

Розміщення зернового господарства України - Курсова робота

господарства з точки зору вирішення цих завдань, необхідно виявити фактори, які не тільки стримують підвищення темпів зростання виробництва зерна, а й завдають шкоди під час його збереження, переробки і використання.
Важливою технологічною особливістю вирощування зернових культур є науково обґрунтоване застосування добрив і засобів захисту рослин. Так, при використанні мінеральних добрив необхідно враховувати дані агрохімічного аналізу про наявність поживних речовин у ґрунті в засвоюваній рослинами формі і раціональне їх співвідношення. Високі врожаї неможливі без мікроелементів, потреба в яких не задовольняється у повному обсязі. Засоби захисту рослин слід застосовувати виходячи з економічного порога шкідливості хвороб, бур'янів та шкідників, а також із міркування безпеки для здоров'я людей і навколишнього середовища. Враховуючи те, що з 1992 року в сільському господарстві у 4,5раза зменшення мінеральних добрив і в1,5-2рази засоби захисту рослин, головною умовою подальшого розвитку виробництва зерна є формування інтенсивних технологій, які постійно вдосконалюються й доповняються новими елементами. При цьому велике значення мають обґрунтування машин, створення їх комплексів для без - і мало відхідних технологій, які повинні забезпечувати економію енергії і матеріальних ресурсів.
Для високоефективної організації виробництва зерна необхідна добре розвинена матеріально-технічна база. У тих господарствах, де було досягнуто високого рівня розвитку матеріально-технічна бази і інтенсивності зернового господарства, врожайність зернових культур на 10-25% перевищувала середні показники інших держав . Наприклад, у господарствах з фондозабезпеченістю 380-600карбованців за гектар орних земель (1990-1995 роках) врожайність зернових була на 11-16 центнера на гектар більше ніж у господарствах, гірше забезпечених основними фондами.
Поки що зернові господарства знаходяться в кризових положеннях, але уряд намагається допомогти: реформування колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно; запровадження обов'язкового укладання підприємствами, установами, організаціями, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, договір оренди земельної частки; було затверджено закон "Про Національну програму розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села на 1999 - 2010 роки", а також був складений прогноз виробництва зернових культур на 2001р.(див.додаток Г) та багато іншого.
Додатки:
Додаток А.Структура валової продукції сільського господарства України.
Показники У порівняних цінах 1996р., тис. грн. В %
Продукція зернового господарства 28112 100
Продукція рослинництва 17364 62,1
Зернові культури 5661 20,1
Технічні культури 1787 6,3
Картопле-овочебаштанні 6386 22,5
Плодоягідна та виноградна продукція 1779 6,3
Кормові культури та інша продукція рослинництва 1751 6,9
Продукція тваринництва 10748 37,9
Вирощування худоби та птиці 4967 17,5
Молоко 4218 14,8
Яйця 1015 3,6
Вовна 10 0,04
Інша продукція тваринництва 537 1,96
Додаток Б.Валовий збір і структура виробництва в Україні у 1990 - 1997рр.тис. т.
Сільськогосподарські культури Валовий збір, тис. т Структура, %
Зерно 35472 100,0
Утому числі: пшениця 18404 51,9
Жито 1348 3,8
Ячмінь 7407 20,9
Кукурудза 5340 15,1
Овес 1062 2,9
Просо 312 0,8
Гречка 405 11,2
Рис 65 0,2
Зернобобові 1077 3,1
Інші 52 0,1
Додаток В. Потенціальні попит і пропозиція зерна в Україні, тис. т.
Зони, області, підзони Загальні потреби в зерні Середньорічне виробництво
всього в т.ч. прод. всього % до потреб
Львівська 2758 351 897 32,5
Волинська 1078 192,3 809 75
Рівненська 1189 142,7 776 65,3
Західне Полісся 5025 601 2482 49,4
Житомирська 1498 179,8 1122 74,9
Центральне Полісся 1498 179,8 1122 74,9
Чернігівська 1387 166,5 1506 108,6
Східне полісся 1387 166,5 1506 108,6
Полісся 7910 949,3 5110 64,6
Закарпатська 1280 153,6 229 17,9
Івано-Франківська 1455 174,6 417 28,?
Карпати 2735 328,2 646 23,:
Полтавська 1716 211,4 2358 133,9
Сумська 1420 170,3 1588 111,8
Харківська 3138 376,5 2175 69,3
Лівобережній Лісостеп
6319 758,2 6121 96,3
Вінницька 1893 227,2 2299 121,4
Київська 4545 545,4 1706 37,5
Тернопільська 1175 141 1227 104,4
Хмельницька 1520 182,4 1800 118,4
Черкаська 1526 183,1 1850 121,2
Чернігівська 950 114 476 50,1
Правобережній Лісостеп 11609 1393,1 9358 80,6
Лісостеп 17928 2151,3 15479 86,3
Луганська 2861 343,4 1426 49,8
Дніпропетровська 3921 469,5 2552 65,2
Донецька 5311 637,3 1791 33,7
Запорізька 2102 252,3 1977 94,1
Кіровоградська 1235 148,2 2086 168,9
Північний і Центральний Степ 15421 1850,7 9832 63,7
Автономна Республіка Крим 2626 314,8 1519 57,9
Миколаївська 1359 163 1728 127,2
Одеська 2609 313,1 2150 82,4
Херсонська 1279 153,5 1988 155,4
Південний Степ 7870 944,4 7385 93,8
Степ 29291 2729,1 153,5 73,8
Україна в цілому 51864 6223,9 38452 74,1
Додаток Г.
Україна: прогноз виробництва зернових в 2001р.
Культура Валовий збір, тис т.
2000р 1999р
Пшениця, озима та ярова 11100 13585
Ячмінь, озимий та яровий 6150 6424
Кукурудза 2060 1737
Рож 850 919
Овес 690 760
Горох 400 498
Гречка 280 222
Просо 260 196
Інші 100 64
Всього: 21890 24581
Використана література:
1. Політика та розвиток сільського господарства в Україні / за ред.Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Зорі, Людвіга Штріве. - К.: Альфа-Принт, 2001.
2. www.AgriUkraine.Com, Ринок зернових та олійних 5-9 листопада.
3. www.CountryWatch.com, Ukraine, Agriculture.
4. www.agriukraine.com, Заставні ціни по-українськи, 23 травня 2001 року.
5. www.minagro.kiev.ua, (Міністерство аграрної політики України), Зерновий ринок .
6. Економіка України, №10/98, Невикористані резерви збільшення виробництва зерна і зниження його трудомісткості.
7. Заставний Ф. Д.Географія України. - Львів : видавництво "Світ", 1997
8. Качан Е. Розміщення продуктивних сил України. - К., 1997
9. Ковалевський О. Л. Розміщення продуктивних сил: підручник. - К.: Т-во "Знання", 1998.
10. Коломійцев В. Структурна трансформація промислового комплексу України. - Київ , 1998
11. Крючков В. Г. Зерновое хозяйство : териториальная организация и эффективность производства. - Москва, 1990
12. Лисецький А. Стратегічні проблеми зерно-промислового комплексу України // Економіка України. - 1997. - №5
13. Луканьов І. Невикористані резерви збільшення виробництва зерна і шляхи його вдосконалення // Економіка України. - 1998. - №10
14. Пістун М. Д., Провотар Н.И. Географія агропромислових комплексів. - К.: Либідь. - 1997.
15. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч. Дисц. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін. - К.: КНЕУ, 2000.
16. Заставний Ф.Д. Географія України. - К., 2002.
17. Борщевский П.П., Прейгер Д. К., Иванух Р.А. Региональная спе-циализация сельскохозяйственного производства Украины. - К.: Наукова думка, 2001.
18. МаслякП. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник з економіки і соціальної географії світу. - К.: Лібра, 2000.
19. Шипович Е. Й. География производительных сил Украины. - К.: Вища школа, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...