WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Міжгалузеві промислові картелі вугільної генези - Реферат

Міжгалузеві промислові картелі вугільної генези - Реферат

України на конференції були використані "Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія, Таїланд, Китай, В'єтнам і ін., що сьогодні швидко прогресують" [20]. Коментуючи цю цитату, автор публікації згадує, що ще у 1995 р. Л.Д. Кучма висловлював думку про те, що ідеальною моделлю для України є схема із сильною централізованою владою і трьома- чотирма великими корпораціями, що стануть основою економіки країни. "Особлива увага президента, - було сказано майже 10 років тому, - буде націлена на створення фінансово-промислових груп, об'єднаних між собою єдиним технологічним циклом." "Вони (ФПГ - ред.) повинні формуватися для… виконання державних, міждержавних і реґіональних програм розвитку".
Заслуговують на увагу також наступні два вислови: "Капіталізм корпорацій у розвинутих країнах не випадково змінює капіталізм монополій. Причиною цього є витиснення горизонтальної інтеґрації з її галузевою монополією інтеґрацією вертикальною з пануванням міжгалузевої корпорації. Зараз саме на основі зв'язків "корпорація- держава" відбувається становлення державно-корпоративної національної економіки" [21, с. 64], і "Проблеми, пов'язані з надмірною вертикальною інтеґрацією, турбують М. Горбачова в Кремлі не менше, ніж директорів "Дженерал Моторс" у Детройті" [22, с. 163].
Наведені матеріали дають право на висновок про те, що в Україні з державного потурання були укладені картельні угоди між окремими метакорпораціями і державними вугільними підприємствами, що забезпечують першим додатковий прибуток і конкурентні переваги як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринках.
Але не всі ланцюжки "Вугілля-Кокс-Метал", побудовані метакорпораціями, є - картелями. Як приклад безкартельної реалізації формули "дешеве вугілля - дешевий кокс - дешевий метал - високий прибуток" можна навести досвід, щоправда невдалий, Корпорації "Радон": свої заводи з переробки шламів - свій КХЗ - "свій" Костянтинівський металургійний завод.
Останнім часом провідні вугільні метакорпорації змінили стратегію і від контролю непрямими методами перейшли до приватизації вугільних підприємств. Якщо не вважати оренду шахти ім. А.Ф. Засядько, то першими позитивним спробами можна визнати акціонування шахт "Комсомолець Донбасу" і "Червоноармійська-Західна №1", державна частка акцій яких була продана підприємницьким структурам. Великі ж ходи припадають на 2004 р., коли за конкурсом були продані ДХК "Павлоградвугілля" і ДП "Краснодонвугілля" - потужні компанії з великою кількістю шахт. До цього метакорпорації підштовхнула кон'юнктура світових ринків коксу і, звичайно ж, зміна політичної ситуації в країні. Приватизація вугільних компаній і окремих шахт означає кінець картельних зв'язків між ними і метакорпораціями, початок нових економічних і інвестиційних відносин.
Тому ефективна державна політика, що стосується національної вугільної промисловості, може бути виражена в цілеспрямованій підтримці приватизації шахт чи упровадженні концесій, що поширюються на все підприємство чи на частину шахтного поля [23]. На користь даної тези можна навести думку директора ММК ім. Ілліча В.С. Бойка: "Але ми не втрачаємо надії придбати власний коксохімічний завод. Комбінат узяв би тоді собі і десяток шахт, і я упевнений, що ми вирішили б для себе проблему коксу: усі придбані шахти без допомоги держави стануть працювати рентабельно, а люди - одержувати нормальну зарплату" [24]. І як інструмент прискорення зазначених процесів може бути використаний обов'язковий біржовий продаж вугільної продукції, добутої державними шахтами.
Таким чином, незаперечною є картельна природа українських метакорпорацій вугільної генези, що дає їм можливість отримувати додатковий прибуток і мати конкурентні переваги на зовнішніх і внутрішніх ринках. Доцільною є активізація процесів приватизації чи концессіонування шахт, що дозволить поліпшити інвестиційний клімат у національній вугільній промисловості.
Разом з тим, останні рішення вищого керівництва держави повернутися до структури Міністерства вугільної промисловості України вносять певну інтригу в ситуацію, що склалася. При роботі за старою схемою Міністерство вугілля об'єктивно не сприятиме приватизації шахт. Але за інших алгоритмів його роботи цей процес може отримати новий імпульс.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Програма "Українське вугілля": Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. №1205. - Київ, 2001. - 66 с.
2. Волохов Г.В. Развитие угольного бизнеса требует новой инвестиционной политики// Уголь. - 2004. - №1. - С.20-23.
3. Скубенко В.П. О создании межотраслевых региональных комплексов // Матеріали Всеукраїської наук.-практ. конф. "Реґіоналізація економіки і здійснення адміністративної реформи в Україні". - Дніпродзержинськ: Дніпродзержинський державний технічний університет; виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради; ІЕП НАН України; Інститут трансформації суспільства. - 2000. - С. 46-48.
4. Скубенко В.П., Чиликин А.И. Новые формы объединений предприятий и особенности их функционирования в рыночных условиях // Матеріали п'ятої міжнар. наук. конф. "Проблеми економічної інтеґрації України в Європейський союз: європейські студії". - Ч.5.- Спец. випуск №15. - Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства. - 2000. - С. 298-303.
5. Шевчук В. Финансово-промышленные группы в Украине: дополнительный шанс или препятствие на пути реформ? // Економіка України. - 1997. - № 1. - С. 11-18.
6. Сичов Г.М. Удосконалення управління міжгалузевими промисловими комплексами.- Автореф. дис…канд. екон. наук. - 08.06.01 - Економіка, організація та управління підприємствами. - Донецьк: ІЕП НАН України, 2003.- 20 с.
7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: Инфра-М, 2001.- 480 с.
8. Игорь Гуменюк, генеральный директор ЗАО "АРС": "Виден свет в конце тоннеля" // Донецкие новости. -23 августа 2002.
9. Драчева Е.Л., Либман А.М. Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур // Менеджмент в России и за рубежом.- 2001. - № 4. - С. 37-53.
10. Винслав Ю., Дементьев В., Мелентьев А., Якутин Ю. Развитие интегрированных корпоративных структур в России // Российский экономический журнал. - 1998. - №11 -12. - с. 28.
11. Забелин П.В. Основы корпоративного управления концернами. - М.: ПРИОР, 1998, с.3
12. Территориальные системы: проблемы трансформации и перспективы развития / В.Н. Василенко, В.И. Дубовицкий, О.А. Кратт и др.- Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО "Юго-Восток. Лтд", 2003. - С.58-117.
13. Лафта Дж.К. Эффективность менеджмента организации: Учебное пособие. - М.: Русская Деловая Литература, 1999. с.179-187.
14. Авдашева С., Дементьев В. Акционерные и неимущественные механизмы интеграции в российских бизнес-группах // Российский экономический журнал. - 2000. - №1. - С.14.
15. Паппэ Я.Ш. "Олигархи": экономическая хроника 1992-200.- М.: ГУ ВШЭ, 2000. - С. 25.
16. ГП "Краснодонуголь" продает уголь только своему инвестору - компании "АРС" (Донецк) // "Контекст-медиа" (Луганск). - http://www.cotext-ua.com. - 26 августа 2003.
17. Педько А.Б. Контроль над предприятием: теоретические и практические аспекты // Финансовая тема.- 1997. - № 5. - С. 41-43.
18. Шамхалов Ф. Государство и экономика: Власть и бизнес.- М.: Экономика, 1999.- С.32.
19. Гореславский А. Кто в доме хозяин?// Совершенно секретно.- 2001.-№ 9. - С.3-4.
20.Марчак В. Пора двигаться дальше. Украина выросла из нынешней экономической модели // http://www.context-ua.com/ - 13 августа 2004.
21.Наливайченко С.П. Преимущества перехода к государственно-корпоративной экономике // Государственный информационный бюллетень о приватизации. - 2001.- №5.-С. 64-67.
22 Карлоф Б. Деловая стратегия.- М.: Экономика, 1991.- 239 с.
23. Череватский Д.Ю. О концессионной модели развития угольной промышленности Украины // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности.- Донецк: ИЭП НАН Украины.- С. 283-290.
24. Сычев И., Сагань Ю. Пляска цен на празднике метала // Донецкий кряж. - 2005. - №27.

 
 

Цікаве