WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Нова регіональна економічна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку - Реферат

Нова регіональна економічна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку - Реферат

області).
4. Полісся, містить потенціал для розвитку екологічного туризму, деревообробної промисловості, посилена роль агропромислового сектора, а також промисловості, пов'язаної з обробкою каменю, зокрема граніту (Волинська, Рівненська, Житомирська області).
5. Галичина (Захід-Карпати), необхідна підтримка туристичного бізнесу, можливі становлення і розвиток хімічної, харчової галузі, а також інфраструктури і комплексів сфери охорони здоров'я й оздоровлення (Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Львівська області).
6. Поділля, становлення таких галузей промисловості як швейна, будівельна, продовольча, а також розвиток туристичної сфери. Можливе відновлення машинобудівної галузі (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області).
7. Південь, пріоритетними напрямками розвитку даного району може стати суднобудування, агропромисловий комплекс, принципово нова сфера послуг, яка ще не отримала належного поширення на території України як транзитної держави - послуги логістики. Одночасно має відбуватися збільшення капіталовкладень у курортно-оздоровчий комплекс (Одеська, Миколаївська, Херсонська області).
8. Центр, розвиток сфери високих технологій, а саме аерокосмічної галузі, авіабудування, біотехнологій. Можлива розробка передових технологій для агропромислового комплексу, що можуть одержати поширення за допомогою дифузії інновацій на інші майбутні ТПР (Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська області);
9. Автономна Республіка Крим, можливий розвиток туризму, суднобудування, агропромисловий комплекс (АР Крим).
На даному етапі основною метою розвитку районів є адаптація господарського комплексу до ринкової економіки; більш вузько: економічною метою є адаптація економічної структури до реалій ринкових відносин; соціальною метою - забезпечення достатнього рівня життя населення, соціальний захист незаможних верств населення; екологічною метою - створення сприятливого екологічного середовища життєдіяльності людини.
Задачі розвитку району можна сформулювати в наступний блок:
­ створення організаційно-правових основ переходу до ринкових відносин у новому регіональному аспекті;
­ формування економічного механізму, що регулює стосунки між усіма суб'єктами господарювання в районі;
­ забезпечення комплексного розвитку економіки районів, що передбачає: по-перше, поглиблення приміської спеціалізації підприємств; по-друге, розширений розвиток сфери обслуговування населення; по-третє, ефективне використання природних, сировинних, трудових і матеріальних ресурсів;
­ нарощування економічного потенціалу регіону на основі поглиблення переробки продукції, розвиток об'єктів виробничої інфраструктури (насамперед, дорожнього і комунального господарства, зв'язку), розвиток промислового виробництва;
­ розвиток підприємництва, фермерських господарств, підсобних промислів;
­ формування ринкової інфраструктури.
Головна задача полягає в тому, щоб ужити всіх необхідних заходів для припинення спаду виробництва. Конкретизація сформульованих задач можлива на основі розробки основних напрямків розвитку району на перспективу.
Розробка ефективної регіональної політики передбачає: закладення в основу принципів активізації державного сприяння демократичному саморегулюванню і управлінню кожним регіоном і забезпечення територіальної недоторканності і єдності країни при її відкритості в економічних відносинах, вступу на взаємовигідних засадах до міждержавних регіональних і світогосподарських структур; з метою гармонізації адміністративно-територіального розділу України здійснення в процесі адміністративної реформи перегляду адміністративно-територіального устрою України в напрямку відповідності об'єктів регіональної політики вимогам, що висуває Рада Європи до регіонів; підсилення фінансово-економічного обґрунтування задекларованих у Конституції прав регіонів і територіальних співтовариств через подальше здійснення реформування бюджетної системи України в напрямку фінансової автономії територіальних спільнот і органів місцевого самоврядування, поступового переходу, за прикладом країн Європи, до перспективного фінансового планування, упровадження поділу місцевих бюджетів на поточний і бюджет інвестицій і розвитку.
Концепція державної регіональної політики України як крок до інтеграції в Європейське Співтовариство
Робота над створенням Концепції державної регіональної політики (ДРП), її широке обговорення в різних громадських колах зайняла ціле десятиліття і завершилася її прийняттям спеціальним Указом Президента України 25 травня 2001 року. За таких обставин, з одного боку, підсилюється необхідність якнайшвидшої реалізації енергійної ДРП, а з іншого, з'являється можливість (насамперед фінансова) її успішного проведення. Це обставина, очевидно, і стала однією з причин активного публічного обговорення Проекту Концепції ДРП, підготовленого робочою групою, яку очолив О.С.Філіпенко - доктор економічних наук, професор, референт Президента України. Зміст Концепції, затверджений Указом Президента України, охоплює численні аспекти розвитку нашої країни на майбутні десятиліття. Ми зупинимося на перевагах її головних положень: на цілях і принципах регіоналізації країни; на оптимізації адміністративно-територіального устрою України і її ролі в соціально-економічному розвитку регіонів; на необхідності реформування міжбюджетних відносин в Україні і створення ефективного фінансового механізму регіонального розвитку.
Аналіз динаміки основних макроекономічних показників розвитку України показує посилення промислової орієнтації експорту національної економіки (рис. 12-13). Таким чином, далі в статті розглядається розвиток експортного потенціалу Донецької області як провідного регіону України.
Рис. 12. Обсяг експорту товарів по регіонах України в 2004 р., % Рис. 13. Обсяг імпорту товарів по регіонах України в 2004 р.,%
Зовнішня торгівля Донецької області
Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг за 2004 р. склав 10,52 млрд. дол. США (у 2003 р. - 6,46 млрд. дол. США, у 2002 р. склав 4,5 млрд. доларів США), у тому числі експорт - 8,342 млрд. дол. США (у 2003 р. - 5,02 млрд. дол. США, у 2002 р. експорт - 3,5 млрд. доларів США), імпорт - 2,177 млрд. дол. США (у 2003 р. - 1,44 млрд. дол. США, у 2002 р. імпорт - 0,960 млрд. доларів США). Позитивне сальдо - 6,17 млрд. дол. США (у 2003 р. 3,58 млрд. дол. США, у 2002 р. - 2,6 млрд. доларів США).
Рис 14. Динаміка зовнішньоторговельного обороту товарів Донецької області, млн. дол. США Рис 15. Динаміка зовнішньоторговельного обороту товарів України, млн. дол. США
Експорт товарів здійснювали 858 (у 2003 р. - 864, у 2002 р. - 845) підприємств і організацій, імпорт - 1202 (у 2003 р. - 1260, у 2002 р. - 1254) (рис. 14-21).
Найбільшими експортерами залишаються ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь", ВАТ "Концерн "Стирол", Корпорація "Індустріальний Союз Донбасу", ВАТ "Єнакіївський металургійний завод", ВАТ "Донецький металургійний завод". Вони забезпечили 2/3 експорту області.
Рис. 16. Структура експорту товарів з Донецької області в 2004 р., % Рис. 17. Структура експорту товарів з України, %
Біля половини імпортних закупівель здійснили 16 підприємств області: ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", ВАТ "Концерн "Стирол", ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь", ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод", ВАТ "Азов", ВАТ "Норд", ЗАТ "АВК", ЗАТ "Новокраматорський

 
 

Цікаве

Загрузка...