WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини - Реферат

Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини - Реферат

люд.-год. 81,0 33,5 22,7 30,0
Собівартість 1ц приросту, грн 690,3 358,4 306,8 484,8
Одержано приплоду на 100 голів основних свиноматок, голів
1140
1806
1437
1563
Щільність свиней на 100 га. ріллі,голів 14 40 35 152
Рівень рентабельності (збитковості), % -37,5 9,7 66,7 8,7
У СТОВ "Чигиринська аграрна компанія" високоефективне виробництво свинини досягнуте завдяки добре поставленій племінній справі та наявності власного комбікормового заводу. В перспективі підприємство планує забезпечувати комбікормами не тільки власні потреби, а й сусідні агроформування. До планів господарів входить також нарощування поголів'я корів до 600 голів, свиней - 6000 голів. Для цього в 2003 році розширено кормові площі. Зокрема, під посів кукурудзи відведено 1220 га., щоб отримати олію та забезпечити тварин макухою соняшником засіяли 185 га.
Інтенсифікація виробництва позитивно віддзеркалюється на ефективності розвитку галузі, але фінансово-організаційних проблем у СТОВ "Чигиринська аграрна компанія" достатньо. Наприклад, державна дотація, яка в 2003 році була 1,5 грн і 0,85 грн за 1 кг живої маси ВРХ і свиней відповідно, у 2004 році була зменшена до 0,50 грн та 0,30 грн Тільки за перший квартал 2004 року підприємство втратило майже 100 тис. грн, а це могла б бути досить вагома фінансова підтримка для товариства.
Досягнення передових підприємств свідчать про наявність великих резервів підвищення ефективності тваринництва. Однак це не вихід із ситуації, яка склалася в аграрному секторі країни. Відродження тваринництва, його стабілізація та розширене відтворення повинні набути масового характеру. Цьому має передувати організаційна робота по досягненню високого рівня спеціалізації галузі і продуктивності тварин, впровадження інноваційних процесів.
Одним із напрямків ефективного ведення свинарства є підвищення середньодобових приростів свиней. Застосувавши метод групування, розглянемо рівень ефективності галузі в 161 підприємстві (42 % від загальної кількості підприємств області, зайнятих виробництвом свинини) (табл.6).
Таблиця 6. - Вплив продуктивності свиней на ефективність галузі в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області (2003р.)
Показники Групи підприємств за середньодобовим приростом, г. В
серед ньому
до 250 251-500 понад 500
Кількість підприємств в групі 126 27 8 161
Середньодобовий приріст в групі, г.
153
374
568
206
Приріст свиней на 1 середньорічну голову, кг
53,6
66,8
69,0
57,9
Виробничі витрати, грн на:
- 1 ц. приросту
810,0
505,4
537,1
698,4
- 1 голову 434,0 338,0 371,0 404,0
Затрати праці, люд.-год. на:
- 1 ц. приросту
113,5
57,3
41,4
92,1
- 1 голову 60,8 38,3 28,6 53,3
Отримано приросту на 1 грн виробничих витрат, г.
123
204
158
143
Вироблено продукції на 100 га. ріллі, ц.
11,9
26,7
10,4
12,9
Рівень збитковості, % -44,7 -14,6 -6,3 -37,0
Дані таблиці 6 доводять, що середньодобовий приріст свиней понад 500 г. є більш економічно вигідним, оскільки рівень збитковості підприємств третьої групи найнижчий серед досліджуваної сукупності і дорівнює 6,3%. Проте вартісні (виробничі витрати на 1 ц. приросту і на 1 голову) показники третьої групи дещо вищі у порівнянні з показниками другої. Це пояснюється збільшенням витрат по статтях "Корми" й "Оплата праці" та недосконалістю цінового механізму. Натуральні (приріст на 1 грн виробничих витрат і виробництво продукції на 100 га ріллі) показники знижуються по відношенню до другої групи. Зменшення виробництва продукції у розрахунку на 100 га. ріллі пояснюється меншою концентрацією свиней у підприємствах третьої групи на одиницю площі.
Серед агроформувань досліджуваного ряду в процесі виробництва свинини першість займають такі: ДП "Отава" Шполянського району (рівень рентабельності 31,4 %); АТ "Русь" Чигиринського району (27,0%); СТОВ "Чигиринська аграрна компанія" (8,7 %).
Проте на економічну ефективність галузі вплив мають ряд інших факторів, аналіз яких досліджено за статистичними даними 161 сільськогосподарських підприємств області.
Результативною ознакою (у) є собівартість 1 ц. приросту свиней, грн Динаміка її зміни відбувається під впливом відібраних факторів:
х1 - продуктивність свиней (середньодобовий приріст), г.;
х2 - затрати праці на 1 ц. приросту, люд.-год.;
х3 - затрати кормів на 1 ц. приросту, ц. корм. од.
Рівняння множинної регресії, яке характеризує залежність собівартості 1 ц. приросту свиней від вище вказаних факторів матиме вигляд:
у = 471,48 - 0,558х1 + 3,548х2 + 18,757х3.
Із кореляційного рівняння видно, що підвищення середньодобових приростів на 100 г. знижує собівартість 1 ц. на 55,8 грн. Збільшення затрат праці на 1 люд.-год. у розрахунку на 1 ц. продукції призводить до зростання собівартості на 3,55 грн. Оскільки в раціоні годівлі свиней питому вагу 96-98 % займають концентровані корми (вартість яких досить висока), то при збільшенні витрат кормів на 1 ц. корм. од. собівартість 1 ц. приросту зростатиме на 18,76 грн.
Коефіцієнт множинної кореляції дорівнює 0,71. Коефіцієнт множинної детермінації показує, що собівартість приросту свиней зумовлена на 50% впливом відібраних факторів.
Таким чином, основними напрямками підвищення ефективності виробництва свинини є зниження собівартості шляхом нарощування середньодобових приростів, підвищення продуктивності праці працівників галузі та раціонального використання кормів.
Висновки.
1. В останні роки, внаслідок використання екстенсивних факторів розвитку тваринництва, знижується ефективність діяльності м'ясного підкомплексу України. Для підвищення ефективності та його стабільного розвитку основна діяльність в аграрних формуваннях має бути направлена на інтенсифікацію галузі, широке впровадження інноваційного механізму. Це призведе до зростання середньодобових приростів живої маси тварин. Підвищення середньодобових приростів, вдосконалення цінової політики безпосередньо впливатиме на зростання ефективності м'ясного підкомплексу.
2. Одержані авторами регересійні залежності собівартості приросту ВРХ і приросту синей дозволяють ранжувати фактори впливу і використати ці залежності для цілеспрямованого управління галуззю тваринництва.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Алексійчук Т.В. Підвищення ефективності виробництва свинини // Економіка АПК. - 2002. - №10. - С.86.
2. Люльченко М., Спека С., Дородько М. Напрями прискореного розвитку м'ясного скотарства на Житомирщині // Тваринництво України. - 2004. - № 12. - С.16-18.
3. Олійник С. // Тваринництво України. - 2004. - № 12. - С. 20-21.
4. Топіха І.Н. Ефективність виробництва яловичини в реформованих господарствах Миколаївщини. Науковий збірник НАУ. - 2002.- № 51.

 
 

Цікаве