WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини - Реферат

Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини - Реферат

% -72,6 -63,2 -41,8 -26,3 -57,1
Одні таблиці наочно доводять, що із зростаннямсередньодобових приростів знижується собівартість відгодівлі тварин, одночасно підвищується продуктивність праці та ціни реалізації їх живої маси. Якщо на підприємствах із середньодобовим приростом до 190 г. собівартість центнера приросту живої маси становить в середньому 998,8 грн, то в групі із середньодобовим приростом понад 570 г., собівартість приросту складає 508,6 грн При цьому більш високі середньодобові прирости отримують сільськогосподарські підприємства з підвищеною концентрацією поголів'я.
До аналогічних висновків приходить Топіха І.Н., який стверджує, що "із збільшенням частки концентрованих кормів в структурі раціону підвищується виробництво приросту живої маси на середньорічну голову, знижується трудомісткість і збитковість виробництва [4].
Проте, рівень собівартості приросту ВРХ залежить від системи факторів. Вплив деяких із них на виробничу собівартість 1 ц. ВРХ (у) досліджувався на прикладі 232 агроформувань Черкащини з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Для цього були відібрані наступні фактори:
х1 - середньодобовий приріст ВРХ, г.;
х2 - затрати праці на 1 ц. приросту, люд.-год.;
х3 - щільність на 100 га с.-г. угідь, гол.;
х4 - затрати корму на 1 ц. приросту, ц. корм. од.
Одержана кореляційна залежність собівартості 1 ц. приросту ВРХ від відібраних факторів має вигляд:
ух = 644,25 - 0,762х1 + 4,796х2 - 2,198х3 + 11,544х4. R= 0,65.
Коефіцієнти регресії показують на скільки змінюється собівартість 1 ц. приросту ВРХ при зміні кожного з факторів на одну одиницю його виміру. Наприклад, збільшення середньодобового приросту тварин на відгодівлі на 10 г. зменшує собівартість одиниці продукції на 7,62 грн Підвищення трудових витрат на 1 люд.-год. в розрахунку на 1 ц. приросту ВРХ збільшує собівартість на 4,80 грн Збільшення щільності тварин на 1 голову призводить до зниження собівартості 1 ц. приросту на 2,20 грн, а збільшення витрати кормів на 1 ц. корм. од. призводить до зростання собівартості на 11,54 грн за кожен центнер приросту.
Отже, проведені дослідження вказують, що для зниження собівартості приросту ВРХ та підвищення економічної ефективності галузі скотарства першочерговими завданнями є: підвищення продуктивності тварин та зниження трудомісткості. Це можливо підтвердити результатами діяльності ПСП "Плешкані" Золотоніського району, де при середньодобових приростах однієї голови ВРХ 747 г. досягнуто витрат праці на 1 ц. продукції 16,1 люд.-год., а собівартість становить 345,6 грн за 1 ц.
На відміну від скотарства галузь свинарства є "скороспілою" й обіг капіталу тут відбувається за більш короткий період. Першість серед країн Європи за інтенсивністю розвитку свинарства належить Данії, де "щорічно вирощується і забивається по 20,5 - 21 млн. свиней і виробляється 1,6 - 1,65 млн. тонн свинини, з якої 85 % експортується. Щорічно на кожного мешканця країни вирощується 314 - 324 кг свинини в живій масі, з них 270 - 275 кг вивозиться в інші країни. На середньорічну голову свиней виробляється 78 кг живої маси. Витрати кормів на 1 ц. продукції становлять 2,8 - 3,2 ц. корм. од. Середньодобові прирости живої маси на відгодівлі в середньому по країні перевищують 600 г., а від однієї свиноматки одержують по два опороси та 22-23 поросяти на рік" [1].
Завдяки високоорганізаційному рівню господарювання, новітнім технологіям, селекційно-племінній роботі, міцній кормовій базі підприємств Данії, які спеціалізуються на виробництві свинини, при середньодобових приростах свиней на відгодівлі 800 г. і більше витрачають 2,8-2,9 ц. корм. од. [5], що втричі менше у порівнянні з показниками агроформувань Черкащини. Отже, економічна ефективність виробництва свинини в Черкаській області поки-що далека від рівня показників Данії і знаходиться за межею прибутковості.
За останні три роки динаміка натуральних показників (обсягів виробництва, реалізації продукції та продуктивність тварин) має деякі позитивні зрушення, проте рівень збитковості щороку зростає. Це відбувається, головним чином, за рахунок зниження цін реалізації (майже в 2 рази), оскільки собівартість продукції дещо знижується. У зв'язку з цим кількість підприємств, які отримали збитки в результаті виробництва та реалізації свинини в 2003 році збільшилась у 2,3 рази у порівнянні з 2001 роком і досягла 350. Це складає 90% від загальної кількості агроформувань області, які займаються вирощуванням свиней (табл. 4).
Таблиця 4. - Економічна ефективність вирощування свиней в агроформуваннях Черкащини
Показники 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2003р. до 2001р., %
Кількість господарств області, які займаються вирощуванням та відгодівлею свиней
502
459
388
77,3
Вирощено свиней в живій масі, тис. ц. 88,1 115,9 92,4 105,0
Реалізація свиней в живій масі, тис. ц. 60,9 75,3 104,2 171,1
Середньодобовий приріст, г. 160 171 173 108,1
Затрати праці на 1ц. приросту свиней, люд.-год. 129,5 92,2 81,0 62,5
Собівартість 1 ц. свиней в ж. м., реалізованих на м'ясо, грн
737,75
628,56
638,88
86,6
Реалізаційна ціна 1 ц., грн 629,96 470,91 399,35 63,4
Рентабельність (збитковість), % -14,6 -25,1 -37,5 +22,9 п.
Провідне місце у виробництві свинини займають сільськогосподарські підприємства Чорнобаївського та Золотоніського районів. У 2001 році підприємствами Чорнобаївського району реалізовано майже 20 % свинини від загального обсягу по області, при рентабельності галузі 28 %, а підприємства Золотоніського району реалізували 9% обласного рівня (рентабельність 16,2 %). У 2003 році становище кардинально змінилося: в структурі реалізації свинини Чорнобаївський і Золотоніський райони складають 1/4 від загального обсягу по області, але з 28 підприємств Чорнобаївського району тільки в семи галузь прибуткова, а в Золотоніському районі - з 24 лише 3 прибуткових, тому рівень збитковості свинарства в цих районах у середньому склав - 23,1% та - 21,6% відповідно.
Проте на Черкащині знайшлися справжні господарі, які переконують нас у доцільності розвитку галузі свинарства та її ефективності (табл. 5). Серед них працівники ТОВ "Журавське" Городищенського району, СТОВ "Верхнячка" Христинівського району. Досягненню рентабельного виробництва свинини сприяла вдвічі нижча собівартість 1 ц. приросту продукції у порівнянні із середніми показниками по підприємствах області.
Таблиця 5. - Економічна ефективність виробництва свинини в передових підприємствах області в 2003 р.
Показники Черкаська
область СТОВ "Верхнячка" Христинівського району ТОВ "Журавське" Городищенського району СТОВ "Чигиринська аграрна компанія"
Середньодобовий приріст, г. 173 505 255 452
Прямі затрати праці на 1ц. продукції,

 
 

Цікаве