WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини - Реферат

Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми підвищення економічної ефективності м'ясних галузей тваринництва Черкащини
Розв'язання продовольчої проблеми, формування і розвиток ринку продуктів харчування та зростання економічного потенціалу сільського господарства вимагають соціально-економічних перетворень в аграрному секторі. Внаслідок кризових явищ в АПК, одна з пріоритетних його галузей - тваринництво - зазнала негативних змін. За обсягом виробництва продукції тваринництва Черкаська область входить в п'ятірку перших в Україні. У 2003 році агроформуваннями області вироблено: молока 167 тис. т. отримали приросту великої рогатої худоби (ВРХ) 17,2 тис. т. приросту свиней 9,2 тис. т. що складає відповідно 6,7%, 6,9% та 6,5% від загального обсягу по Україні.
Сучасне виробництво продукції тваринництва Черкащини, як і країни загалом перебуває в глибокій кризі. В цих умовах поголів'я на перше січня 2004 р. склало: ВРХ - 202,5, в тому числі корів - 65,4 тис. гол., що становить четверту частину відсоткового рівня 1990 року. Поголів'я свиней за цей період скоротилося до 153,2 тис. гол. (на 85%). Це, в свою чергу, призвело до зниження рівня забезпечення населення продуктами харчування. Тому на сучасному етапі гостро постала проблема нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва, підвищення її економічної ефективності та зміцнення позицій товаровиробників на продовольчому ринку.
Розв'язанням проблем стабілізації та подальшого розвитку галузі тваринництва займаються як практики, так і вчені-аграрії: Олійник С., Топіха І., Алексійчук Т., Люльченко М., Спека С., Дородько М. та багато ін. [1-6]. При цьому завданням сучасної вітчизняної науки є аналіз ситуації, вивчення українського і зарубіжного досвіду, розробка шляхів виходу з кризи, стабілізації та зростання продуктивності, стабільний розвиток галузі, а також пошук економічно прийнятних технологічних, переважно внутрішньогосподарських, рішень.
Перша проблема - витратність м ясного скотарства. Високий енергетичний рівень раціонів годівлі м'ясних порід доводить економічно-технологічну значимість пошуку їх раціональних складових. Збільшення у раціонах годівлі жиру і зменшення перетравного протеїну спричинює зниження середньодобових приростів [2]. Такої ж думки дотримується Олійник С. - він пропонує розробку маловитратної технології вирощування м'ясної худоби, яка передбачає цілорічне утримання тварин на прифермерських вигульно-пасовищних ділянках або огороджених природних пасовищах, на яких забезпечено вільний доступ тварин до всіх видів кормів. Витрати праці на 1 ц. приросту при цьому скорочуються з 12-14 до 2-3 люд.-год. [3]. Дослідження зарубіжних вчених доводять, що високоефективною галузь скотарства є при одержанні середньодобових приростів ВРХ на дорощуванні 450-600 г., на відгодівлі - 550-800 г. [6].
У 2003 році в Україні отримано 2480 тис. ц. приросту ВРХ, 1424 тис. ц. приросту свиней. Проте результати від реалізації ВРХ і свиней є збитковими, оскільки ціна реалізовуваної продукції залишається низькою (273,81 і 429,36 грн за ц. відповідно), при собівартості 491,80 і 640,78 грн за ц. Аналогічна ситуація спостерігається і в Черкаській області (табл. 1).
Зростання собівартості виробництва продукції тваринництва в агроформуваннях області, при низькому рівні цін реалізації, призвело до погіршення економічних показників і збитковості галузей скотарства і свинарства.
Таблиця 1. - Економічна ефективність вирощування ВРХ в агроформуваннях Черкащини
Показники 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2003р. до 2001р., %
Отримано приросту, тис. ц. 256,8 241,2 172,5 67,2
Реалізація м'яса в живій масі, тис. ц. 324,9 334,0 326,4 100,5
Середньодобовий приріст, г. 390 389 346 88,7
Затрати на 1 ц. приросту:
- праці, люд.-год.
75,1
71,8
76,0
101,2
- кормів, ц. корм. од. 14,04 13,96 12,75 90,8
Собівартість 1 ц. приросту, реалізованого на м'ясо, грн
418,89
417,65
470,49
112,3
Ціна реалізації 1 ц., грн 369,80 277,70 286,38 77,5
Рівень збитковості, % -11,7 -33,5 -39,1 -27,4 п.
Важливим фактором, що визначає обсяги виробництва продукції тваринництва та характеризує рівень інтенсивності його розвитку, є продуктивність тварин. Низькі середньодобові прирости ВРХ гальмують розвиток галузі. Останнє сприяє імпорту сільськогосподарської продукції.
У переважній більшості підприємств області організація дорощування та відгодівлі ВРХ перебуває на низькому рівні, домінують екстенсивні методи вирощування молодняка.
Разом із тим, ряд аграрних формувань області використовують інтенсивні методи відгодівлі тварин, у результаті цього вони отримують високі середньодобові прирости (табл. 2).
Таблиця 2. - Економічна ефективність виробництва яловичини в 2003 р.
Показники Черкаська
область СВК "Ятрань" Уманського району СВК "Козацький" Звенигородського району СТОВ "Чигиринська аграрна компанія"
Середньодобовий приріст, г. 346 318 476 853
Прямі затрати праці на 1ц. продукції, люд.-год. 76,0 67,0 41,3 60,5
Собівартість 1ц. приросту, грн 655,4 396,7 399,1 794,5
Виробництво м'яса на 100 га с.-г. угідь, ц. 21 49 110 71
Рівень рентабельності (збитковості), % -39,1 7,1 41,4 11,6
До таких підприємств можна віднести СВК "Черповоди" Уманського району - середньодобовий приріст 712 г., ПСП "АФ Шульц" Городищенського району - 748 г., СТОВ "Чигиринська аграрна компанія"- 853г. Середньодобові прирости такого рівня забезпечуються розвиненою кормовою базою та високим вмістом концкормів у структурі раціонів тварин (33-34 %).
Важливим резервом підвищення ефективності виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах області є збільшення продуктивності тварин. Це підтверджує проведене групування у 232 агроформуваннях області (що складає 56 % від загальної кількості підприємств області), зайнятих виробництвом яловичини (табл.3).
Таблиця 3. - Вплив продуктивності тварин на економічну ефективність відгодівлі ВРХ в агроформуваннях Черкащини, 2003 р.
Показники Групи сільськогосподарських підприємств за середньодобовим приростом тварин, г В серед ньому
до 190 191-380 381-570 понад 570
Кількість підприємств в групі 49 133 39 11 232
Середньодобовий приріст, г 149 264 420 677 288
Кількість ВРХ на 1 с.-г. підприємство, гол.
312
482
657
935
485
Щільність поголів'я на 100 га с.-г. угідь, гол.
15
24
35
38
33
Виробничі витрати, грн на:
- 1 голову 639,1 554,1 546,5 728,0 579,2
- 1 ц. приросту 998,8 709,5 537,7 508,6 663,8
Затрати праці, люд.-год. на:
- 1 голову 68,1 66,7 65,2 61,4 66,5
- 1 ц. приросту 98,6 88,0 64,1 43,0 76,3
Ціна реалізації 1 ц, грн 273,7 261,0 313,0 374,7 285,0
Збиток на 1ц., грн -725,1 -448,5 -224,7 -133,9 -378,8
Рівень збитковості,

 
 

Цікаве