WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства - Реферат

Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства - Реферат

для відпочинку в них худоби.
Затримання лісонасадженнями і поглинання стічних вод, що надходять із вищерозташованих полів та інших земельних ділянок, зумовлюється ступенем розпилення стоку і характером надходження води у насадження та інфільтраційною властивістю ґрунту. Важливу роль при цьому відіграє пухка лісова підстилка, яка зберігає на високому рівні максимальну водопроникність лісового ґрунту. Лісонасадження є також акумуляторами твердого стоку, а прибережні смуги і фільтрами, що запобігають замуленню та забрудненню їх шкідливими реагентами. Для посилення протиерозійної дії лісосмуг в деяких випадках їх поєднують із будівництвом гідротехнічних земельних протиерозійних споруд типу валів-канав.
Для забезпечення найвищої протиерозійної та господарської ефективності полезахисних лісосмуг потрібно постійно наглядати за їхнім станом і своєчасно проводити рубки догляду, щоб вони мали продувну чи ажурну конструкцію та необхідну кількість низькорослих чагарникових порід.
Створення системи захисних лісонасаджень завжди позитивно позначається на структурі агроландшафту і його екологічному стані. Лісові насадження ефективно впливають на вітровий режим, снігозатримання, захист ґрунтів від дефляції, формування мікроклімату. Під лісовою рослинністю не розвивається ерозія, волога, що стікає по схилу, перехоплюється лісовою підстилкою, поповнюючи запаси ґрунтових та підгрунтових вод, які живлять річки, озера і є важливим ресурсом поповнення питної води длянаселення. На заліснених територіях створюються кращі умови для життєдіяльності дикої флори і фауни та безпечного проживання диких птахів і тварин.
Протиерозійні гідротехнічні споруди. Протиерозійні гідротехнічні споруди належать до ґрунтозахисних заходів постійної дії з тривалим терміном окупності. Залежно від їхнього призначення протиерозійні гідротехнічні споруди класифікують таким чином:
1. Водозатримувальні земляні споруди: а) вали-канави; б) вали-тераси; в) загати по улоговинах.
2. Водовідвідні та водонапрямні земляні споруди: а) вали-канави; б) вали-тераси; в) вали-дороги; г) нагірні канави; ґ) вали-розпилювачі.
3. Водоскидні споруди: а) лотки-швидкотоки; б) перепади; в) шахтні водоскиди; г) консольні водоскиди.
4. Донні споруди: а) загати; б) напівзагати; в) донні перепади.
5. Нагромаджувачі рідинного і твердого стоків: а) вали-лимани; б) протиерозійні стави.
Найширше в Україні використовують протиерозійні гідротехнічні земляні споруди. Вони є невід'ємною частиною контурно-меліоративної організації території в умовах складного рельєфу. Це пов'язано з необхідністю, у комплексі з іншими протиерозійними заходами, запобігання змиву й розмиву ґрунту, зарегулювання та безпечного скидання надлишку талих і дощових вод, а також із потребою фіксації на місцевості контурних меж сівозмінних масивів, меж полів та робочих ділянок.
Протиерозійні гідротехнічні споруди за різними показниками поділяють на такі:
1. За агротехнологічними: вали-тераси з обома оброблюваними схилами, вали-тераси з верхнім оброблюваним і нижнім крутим схилами, останні утримують під постійним залуженням; вали-дороги; вали-канави; вали-лимани.
2. За водорегулювальними ознаками: водовідвідні вали (з аварійним скидом стоку понад 10% забезпеченості); вали розпилювачі; комбіновані вали.
3. За поздовжнім профілем і способом розміщення на місцевості: вали постійної висоти; із ступінчастими змінами верхньої відмітки гребеня валу; паралельні, прямолінійні, комбіновані, непаралельні, переривчасті.
4. За способом спорудження. Наорні вали із використанням лемішно полицевих плугів і перемішуванням орного шару з підорним. Такі вали доцільно застосовувати на полях із глибоким гумусовим горизонтом на схилах крутістю 2-30 при висоті валів до 0,6 м з пологими схилами.
Складніші протиерозійні гідротехнічні споруди використовують для безпечного скидання максимальних стоків талих і дощових вод розрахункової забезпеченості й гасіння надлишку енергії потоку в нижньому б'єфі та за спорудами, а також для створення гребель ставів і водойм. Для затримання твердого стоку та виположування улоговин на них упоперек створу створюють каскад валів. Після їх замулення створюють нові, і так до бажаного виположування улоговин.
Місце розташування протиерозійних гідротехнічних споруд визначають проектами землеустрою з контурно-меліоративною організацією території, а їхнє будівництво - за локальними техноробочими проектами. Ефективність комплексу створених гідротехнічних протиерозійних споруд забезпечується при постійному нагляді за ними після проходження паводка талих вод та після кожної зливи й своєчасному проведенні експлуатаційних і ремонтних робіт.
Заходи щодо запобігання замуленню та забрудненню річок і водойм
Важливу роль як завершального етапу в загальному комплексі щодо зарегулювання і використання місцевого стоку відіграють стави і водойми. Крім господарського призначення (зрошення, риборозведення), стави, зменшуючи базис ерозії, затримуючи стік талих і зливових вод, запобігають зростанню ярів та донним розмивам тальвегів балок, виносу твердого стоку в річки.
Для забезпечення фільтрації стоків і затримання твердих його часток та звільнення від продуктів ерозії на прибережних земельних ділянках створюють кольматуючі лісосмуги або смуги із посівів багаторічних трав. Прибережні захисні смуги встановлюють по обидва боки берегів річок і навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) завширшки:
для малих річок, струмків і потічок, а також ставів площею менше 3 га - 50 м;
для середніх річок, водойм, а також ставів площею понад 3 га - 25 м.
Якщо крутість схилів перевищує 30, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
Правовий режим використання земель прибережних захисних смуг визначений у Водному кодексі України.
4.6.7. Сприяння життєдіяльності дикої фауни.
Система заходів щодо захисту ґрунтів від водної ерозії відіграє позитивну роль у забезпеченні життєдіяльності дикої фауни. Полезахисні, прияружні, прибалкові та прибережні лісосмуги, суцільні й куртинні лісонасадження є місцем проживання або перебування, гніздування і розмноження диких птахів та тварин. Введення у лісонасадження ягідних і плодових насаджень доповнює їхню кормову базу. Протиерозійні стави це - місце проживання диких водяних тварин та сезонного перебування і гніздування перелітних водоплавних птахів.
Проведення снігозатримання сприяє зменшенню промерзання ґрунту, що позитивно впливає на життєдіяльність у ґрунтовому покриві мікроорганізмів та інших видів фауни, що в ньому проживають. Цьому також сприяє і запобігання протиерозійними заходами змиву, розмиву й видуванню ґрунтового шару, чим підтримується збереження та поліпшення фізичних і хімічних його властивостей.

 
 

Цікаве

Загрузка...