WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Ефективність виробництва продукції тваринництва та перспектива розвитку галузі - Реферат

Ефективність виробництва продукції тваринництва та перспектива розвитку галузі - Реферат

Черкаської області в 2000 році одержали по 5085 кг молока від корови, собівартість 1 цйого становила 20,01 грн. при затратах праці 4,2 люд.-год. з розрахунку на 1 ц. У ВСВК "Міжгір'я" цього ж району надій молока від корови досяг 5091 кг при собівартості 1 ц його 23,06 грн. і затратах праці 2,9 люд.-год.
1.42. Вплив продуктивності корів на ефективність молочної галузі, %
Важливе місце у веденні тваринницької галузі відводиться вирощуванню худоби та птиці. Вартість виробленої тут продукції в порівнянних цінах 2000 року знизилися від 30,3 млрд. грн. у 1990 році до 10,7 млрд. грн. в 2000-му і лише у 2001 році обсяг валової продукції зріс до 11,4 млрд. грн. Питома вага продукції галузі у валовій сільськогосподарській продукції в 2001 році становила 18,6 %
Динаміку і структуру виробництва м'яса в живій масі наведено у таблиці 1.43. Виробництво м'яса в господарствах усіх категорій зменшилося від 2465,9 тис. т у 1990 році до 981,4 тис. т у 2001-му, або в 2,5 рази. Особливо скоротилися обсяги його виробництва у сільськогосподарських підприємствах лісостепової зони за аналізований період - від 1824 тис. т до 270,8 тис. т, або в 6,7 рази. Деяке зростання обсягів виробництва м'яса у господарствах населення (від 641,9 тис. т до 710,6 тис. т, або 10,7 %) не змогло стабілізувати ситуацію в галузі.
Основним виробником м'яса у лісостеповій зоні, як і в Україні у цілому, стали господарства населення. Питома вага цього сектора у виробництві м'яса становила в 2001 році від 61,6% у Черкаській області до 87,6% в Чернівецькій. У структурі виробництва м'яса в Україні велику питому вагу становить яловичина. Так у 1990 році в господарствах усіх категорій на її частину припадало 50,3%, у тому числі в зоні Степу 41,9, Лісостепу - 53,5 і на Поліссі - 60,4%.
У сільськогосподарських підприємствах питома вага виробництва яловичини й телятини зросла від 63% у 1990 році до 73,9% у 2000-му, в тому числі у зоні Степу - відповідно від 51,3 до 64,6%, Лісостепу - від 66,4 до 75,7 % і на Поліссі - від 66,4 до 87%. У господарствах населення частка м'яса великої рогатої худоби не була переважною: в 1990 році - 16,5 й у 2000-му - 43,4 %.
1.43. Виробництво м'яса (у живій масі) в господарствах усіх категорій у лісостеповій зоні, тис. т
Виробництво м'яса великої рогатої худоби в лісостеповій зоні характеризується такими даними (табл. 1.44). Основним виробником яловичини й телятини нині є господарства населення як у цілому в зоні Лісостепу, так і у більшості областей, що входять до її складу. Особливо великою була питома вага населення у виробництві яловичини в 2000 році у Чернівецькій, Сумській і Тернопільській областях.
Спад виробництва м'яса великої рогатої худоби пов'язаний із зменшенням кількості поголів'я худоби та істотним зниженням продуктивності тварин. Так у господарствах усіх категорій України його кількість зменшилася від 24,6 млн. голів на кінець 1990 року до 9,4 млн. в 2001-му, або у 2,6 рази, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах - відповідно від 21,1 млн.до 4,6 млн., або в 4,6 рази. У лісостеповій зоні чисельність поголів'я в господарствах усіх категорій зменшилася за період з 1990 по 2001 рік від 9,5 млн. до 3,9 млн., або у 2,4 рази, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - від 8,2 млн. до 2,3 млн., або в 3,6 рази. У господарствах населення поголів'я зросло від 1330,7 тис. до 1625,5 тис., або на 22,2 %. Таке значне збільшення кількості поголів'я не може суттєво компенсувати втрати сільськогосподарських підприємств.
1.44. Виробництво яловичини і телятини у живій масі
Динаміку м'ясної продуктивності великої рогатої худоби наведено у таблиці 1.45. Середньодобові прирости тварин на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися в Україні у цілому за період з 1990 до 2000 рік від 431 до 255 г. І тільки в 2001 році цей показник зріс до 318 г. Аналогічна тенденція склалася й у лісостеповій зоні: при середньодобових приростах 341 г вони коливаються від 285 г у Полтавській області до 390 - в Черкаській.
На даний час головним завданням у виробництві яловичини й телятини є стале підвищення продуктивності тварин на основі всебічної інтенсифікації галузі. За складних сучасних умов господарювання сільськогосподарські підприємства досягають високих результатів у веденні м'ясного господарства. Позитивний досвід виробництва яловичини нагромаджено в сільськогосподарському кооперативі "Промінь" Красилівського району Хмельницької області. Тут склалась ефективна система ведення галузі, запроваджено внутрішньогалузеву спеціалізацію. Молодняк утримують у клітках до 2 - 2,5 місяця. Наступна стадія передбачає дорощування бичків до живої маси 200 кг при середньодобових приростах 400 - 500 г. На стадії відгодівлі середньодобові прирости досягають 800 - 825 г. Середня жива маса однієї голови реалізованого молодняку становила протягом 1999 - 2001 років 385 кг. В 2001 році сільськогосподарський кооператив одержав за рахунок реалізації молодняку підвищених вагових кондицій (в середньому 432 кг) додатково 123,2 тис. грн. доплат. У 2001 році собівартість 1 ц живої маси становила 244,6 грн., а реалізаційна ціна - 503,8 грн. (з дотацією і доплатами за важковагових тварин). Кожна тонна реалізованої худоби забезпечила підприємству 260 грн. прибутку. Враховуючи ситуацію, що склалася в галузі, СК "Промінь" планує до 2005 року збільшити обсяги виробництва м'яса до 550 - 600 т, у тому числі яловичини - до 520 - 570 т.
1.45. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі в сільськогосподарських підприємствах, г
Групування сільськогосподарських підприємств за рівнем рентабельності виробництва м'яса великої рогатої худоби в 2000 році при її мінімальному рівні (до 5%) свідчить, що оптимальний рівень рентабельності (майже 40%) досягається при близько 350 г середньодобових приростів.
Концептуальними положеннями розвитку м'ясного скотарства України на 2001 - 2010 роки). передбачено до 2010 року довести виробництво яловичини, одержаної від корів молочних, комбінованих і м'ясних порід, на душу населення до 35 кг, що в 2,3 рази більше порівняно з 2000 роком. Частка забійної маси яловичини, одержаної від м'ясної худоби, зросте від 2,3 у 2000 році до 17,8% у 2010-му.
Чисельність поголів'я м'ясних корів передбачено довести в 2005 році до 620 тис., а у 2010-му - до 1 млн. голів. По регіонах розведення худоби їх частка становитиме в зоні Полісся 54,5% у 2005 році і 55% у 2010-му, в зоні Лісостепу - відповідно 31 і 30 й у Степу - 14,5 і 15%.
Обсяги виробництва яловичини від худоби м'ясного напряму продуктивності досягнуть у 2005 році 266,6 тис. т, а в 2010-му - 475 тис. т. У зоні Полісся яловичини вироблятимуть у забійній масі від м'ясної худоби 90,1 тис. т в 2005 році і 161,9 тис. т - у 2010-му в Лісостепу - відповідно 51,7 і 88,3 тис. т, у Степу - 23,5 і 44,2 тис. т. Це дасть можливість суттєво підвищити рівень харчування населення високоенергетичними

 
 

Цікаве

Загрузка...