WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Північно-Східний соціально-економічний район - Реферат

Північно-Східний соціально-економічний район - Реферат

необхідні значні кошти для реконструкції машин та устаткування, що не завжди є економічно доцільним, оскільки не сприяє підвищенню ефективності виробництва. Значного поновлення вимагає машинобудівний комплекс, автомобільний парк. Перспективним видається виробництво для потреб фермерства малотонажних автомобілів вантажопідйомністю до 2 т. з різноманітним устаткуванням, що вже стало можливим завдяки співпраці з італійським концерном "IVEKO".
Загалом потребує структурної перебудови і перепрофілювання господарський комплекс району, як традиційно промислового, перенасиченого галузями важкої індустрії, підприємствами ВПК. Також в районі триває територіальна концепція промисловості у великих індустріальних центрах, особливо у Харкові, Полтаві, Сумах, Кременчуку. Нове будівництво слід розміщувати в середніх і малих містах з метою більш повного використання трудових ресурсів.
Підвищення ефективності потребує сільськогосподарський комплекс району. Для цього пропонується реорганізація сільськогосподарських структур, формування фермерських господарств, введення орендного підряду, запровадження індустріальних методів у рослинництві та тваринництві.
Підвищення рівня функціонування вимагає цукрово-буряковий комплекс. Спад виробництва тут був спричинений останнім часом високою трудомісткістю культури, зниженням рентабельності галузі внаслідок підвищення цін на промислову продукцію, зменшення сировинної бази через дефіцит необхідних мінеральних добрив, пестицидів, гербіцидів, значні втрати продукції під час транспортування послужили причинами такого скорочення.
Перспективною видається розвиток нафтогазоводобувної промисловості. Важливим є дорозвідування сталих і відкриття нових газових та нафтогазових родовищ із застосуванням ефективних технологій провідних держав, вироблення власних інновацій у цій галузі. Державний комітет нафтогазової промисловості України і Харківська обласна адміністрація підписали угоду про виробництво в регіоні бурового і нафтовидобувного обладнання.
В Харкові створено технопарк на базі використання науково-технічного потенціалу та переваг прикордонного розташування (з лекцій)
Істотного оздоровлення потребує екологічна ситуація, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, розвиток екологічно чистих виробництв, поліпшення екологічної ситуації за рахунок будівництва ефективних очисних споруд у басейна річокСіверського Дінца та Дніпра. Особливої шкоди навколишньому середовищу завдають галузі промисловості, зокрема Харківської області, територія якої належить до екокризових індустріальних районів. Вплив промисловості супроводжується негативними змінами в повітряному та водному басейнах, надрах та земельних ресурсах. Внаслідок надмірної концепції забруднювальних виробництв із застарілими технологіями, нагромадження токсичних відходів, високого рівня урбанізації відбуваються незворотні процеси деградації природних ресурсів, зростає захворювальність населення та ін.
Існує низка перепон по впровадженню інноваційних технологій в Україні. Для зарубіжних інвесторів більш вигідним є вкладати кошти в вітчизняну сферу послуг, торгівлю, зв'язок, харчову і металургійну промисловість. Сьогодні існує дещо спрощене розуміння змісту інноваційних господарських систем - високі темпи створення і освоєння нових технологій і переважання складних, наукомістких виробництв. А найважливішими передумовами створення інноваційних економік полягає у високорозвиненому науковому комплексі і відповідній індустріальній базі. З цією метою у 1999 р. В Україні діє "Концепція інноваційного розвитку".
Важливим моментом є усвідомлення не лише високого розвитку науки, багатогалузеву промисловість і освіченість населення, а й "інноваційна мотивація" - здатність динамічно реагувати на виникаючі потреби ринків.
Сьогодні своєрідним іспитовим полігоном інноваційної політики держави є Технологічний парк "Інститут монокристалів" - об'єднання на юридичній основі суб'єктів наукової, технологічної та підприємницької діяльності різних міст країни, що мають високий інноваційний потенціал. Спеціальний режим діяльності дозволяє їм забезпечити повний цикл впровадження їхніх проектів у життя - від наукових досліджень до промислового випуску продукції, маркетингових досліджень і навчання персоналу.
Сьогодні це найбільший в Україні і колишньому Союзі центр з розробки, досліджень і застосування функціональних матеріалів, що використовуються в атомній енергетиці, лазерній, інформаційній та інших галузях сучасної техніки, До цього спектру слід додати ще комплекс робіт, необхідних для комерціалізації наукових розробок, залучення інвестицій у науково-технічну сферу, створення нових технологічних підприємств малого і середнього бізнесу.
Принцип інноваційності полягає в тому, щоб всім сферам економіки - видобувній, переробній, аграрній сфері послуг - був притаманний динамізм, готовність до конкуренції, пошуку і освоєння нових ринків.
Література:
1. Андрейцев Ю.І. Екологічна експертиза, право та практика. - К.: 1998, 230 с.
2. Бахмачук Ю.А. Доповідь про забезпечення народогосподарського комплексу водою і стан водних ресурсів. - Львів: 2000, 58 с.
3. Білявський Г.О. Основи загальної екології. - К.: 1999, 154 с.
4. Водний кодекс України.
5. Ворнов А. К. Навколишнє середовище та розвиток. - Харків: 1998, 243 с.
6. Друзь В.Л. Методичні засади еколого-географічних досліджень річкових систем. - Рівне: 2000, 139 с.
7. Махортов Ю.А. Эколого-экономические проблемы использования земельных угодий. - Луганск: 1999, 140 с.
8. Музика О.Л. Проблеми використання водних ресурсів України. - К.: 2000, 352 с.
9. Постанова Верховної Ради України Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
10. Пропозиції Держводгоспу до проекту програми діяльності Кабінету Міністрів України.
11. Семенченко П.М. Практика экономического регулирования и охраны окружающей среды /Приаз. гос. техн. ун-т. - Донецк: 1997, 143 с.
12. Старченко В.Я. Проблеми і перспективи розвитку водних ресурсів К.: 1998, 108 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...